Nieuwsbrief Kansrijke Start – Samen voor een Kansrijke Start

De zomer is ten einde en de laatste drie maanden van het jaar gaan in. Rondom het Actieprogramma Kansrijke Start zijn er volop ontwikkelingen. Ook is vorige week bij het VWS het Integraal Zorgakkoord ondertekend. De afspraken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden zijn gemaakt tussen VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Daarnaast vindt op 12 oktober de conferentie ‘Samen voor een Kansrijke Start’ georganiseerd door CPZ plaats. De conferentie is voor geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein die werken met zwangere of net bevallen cliënten in kwetsbare situaties en voor beleidsmakers en stakeholders binnen het sociaal domein. U leest er meer over in onze nieuwsbrief!

Ook leest u in onze nieuwsbrief over de eerste 1000 dagen in verschillende culturen en mooie praktijkverhalen. Op de hoogte blijven van wat speelt rondom Kansrijke Start? Volg ons op LinkedIn, Twitter of schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Kansrijke Start in Integraal Zorgakkoord

Vorige week is bij het VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. De afspraken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden zijn gemaakt tussen VWS en een groot aantal partijen in de zorg. In onderdeel G:  ‘Gezond leven en preventie’ is aangeven dat ‘gemeenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden, vereenzamen of mentale klachten ontwikkelen, en het beperken van de instroom in (duurdere) zorgvoorzieningen, waaronder de curatieve GGZ. Om deze beweging naar de voorkant kracht bij te zeten maken VWS en gemeenten afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) over gezondheidsdoelen en de inzet hierop. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het GALA. Ook Kansrijke Start is opgenomen in het IZA bij onderdeel G:  ‘zorgverzekeraars en gemeenten richten met ingang van 1 januari 2024 in ieder geval de volgende ketenaanpakken in: Kansrijke start, valpreventie bij ouderen, aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, de gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht van volwassenen en welzijn op recept. Hierover worden uiterlijk 15 december 2022 in een addendum bij zowel het IZA als het GALA nadere bestuurlijke afspraken gemaakt.

Themasessie Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start 11 oktober 2022

Op 11 oktober (11.00 – 12.30 u) organiseert het RIVM weer een online themasessie als onderdeel van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start: ”Lerend evalueren: hoe kun je ervaringsdeskundigen inzetten om te leren?”Er zullen voorbeelden worden gepresenteerd van participatief actiegericht onderzoek en inzet van ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij de lokale monitoring van Kansrijke Start. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich hier inschrijven. Voor meer informatie, zie Kansrijke Start | RIVM

Dashboard Kansrijke Start voor lokale coalities staat online

Het dashboard met per gemeente de gegevens uit de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start staat online. Met behulp hiervan kunnen lokale coalities inzicht krijgen in hun eigen gegevens uit de lokale indicatorenset. Het dashboard bevat gegevens over het meest recente jaar, de trend van de afgelopen jaren en vergelijking met landelijke en regionale gemiddelden in grafieken. Alle gegevens zijn hier te downloaden voor eigen gebruik.

Webinar: Aan de slag met Zorgpadentool

De eerste duizend dagen in het leven van een kind hebben veel effect op de gezondheid – nu en later. Daarom is het belangrijk dat professionals snel de juiste hulp kunnen inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder ondersteuning nodig heeft. Om professionals te helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning binnen een gemeente is er de online zorgpadentool. Gemeenten kunnen samen met lokale coalities deze tool vullen met actuele informatie over het lokale ondersteuningsaanbod. Op dinsdag 11 oktober vertelt Pharos hier meer over. Dit webinar is interessant voor beleidsmedewerkers of projectleiders Kansrijke Start die meer willen weten over het vullen en bijhouden van de tool en benieuwd zijn naar hoe u hiermee in de praktijk aan de slag kunt gaan. De online zorgpadentool vind u hier. Meld u hier aan voor het webinar

Bijeenkomst: Verder met Kansrijke start voor gevorderde gemeenten

Op vrijdag 18 november van 10.00-16.00 uur organiseert Pharos een inspirerende bijeenkomst voor gemeenten die al enige tijd bezig zijn met een Kansrijke Start aanpak. Ontmoet de ouders om wie het gaat, onze adviseurs en andere experts en leer alles over de vervolgstappen om te komen tot een duurzame samenwerking en structurele, succesvolle Kansrijke Start aanpak. Meer weten of aanmelden? Klik dan hier

Perspectieven van Turkse moeders en grootmoeders over de rol van grootouders in relatie tot leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.

