Extra nieuwsbrief Kansrijke Start – terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze extra nieuwsbrief blikken wij graag met jullie terug naar deze mooi week. Tijdens de jubileumweek is de handreiking Kansrijke Start aangekondigd. Deze is nu te vinden via onze nieuwsbrief en op de website. Daarnaast delen wij graag de trailer van onze nieuwe podcast 1000 dagen, 1000 vragen. Dit en meer lees je in de nieuwsbrief. Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf je hier in. Op onze socials LinkedIn, Instagram en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer!

Terugblik: Kansrijke Start 5 jaar, een week vol mooie activiteiten

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag gegaan met Kansrijke Start. In deze jubileumweek organiseerden coalities en organisaties in heel het land activiteiten. Zo stonden 30 oktober werkbezoeken op het programma aan de lokale coalities in Leidschendam-Voorburg en Utrecht en kwamen de leden van de Landelijke coalitie bijeen. Later in de week waren er onder andere een kennisfestival Kansrijke Start, webinars en bijeenkomsten over Nu niet zwanger en Gezond zwanger worden. Op 3 november sloten we de jubileumweek af met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst in de Social Impact Factory in Utrecht kwamen ongeveer 120 professionals uit het medisch en sociaal domein, beleidsadviseurs en leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start bij elkaar om met elkaar de successen te vieren en ervaringen uit te wisselen. Ook is besproken welke uitdagingen wij zien voor de komende jaren om ieder kind een kansrijke start te kunnen geven. Laurentien van Oranje-Nassau en Eefke Postma reikten een impuls uit aan zogenoemde Verschilmakers. Van 25 initiatieven waren 3 partijen genomineerd voor hun idee om gezinnen goed te bereiken en ondersteunen tijdens de eerste 1000 dagen. Deze ideeën worden samen met Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen uitgewerkt, zodat ook andere lokale coalities naar wens dit idee kunnen toepassen. De impuls van € 10.000 is uitgereikt aan Mama’s Garden & Daddy’s Place uit Rotterdam. De 2 impulsen van € 7.500 gingen naar Samen oplopen uit Zeist en Online omgeving met 10 tools uit Amsterdam. Benieuwd naar alle activiteiten van deze week? Kijk op onze LinkedIn of meld je aan voor ons samenwerkingsplatform door te mailen naar _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl (let op underscore).

Handreiking ketenaanpak Kansrijke Start voor zorgverzekeraars en gemeenten

Hoe ziet de ketenaanpak Kansrijke Start eruit? En hoe komen we tot samenwerkingsafspraken hierover? In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is afgesproken dat er ‘voor iedere ketenaanpak vanuit de implementatietrajecten een handreiking wordt opgesteld met een concrete beschrijving van de uit te voeren onderdelen van de ketenaanpak in de verschillende domeinen’.

Eén van deze vijf ketenaanpakken is de ketenaanpak Kansrijke Start. Tijdens de jubileumweek is de handreiking voor de ketenaanpak Kansrijke Start aangekondigd. Deze is te vinden op de website van het Loket Gezond Leven, onder Kennisoverzicht GALA bij de informatie over de ketenaanpak Kansrijke Start. In de handreiking staan de belangrijkste bouwstenen en randvoorwaarden voor het organiseren van de ketenaanpak Kansrijke Start.

De handreiking geeft een overzicht van bestaande informatie en tools die bruikbaar kunnen zijn bij de opgaven rond de ketenaanpak Kansrijke Start. In deze handreiking komen onder meer aan bod:

  1. Hoe de ketenaanpak Kansrijke Start eruitziet;
  2. Welke stappen nodig zijn om lokaal en regionaal samenwerkingsafspraken te maken voor de ketenaanpak;
  3. Goede voorbeelden uit de praktijk over het maken van samenwerkingsafspraken;
  4. Hoe de financiering geregeld is voor de ketenaanpak.

De handreiking is een ‘levend’ document is. Dit betekent dat de partijen, die betrokken zijn bij het maken van d handreiking periodiek bekijken of aanpassingen nodig zijn.

Voor wie is de handreiking ketenaanpak Kansrijke Start?

