Op weg naar de conferentie Kansrijke Start “Samen tegen armoede begint bij de 1e 1000 dagen”

In deze nieuwsbrief vindt u de officiële uitnodiging van onze conferentie Kansrijke Start ’’Samen tegen armoede begint in de 1e 1000 dagen’’. Wij nodigen u dan ook graag uit om deze dag samen met ons door te brengen. In de nieuwsbrief leest u hoe u zich kan aanmelden voor 19 juni. Ook staat de nieuwsbrief in het teken van mooie praktijkvoorbeelden en over de Kansrijke Start aanpak in Den Bosch. Op 17 mei vond de inspiratiesessie GALA plaats. Het was een succesvolle middag met inspirerende deelsessies en gesprekken tussen diverse partijen. Dit en meer leest u in onze nieuwsbrief! Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze socials LinkedIn, Instagram en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer!

Uitnodiging Conferentie Kansrijke Start | 19 juni 2023

Conferentie Kansrijke Start 2023
“Samen tegen armoede begint bij de 1e 1000 dagen”

Maandag 19 juni 2023 | 09.00 – 17.00 uur
1931 congrescentrum | s’-Hertogenbosch

Graag nodigen wij u uit voor de conferentie Kansrijke Start “Samen tegen armoede begint bij de 1e 1000 dagen” op maandag 19 juni 2023.

Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom in Den Bosch waar onze dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen om 10.00 uur de conferentie opent. Op deze dag gaat u horen en ervaren wat de relatie is tussen armoede en Kansrijke Start. Op het programma staan sprekers als Tessa Roseboom, Bastian Ravesteijn, Tim s’Jongers en ervaringsdeskundigen. Tijdens de inloop, lunch en borrel kunt u zich laten inspireren en netwerken op onze informatiemarkt. We sluiten de dag af met een gesprek tussen Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en  Maarten van Ooijen, Staatssecretaris  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Benieuwd naar het volledige programma? Klik hier!

Wilt u samen met ons aanwezig zijn op de conferentie? Meldt u zich dan snel aan. U kunt zich hier aanmelden 

Let op: deze conferentie kent een maximum aantal deelnemers, wees er dus snel bij! 

5 jaar Kansrijke Start!

In oktober bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. In de week van 30 oktober t/m 3 november staan we hier feestelijk bij stil. Samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen blikken we terug op 5 jaar Kansrijke Start. In deze week kijken we ook vooruit samen met ervaringsdeskundigen, de coalities en zorgprofessionals waar we samen met een Kansrijke Start aanpak nog het verschil kunnen maken. We denken aan een week vol bruisende activiteiten rondom Kansrijke Start. Wilt u ook iets organiseren vanuit uw lokale coalitie? Overweeg dan om dat in diezelfde week te doen. Zet deze week alvast in uw agenda en houdt onze kanalen in de gaten voor meer informatie!

GALA is ondertekend

Op 3 februari 2023 is het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) ondertekend. Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Kijk hier voor een impressie rondom de ondertekening. En kijk hier voor informatie over de inhoud van het GALA. Meer weten over het GALA en de SPUK? Kijk dan hier bij het Loket Gezond Leven van het RIVM. Op blz 15 van het GALA staan de acties van gemeenten, zorgverzekeraars en VWS genoemd rondom een Kansrijke Start. Met als doel dat elke gemeente in Nederland structureel een lokale ketenaanpak Kansrijke Start heeft.

Structureel middelen voor Kansrijke Start: SPUK

Op 8 februari 2023 is de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) gepubliceerd, waarmee de middelen rondom preventie ten behoeve van gemeenten gebundeld en geoormerkt beschikbaar komen. Alle informatie over de SPUK-regeling en het aanvragen is hier te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS. Ook de middelen voor Kansrijke Start zijn toegevoegd aan deze SPUK. Voor Kansrijke Start gaat het om € 15 miljoen in 2023; € 16 miljoen in 2024; € 16 miljoen in 2025 en € 20 miljoen vanaf 2026. Afgelopen maanden konden de gemeenten intekenen op deze brede SPUK behorende bij het GALA. De gemeenten hebben dit ook heel actief gedaan (een score van 100%). Wat mooi dat nagenoeg alle gemeenten ook hebben ingetekend op Kansrijke Start! 

