Kansrijke Start - 5e voortgangsrapportage februari 2022

In deze 5e voortgangsrapportage worden de resultaten van de 3e jaarlijkse landelijke monitor gepresenteerd en wordt de stand van zaken van alle landelijke acties beschreven.Het actieprogramma Kansrijke Start werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient en de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een kans op een goede toekomst.