Handreiking ketenaanpak Kansrijke Start voor zorgverzekeraars en gemeenten

Hoe ziet de ketenaanpak Kansrijke Start eruit? En hoe komen we tot samenwerkingsafspraken hierover? In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is afgesproken dat er ‘voor iedere ketenaanpak vanuit de implementatietrajecten een handreiking wordt opgesteld met een concrete beschrijving van de uit te voeren onderdelen van de ketenaanpak in de verschillende domeinen’.

Eén van deze vijf ketenaanpakken is de ketenaanpak Kansrijke Start. Tijdens de jubileumweek is de handreiking voor de ketenaanpak Kansrijke Start aangekondigd. Deze is te vinden op de website van het Loket Gezond Leven, onder Kennisoverzicht GALA bij de informatie over de ketenaanpak Kansrijke Start. In de handreiking staan de belangrijkste bouwstenen en randvoorwaarden voor het organiseren van de ketenaanpak Kansrijke Start.

De handreiking geeft een overzicht van bestaande informatie en tools die bruikbaar kunnen zijn bij de opgaven rond de ketenaanpak Kansrijke Start. In deze handreiking komen onder meer aan bod:

  1. Hoe de ketenaanpak Kansrijke Start eruitziet;
  2. Welke stappen nodig zijn om lokaal en regionaal samenwerkingsafspraken te maken voor de ketenaanpak;
  3. Goede voorbeelden uit de praktijk over het maken van samenwerkingsafspraken;
  4. Hoe de financiering geregeld is voor de ketenaanpak.

De handreiking is een ‘levend’ document is. Dit betekent dat de partijen, die betrokken zijn bij het maken van d handreiking periodiek bekijken of aanpassingen nodig zijn.

Voor wie is de handreiking ketenaanpak Kansrijke Start?

De handreiking is bedoeld voor zorgverzekeraars en gemeenten. Zij kunnen uit deze handreiking putten om afspraken te maken om gezinnen in een kwetsbare situatie structureel en duurzaam zorg, hulp en ondersteuning te bieden tijdens de 1e 1000 dagen van kinderen, zodat alle kinderen een kansrijke start kunnen krijgen.

Vragen?

Bij inhoudelijke vragen over de ketenaanpak Kansrijke Start kunt u contact opnemen met de Pharos-adviseurs Kansrijke Start: kansrijkestart@pharos.nl.

Bij vragen over het GALA en/of het IZA en de Brede SPUK kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van de VNG. Dit team organiseert ook wekelijks een online vragenuurtje. Zie: Online vragenuurtjes GALA, IZA en SPUK | VNG.

Deze handreiking in het kader van GALA is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (programmateam Kansrijke Start) en Pharos (stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start) in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, lokale coalities, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het College Perinatale Zorg en GGD-GHOR NL.