Opgavegericht werken samen met de geboortezorgsector en de jeugdgezondheidszorg

Lian Siebelt is ketenregisseur van verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o. en werkzaam als netwerkregisseur in de Kansrijke Start regio Zuid-Holland Zuid. Zij diplomeerde recent aan de Master Innovatie in Zorg en Welzijn. Haar afstudeertraject betrof het ontwerp en de implementatie van een gestructureerd vroegsignaleringstraject voor zwangeren en (aanstaande) gezinnen in Zuid-Holland Zuid. Het rapport over dit trajectontwerp beschrijft een programmaontwerp met als doel in een zo vroeg mogelijk stadium zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties te signaleren en ondersteunen. Het rapport biedt een kader en handvatten voor gemeenten, VSV’s en jeugdgezondheidszorgorganisaties om in de eigen regio toe te werken naar een vroegsignaleringstraject, dat aansluit bij de regionale context.

Lian is naast haar regionale werkzaamheden, landelijk actief als bestuurslid van de Federatie van VSV’s, de landelijke belangenbehartiger van de verloskundig samenwerkingsverbanden. Vanuit die rol kunt u laagdrempelig contact met haar opnemen als u als VSV of regio vragen of problemen heeft. Bijvoorbeeld als u meer informatie over het traject of de onderdelen wilt. Maar ook wanneer u tegen knelpunten aanloopt bij het creëren van draagvlak of het implementeren van een ketenaanpak rondom signaleren van kwetsbare situaties.

www.linkedin.com/in/liansiebelt

lian.siebelt@federatievsv.nl

Op deze pagina bevinden zich zowel het rapport, als de voortgang van implementatie van het vroegsignaleringstraject. Voor een VSV of regio biedt dit inzicht in de te zetten stappen en dient dit als goed voorbeeld om je te laten inspireren.