Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten doet al mee aan Kansrijke Start

Aan Kansrijke Start doen inmiddels 160 van de 355 Nederlandse gemeenten mee. In die gemeenten zijn lokale coalities actief waarin zorgprofessionals, medewerkers van gemeenten en professionals uit het sociaal domein samen optrekken om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven.

©Hollandse Hoogte

De juiste zorg tijdens de eerste 1000 dagen van een kind kan voorkomen dat het kind later gezondheidsproblemen krijgt. Of zelfs uit huis wordt geplaatst. In het programma Kansrijke Start staan maatregelen waarmee het kabinet dit wil bereiken.

De lokale coalities zijn een onmisbare bouwsteen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Het zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen de aanpak voor de zorg in de eerste 1000 dagen van een kind wordt bepaald.

Een coalitie bestaat uit medewerkers van een gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers.

Lokale coalitie-leden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. Gemeenten met een lokale coalitie hebben een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.

Deze manier van samenwerking, ingebed in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente, past bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland een goede start te geven. Op de kaart kunt u zien in welke gemeenten lokale coalities zijn of worden gevormd.

©RIVM

Voortgang stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Meer weten over het vormen van lokale coalities Kansrijke Start? Bekijk onderstaande video waarin enkele lokale coalities vertellen hoe zij dit vorm geven. Compilatie vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.