Grootouders kunnen een grote ondersteunde rol spelen in het alledaagse leven van gezinnen met jonge kinderen, denk bijvoorbeeld aan oppassen en meehelpen in het gezin. Er is echter nog weinig bekend over de rol van grootouders in relatie tot leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Daarom heeft Food4Smiles in Amsterdam Nieuw-West 18 grootmoeders en 16 moeders met een Turkse achtergrond geïnterviewd. Uit deze gesprekken bleek dat grootmoeders van invloed zijn op de leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen. U leest het artikel hier

Nieuw: boekje over groepszorg in de eerste 1000 dagen

Speelt u met de gedachte om met CenteringZorg aan de slag te gaan in uw gemeente, Kansrijke Start-coalitie, verloskundig samenwerkingsverband of praktijk? Dan kan dit boekje met algemene informatie over CenteringZorg voor beleidsmakers en professionals van pas komen om partners en collega’s te enthousiasmeren. Bekijk en/of download het boekje Meer kennis en support in de eerste 1000 dagen. Ter gelegenheid van 10 jaar CenteringZorg in Nederland organiseren Stichting CenteringNederland en TNO een Internationaal Jubileumcongres op vrijdag 18 november in de Apenheul te Apeldoorn. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding. 

Beeld: CenteringZorg

Opgavegericht werken samen met de geboortezorgsector en de jeugdgezondheidszorg

Lian Siebelt is ketenregisseur van verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o. en diplomeerde recent aan de Master Innovatie in Zorg en Welzijn. Haar afstudeertraject betrof het ontwerp en de implementatie van een gestructureerd vroegsignaleringstraject voor zwangeren en (aanstaande) gezinnen in Zuid-Holland Zuid. Het rapport over dit trajectontwerp beschrijft een programmaontwerp met als doel in een zo vroeg mogelijk stadium zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties te signaleren en ondersteunen. Het rapport biedt een kader en handvatten voor gemeenten, VSV’s en jeugdgezondheidszorgorganisaties om in de eigen regio toe te werken naar een vroegsignaleringstraject, dat aansluit bij de regionale context. Lees hier het onderzoek 

Prenataal Huisbezoek JGZ spoort aan tot betere samenwerking

Zwangeren of gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten kunnen nu desgewenst een huisbezoek ontvangen van een jeugdverpleegkundige. Wat is hierbij de rol van de geboortezorg en hoe kan dit de samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg versterken? In vaktijdschrift Nataal verscheen hierover een artikel geschreven door Laura Jansma, schrijver zorg en welzijn. Lees hier het artikel. Het Prenataal Huisbezoek JGZ is erop gericht alle zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties in een vroeg stadium en op een laagdrempelige manier ondersteuning aan te bieden vanuit maar niet noodzakelijkerwijs door de JGZ. Er zijn diverse hulpmiddelen om handen en voeten te geven aan het Prenataal Huisbezoek JGZ. U vindt deze hier.

Toolkit Blik op LVB – Werken aan een inclusieve samenleving

Deze toolkit biedt handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het zijn toegankelijke tools voor iedere (jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg, de financiële sector en de strafrechtketen. Tools speciaal voor het herkennen van en werken met mensen met een LVB, is dat nodig? U leest het hier

Een kansrijke start voor baby’s van vluchtelingenouders (in de asielopvang en met verblijfstitel)

De beroepsvereniging voor gynaecologen, NVOG, deed in een brief aan de Nederlandse regering een dringende oproep om gezamenlijk de situatie voor zwangere asielzoekers te verbeteren. Volgens de brief onderstreept de mensonwaardige situatie in Ter Apel wat we al langer weten: “De gezondheidsuitkomsten van zwangere asielzoekers en hun baby’s zijn aanzienlijk slechter dan die van de algemene populatie in Nederland.” Eind augustus verscheen in NRC een artikel ‘Ook de geboortezorg aan vluchtelingen schiet vaak tekort’. Anouk Verschuuren, basisarts en werkzaam bij UMC Groningen, deed onderzoek naar geboortezorg voor vluchtelingen. In een interview vertelt ze wat de stand van zaken is en hoe de zorg aan zwangere nieuwkomers beter kan. “Vanwege de specifieke situatie van zwangere vluchtelingen is zorg op maat voor hen noodzakelijk.”