De handreiking is bedoeld voor zorgverzekeraars en gemeenten. Zij kunnen uit deze handreiking putten om afspraken te maken om gezinnen in een kwetsbare situatie structureel en duurzaam zorg, hulp en ondersteuning te bieden tijdens de 1e 1000 dagen van kinderen, zodat alle kinderen een kansrijke start kunnen krijgen. Bekijk hier de handreiking 
 

Vragen?

Bij inhoudelijke vragen over de ketenaanpak Kansrijke Start kunt u contact opnemen met de Pharos-adviseurs Kansrijke Start: kansrijkestart@pharos.nl.

Bij vragen over het GALA en/of het IZA en de Brede SPUK kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van de VNG. Dit team organiseert ook wekelijks een online vragenuurtje. Zie: Online vragenuurtjes GALA, IZA en SPUK | VNG.

Deze handreiking in het kader van GALA is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (programmateam Kansrijke Start) en Pharos (stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start) in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, lokale coalities, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het College Perinatale Zorg en GGD-GHOR NL.

Samenwerkplatform Kansrijke Start

Voor de week van Kansrijke Start 5 jaar is er een samenwerkingsplatform opgericht om informatie te delen over activiteiten tijdens de jubileumweek. In dit interactieve platform, vergelijkbaar met Facebook, kan iedereen die lid is een bericht plaatsen op de tijdlijn. Op dit samenwerkingsplatform vind je verslagen van werkbezoeken, activiteiten met foto’s en verhalen en linkjes naar (lokaal, regionaal of landelijk) nieuws. Ook kun je een vraag stellen en reageren op iemands bericht. Samen hebben we zo een mooie reportage gemaakt van de jubileumweek, waarbij alle informatie op 1 plek te vinden is.

Ben je benieuwd naar alle activiteiten en mooie verhalen die hebben plaatsgevonden? Wil je nog wat delen? Ga dan naar het platform. Ben je nog geen lid? Meld je aan via _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl (let op underscore) en ontvang een uitnodiging voor ons samenwerkplatform. Ook na de jubileumweek houden we dit samenwerkingsplatform in de lucht.

Podcast Kansrijke Start: 1000 dagen, 1000 vragen

Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden voor de geboorte tot ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later. In de podcast 1000 dagen, 1000 vragen gaat Eva Cleven op zoek naar verhalen, tips en antwoorden voor ouders tijdens deze mooie, belangrijke en soms ook zware periode.

Deze podcast is voor alle (aanstaande) ouders en is een hulpstuk voor alle hulpverleners, professionals en organisaties om (aanstaande) ouders te informeren over de eerste 1000 dagen, van de kinderwens en de zwangerschap tot het tweede levensjaar. Luister hier de trailer of kijk op onze LinkedIn

Abonneer je op de podcast 1000 dagen, 1000 vragen via jouw favoriete podcast app en luister straks als eerste de afleveringen!

Serious game voor (samenwerkende) coalities Gezonde en Kansrijke Start

Wil jij aan den lijve ervaren wat ouders ervaren die in bestaansonzekerheid leven? Hoe zij zich voelen als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je dan? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in het ingewikkelde sociale domein?

Bureau op Zolder ontwikkelde in opdracht van GGD Amsterdam een serious game voor zorg- en welzijnsprofessionals die werken in het programma Gezonde en Kansrijke Start om te ervaren wat bestaansonzekerheid doet met (aanstaande) ouders. Tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start op 19 juni, georganiseerd door het ministerie van VWS, namen meer dan 400 professionals deel aan de serious game. Vanwege het enthousiasme bieden het ministerie van VWS en Pharos de serious game nu 10 keer aan voor (samenwerkende) coalities in het land. Lees en bekijk hier de ervaringen vanuit Amsterdam. De serious game is bedoeld voor professionals uit het zorg- en welzijnsdomein. Denk aan medewerkers kraamzorg, JGZ, verloskundigen, jeugdartsen, gemeente, kinderopvang. Maar ook aan medewerkers schuldhulpverlening, woningcorporaties, informele netwerken etc. Benieuwd naar het programma en de uitvoering? Lees hier verder