Leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

Enkele tientallen intrinsiek gemotiveerde mensen en gezaghebbende opinieleiders uit de wetenschap, het gemeentelijk domein, de jeugdgezondheidzorg, de geboortezorg, zorgverzekeraars en jeugdhulp zetten zich via de Landelijke coalitie actief in voor een goede eerste 1000 dagen aanpak. Elk lid is op persoonlijke titel gevraagd om deel te nemen aan de coalitie en ambassadeur te worden van Kansrijke Start.