Inzet SPUK-middelen vanuit gemeenten

Gemeenten dienen de SPUK-middelen voor Kansrijke Start voor de volgende onderdelen in te zetten:

  • Vormen, versterken en behouden van lokale coalities kansrijke start en;
  • Vaker inzetten van interventies kansrijke start, ten behoeve van (aankomende) gezinnen in een kwetsbare situatie. Het gaat bij voorkeur om erkende interventies zoals opgenomen in het loketgezondleven.nl van het RIVM;
  • Maken van regionale samenwerkingsafspraken rondom kansrijke start.
     

De middelen kunnen breed ingezet worden om bovenstaande doeleinden te realiseren. Dus ook voor het maken en uitvoeren van de benodigde afspraken.

Erkende interventies rondom een kansrijke start

Op deze pagina zijn de erkende interventies te vinden die gemeenten kunnen inzetten rondom een Kansrijke Start. De eerdere menukaart interventies Kansrijke Start is in deze database opgenomen. Het gaat bij voorkeur om erkende interventies zoals opgenomen in het loketgezondleven.nl van het RIVM (Kansrijke Start). De menukaart Kansrijke Start is daarheen verplaatst en geactualiseerd. De SPUK-middelen mogen ook gebruikt worden voor eventuele ondersteunende acties om interventies effectief uit te kunnen voeren. Dat kan bv het vergoeden van de gewenste anticonceptie zijn voor inwoners in een kwetsbare situatie, die ondersteund worden met een erkende interventie bij het nemen van regie op de kinderwens en niet in staat zijn de gewenste anticonceptie zelf te betalen.

Checklist lokale coalitie Kansrijke Start

Wilt u weten hoe u met een lokale coalitie Kansrijke Start aan de slag kunt en samenwerkingsafspraken op lokaal niveau kunt maken?
Maak dan gebruik van deze vernieuwde checklist rondom een Kansrijke Start:

Checklist regionale samenwerkingsafspraken

Regionale samenwerking rondom Kansrijke Start is zinvol vanwege overlappende werkgebieden van betrokken partners, vergelijkbare problematieken tussen gemeenten, wensen om krachten te bundelen en het (sub-)regionaal werken van partijen (denk aan zorgverzekeraars

Webinar 31 mei ‘Een Kansrijke Start met GALA en SPUK’

Op woensdag 31 mei kunt u deelnemen aan een webinar over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende SPUK Regeling. Marlies Buurman gaat in gesprek met Laetitia Kuijpers van het ministerie van VWS over het GALA en Lian Siebelt van de Federatie van VSV’s over de landelijke ontwikkelingen en wat u ermee kunt doen in de praktijk. Monique Schoenmakers, adviseur jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant Zuidoost en Thea Westerink, aanjager Kansrijke Start van GGD Fryslan vertellen over hun ervaringen met het GALA en de aanpak van de SPUK-regeling. U kunt zich hier aanmelden

Hoe is het nu met.. de coalitie Kansrijke Start in Den Bosch?

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en Sint Michielsgestel werken sinds twee jaar samen aan Kansrijke Start. Hoe is het nu met deze samenwerking? Waar hebben zij aan gewerkt en wat levert de samenwerking op? Pharos vroeg het aan Marije Scholtens, projectleider vanuit de GGD Hart voor Brabant, Marjolein Winter, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en Karen Dekker, beleidsadviseur bij VSV@Verlosdenbosch. In de afgelopen jaren zijn verschillende stappen gezet en zijn er resultaten geboekt. Zo kennen professionals in het sociaal-en medische domein elkaar en werken zij steeds beter samen. Ook is er gewerkt aan vroegsignalering en zijn gezinnen betrokken bij de aanpak. Lees het interview met Den Bosch hier.

