Presentatie RIVM Themasessie Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start - Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein

Op 6 juli 2021 vond de themasessie “Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein” plaats als onderdeel van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. De bijeenkomst gaf de deelnemers inzicht in  verschillende  mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen professionals uit de geboortezorg en bijvoorbeeld de  jeugdgezondheidszorg  te kunnen monitoren. Verschillende lokale coalities vertelden hoe zij in hun regio deze monitoring hebben ingericht, of hoe ze dit van plan zijn. Om lokale coalities te ondersteunen bij het maken van keuzes in het monitoren van de samenwerking tussen het medisch en sociale domein, zullen we binnenkort een overzicht van beschikbare instrumenten op de website plaatsen. Deze zullen voorzien worden van een korte beschrijving, waaronder relatie met doelstellingen van coalities, mogelijk met best practises. Indien u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start kunt u uw gegevens doorgeven via dit formulier. Neem voor meer informatie contact op met Inge Boesveld.