Terugblik op de Conferentie Kansrijke Start “Samen tegen armoede in de 1e 1000 dagen”

Op 19 juni 2023 vond de 5e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. De conferentie stond in het teken van een kansrijke start in relatie tot armoede. In het beeldverslag “Samen tegen armoede in de 1e 1000 dagen” blikken we terug op een succesvolle en inspirerende dag waarbij 450 bezoekers aanwezig waren. In deze nieuwsbrief is het beeldverslag te zien. Ook zijn er weer mooie praktijkvoorbeelden te lezen en blikken we terug op de start van een nieuwe lokale coalitie Kansrijke Start in Dongen. Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf je hier in. Op onze socials LinkedIn en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer!

Terugblik Conferentie Kansrijke Start 2023 “Samen tegen armoede in de 1e 1000 dagen

Op 19 juni vond de 5e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond de relatie tussen een kansrijke start en armoede centraal. Professionals uit de lokale coalities, die werken in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg of in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen én projectleiders en beleidsmakers van gemeenten die allen werken aan een Kansrijke Start kregen informatie over het tegengaan van armoede in de 1e 1000 dagen. We kijken terug op een inspirerende conferentie. Bekijk hier het beeldverslag

Handvatten armoede & schulden voor coalities Kansrijke Start vernieuwd!

De leefomstandigheden van (aanstaande) ouders en kinderen spelen een belangrijke rol bij een kansrijke start. Een deel van deze leefomstandigheden heeft te maken met bestaanszekerheid die onder druk staat, waaronder inkomensonzekerheid. Langdurige armoede en problematische schulden vergroten de kans op een minder goede start van het leven. Chronische stress is daarbij een belangrijke ‘negatieve’ factor. Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor zowel ouders als kinderen. Niet alleen direct na de geboorte, maar ook op latere leeftijd.

We hebben vier handvatten uitgewerkt voor coalities Kansrijke Start om de inzet op het thema (kinder)armoede concreet te maken. Deze handvatten zijn geactualiseerd met nieuwe tips, tools en voorbeelden. Ook is er een nieuwe factsheet met cijfers en feiten en de gevolgen van armoede en schulden tijdens de eerste 1000 dagen. De adviseurs Kansrijke Start lokale coalities (Pharos) helpen je graag op weg.

Nieuw! Leer- werktraject Kansrijke Start & Bestaanszekerheid - Je kunt je vanaf vandaag aanmelden!

Het thema bestaanszekerheid  - en specifiek inkomenszekerheid - is actueler dan ooit: naast de maatschappelijke ontwikkelingen drukken de stijgende prijzen van energie en boodschappen op veel huishoudens en daarmee op de 1e 1000 dagen van een kind. Ongeveer één op de vijftien kinderen groeit op in armoede. Dit vergroot de kans dat een kind een minder goede start heeft. Chronische stress is daarbij een belangrijke factor. Voor coalities Kansrijke Start dus een belangrijk thema om mee aan de slag te gaan zodat (aanstaande) gezinnen in een situatie van armoede en schulden eerder en betere ondersteuning krijgen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je of hoe versterk je waar je al mee bezig bent?

Willen jullie aan de slag met dit thema of je huidige aanpak verder uitbreiden? In een nieuw leer- werktraject van Pharos helpen wij jullie graag verder op weg en leer je van de aanpak van andere coalities! We nodigen jullie van harte uit om van september 2023 tot en met maart 2024 deel te nemen.  Samen met andere coalities leer je meer over de mogelijkheden op dit thema binnen Kansrijke Start en de mogelijkheden voor je eigen coalitie. Jullie vraagstuk staat daarbij centraal. Tegelijkertijd gaan jullie aan de slag in de praktijk: de inzet op het thema geef je concreet handen en voeten.

Vragen en aanmelden

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Schroom niet en neem contact met ons op; we spreken je vragen graag me je/jullie door.

Je kunt je tot uiterlijk 15 juli 2023 aanmelden voor het traject door een mailtje te sturen naar h.vanzoest@pharos.nl.

Doen jullie mee? Dan verkennen we graag tijdens een gesprek waar jullie vraag/leerbehoefte ligt. Met deze informatie kunnen wij het leer- werktraject beter bij jullie laten aansluiten.

We zien uit naar je aanmelding!

Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

In oktober bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. In deze jubileumweek van 30 oktober tot en met 3 november 2023 staan we hier feestelijk bij stil. Er is een mooie beweging in gang gezet in het land met alle lokale coalities Kansrijke Start! We blikken samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen terug op deze 5 jaar Kansrijke Start. En we kijken samen met ervaringsdeskundigen, de lokale coalities en zorgprofessionals waar we met een Kansrijke Start aanpak nog meer het verschil kunnen maken in Nederland.

Agenda Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Het plan is om samen met jullie een week vol bruisende activiteiten te organiseren voor en over Kansrijke Start. Zo worden dagelijks werkbezoeken gepland bij verschillende lokale coalities met het thema van die week Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! Daarbij zijn ook de leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start aanwezig. Wil je op de hoogte blijven van activiteiten die in de jubileumweek georganiseerd worden? Kijk dan hier. Wij zorgen ervoor dat alle activiteiten die in deze week plaatsvinden de komende maanden verder aangevuld worden. Lees verder

Kansrijke Start voor alle Dongense kinderen

Enkele weken geleden is in Dongen (Noord-Brabant) de Lokale Coalitie Kansrijke Start Dongen gelanceerd. Gezamenlijk doel: in Dongen groeit elk kind veilig, gezond en gelukkig op. Het mag niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Samen investeren we in de eerste 1000 dagen van een kind! Daarom hebben GGD Hart voor Brabant, Zorroo (huisartsen), IMW, MEE Plus, VSV (verloskundig samenwerkingsverband), ContourdeTwern, Lunavi kraamzorg en de gemeente Dongen de handen ineen geslagen voor de lokale coalitie Kansrijke Start Dongen.

Tijdens de lancering van de lokale coalitie vertelden sprekers Adja WaelputAngela UytdewilligenDaniëlle Van Elst en Jessica Vis-Schellevis vanuit verschillend perspectief hoe belangrijk een Kansrijke start voor ieder kind is. Lees verder

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK' terugkijken

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten

Op vrijdag 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR , Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Om deze gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren is voor gemeenten de Brede Specifieke Uitkering (Brede-SPUK) beschikbaar gesteld. Deze regeling loopt van 2023 t/m 2026. De stip op de horizon van het GALA is een gezonde generatie in 2040 met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In het GALA zijn 5 ketenaanpakken geïdentificeerd, waaronder Kansrijke start. Je kunt hier het webinar terugkijken