Wilt u nog meer praktijkvoorbeelden, tips en tools over het samenwerken aan een kansrijke start? Lees dan vooral dit geactualiseerde themadocument.

Kansrijke Start Utrecht – Rapportage geeft stand van zaken en inspiratie

Onlangs is de rapportage ‘Lokale coalities Kansrijke Start in regio Utrecht’ gepubliceerd. Deze rapportage laat zien hoe gemeenten in de regio Utrecht invulling geven aan lokale coalities Kansrijke Start: welke partners betrokken zijn, welke ambities zij hebben, welke initiatieven zij starten, hoe zij partners verbinden en hoe het staat met monitoring.

Deze regionale rapportage is gebaseerd op de landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM (september 2022) onderdeel van de 6e voortgangsrapportage Kansrijke Start van VWS (april 2023) en is aangevuld met recente ontwikkelingen, veel praktijkvoorbeelden en praktische tips. Lees verder

Werkmiddag Kansrijke Start: ‘We mogen vaker trots zijn op wat goed gaat’

Op donderdag 13 april 2023 vond in Utrecht een inspirerende werkmiddag van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid plaats, ten behoeve van het programma ‘Kansrijke Start’: Het actieprogramma dat zich focust op het belang van de eerste duizend dagen in het leven van een kind.

Professionals uit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) waaronder jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, project- en teamleiders en andere JGZ-medewerkers die betrokken zijn bij lokale coalities Kansrijke Start, kregen tijdens deze middag de gelegenheid om hun ideeën en gedachten onderling uit te wisselen. Lees verder

Themabijeenkomsten Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start terug te kijken

Vanaf nu zijn alle themabijeenkomsten die het RIVM sinds 2022 heeft georganiseerd terug te kijken op de website van Pharos.

Voor lokale coalities die starten met monitoring zijn de volgende themabijeenkomsten aanbevolen:

Bent u al wat langer bezig met lokale monitoring dan zijn deze themabijeenkomsten inspirerend:

Zie voor meer informatie over de bijeenkomsten de website van het RIVM.

Heeft u ideeën voor een themabijeenkomst gericht op lokale monitoring, of andere vragen? Laat het weten via kansrijkestart@rivm.nl 

Vele ontwikkelingen rond bestendiging CenteringZorg

De Kansrijke Start-interventie CenteringZwangerschap is door RIVM erkend als beginnend effectief: “(Inter)nationale studies laten betere uitkomsten zien na deelname. Zwangeren en zorgverleners zijn enthousiast: vrouwen hebben een sterker sociaal netwerk in de buurt en voelen zich goed voorbereid.” Zie RIVM-database. Er is met ingang van 2024 zeer waarschijnlijk ook een tarief op komst voor verloskundigen om deze groepszorg aan te bieden. Een belangrijke stap om deze Kansrijke Start-interventie te borgen. Lees het bericht van beroepsvereniging voor verloskundigen KNOV. Ook rond CenteringOuderschap (groepsgewijze Jeugdgezondheidszorg) zijn er belangrijke stappen gezet. Deze Kansrijke Start-interventie zit in het traject voor beoordeling op het erkenningsniveau Goed onderbouwd. Ook is er sinds kort een Handreiking Implementatie CenteringOuderschap om JGZ-professionals en organisaties hiermee op weg te helpen. Ondertussen voert TNO een Monitor CenteringZorg uit om meer zicht te krijgen op de uitvoering van prenatale en postnatale groepszorg in de praktijk. Een vriendelijke oproep aan álle professionals die in de afgelopen 10 jaar Centering-getraind zijn om deze survey voor 1 juni met je praktijk of consultatiebureau in te vullen (het maakt niet uit of jullie op dit moment groepszorg aanbieden)! Meer weten over CenteringZorg & Kansrijke Start? Kijk het Webinar CenteringZorg & Kansrijke Start of lees of download het boekje Meer kennis en support in de eerste 1000 dagen