Nieuwsbrief Kansrijke Start – Een vliegende start

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug waarbij Kansrijke Start in aanloop ernaar toe elke dag quotes van onze ambassadeurs heeft gedeeld over het belang van de eerste 1.000 dagen. Daarbij is gebruik gemaakt van het verhaal dat de Landelijke coalitie en de stuurgroep samen hebben opgesteld waarom investeren in de eerste 1.000 dagen van groot belang is met als doel Kansrijke Start in iedere gemeente.

Onze nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooijen is al snel op de hoogte gebracht van het belang van deze 1e 1000 dagen en wat het actieprogramma Kansrijke Start daaraan doet. Hij heeft gesproken met een aantal ervaringsdeskundigen, lokale coalities (Groningen en Delft) en ambassadeurs. Hij heeft op deze manier een duidelijk beeld gekregen bij Kansrijke Start en de bijbehorende plannen!

In deze nieuwsbrief vindt u het Kansrijke Start verhaal waar de nadruk ligt op het benutten van de eerste 1.000 dagen, daarnaast worden er weer inspirerende praktijkverhalen en webinars met u gedeeld zoals het webinar op 14 april over het gebruik van lokale indicatoren.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Kansrijke Start? Volg ons op LinkedIn of Instagram en Twitter.

Het Kansrijke Start verhaal over waarom inzet op de eerste 1.000 dagen zo belangrijk is

Vanuit de Landelijke coalitie en de stuurgroep is een inhoudelijk verhaal opgesteld over waarom investeren in de eerste 1.000 dagen van groot belang is, onder andere in het kader van kansengelijkheid, preventie en terugdringen gezondheidsverschillen. Het is te benutten door iedereen die wil benadrukken waarom investeren in een Kansrijke Start van groot belang is. Bijvoorbeeld tijdens een presentatie, bijeenkomst of overleg. Deze lange versie bevat ook de quotes van de ambassadeurs uit de Landelijke coalitie over waarom zij inzet op een kansrijke start zo belangrijk vinden. U kunt de PowerPoint versie waarbij u kunt bewerken opvragen via  _DienstpostbusKansrijkestart@minvws.nl Lees meer  

Webinar gebruik lokale indicatoren Kansrijke Start 14 april

Eind vorig jaar bracht het RIVM een 'lokale indicatorenset’ uit voor gebruik in lokale coalities. Dit voorjaar voorziet het RIVM gemeenten van cijfers op deze indicatoren. Alle gegevens zijn te gebruiken voor een gesprek tussen beleidsmakers, bestuurders en zorgverleners over hoe het gaat met de lokale coalitie. Maar hoe gebruik je deze gegevens in de praktijk? Hoe voer je dit gesprek aan de hand van de gegevens in je gemeente? Wat gebruik je bij monitoring?

In de Webinar “Hoe gebruik je het Dashboard Lokale Indicatoren Kansrijke Start in de lokale setting?” op 14 april 2022 (11.00 – 13.00), presenteert het RIVM de eerste versie van het dashboard en bespreekt manieren om de gegevens te gebruiken. Lokale coalities die ervaring hebben met het bespreken van gegevens van indicatoren vertellen hoe ze dit hebben aangepakt.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring en de inrichting ervan. Deelname is kosteloos.

U kunt zich hier aanmelden. Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld kansrijkestart@rivm.nl

Van ziekenhuiszorg naar netwerkzorg: de toekomst ligt buiten het ziekenhuis

Professionals in ziekenhuizen constateren regelmatig dat voor een (aanstaand) gezin meer hulp nodig is dan zij kunnen bieden of waarvoor zij opgeleid zijn. Regelmatig merken de zorgprofessionals dat sociale factoren van substantiële invloed zijn op het ziektebeeld en op de mogelijkheden om te behandelen. Dit vraagt om een intensieve samenwerking vanuit medisch en sociaal domein. Een interessante ontwikkeling zijn integrale poli’s waar een team van vast professionals uit het medisch en sociaal domein structureel met elkaar samenwerken. In het ziekenhuis waar nodig, in de omgeving van de patiënt waar mogelijk. Sanne van Eerden reflecteert op deze ontwikkeling. Zij begeleidt diverse samenwerkingsverbanden vanuit medisch en sociaal domein in de eerste 1.000 dagen, waaronder de pilot Integrale GezinsPoli medisch en sociaal domein vanuit Het HagaZiekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis en de gemeente Den Haag. Lees verder

Nu Niet Zwanger officieel erkend als goed onderbouwde interventie!

Het programma Nu Niet Zwanger is officieel erkend als goed onderbouwde interventie in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM. De erkenningscommissie beschreef Nu Niet Zwanger als ‘een mooi voorbeeld van een interventie die vanuit een goede probleemanalyse is opgebouwd, onderbouwd en geïmplementeerd.’ Nu Niet Zwanger wordt omschreven als ‘veelbelovend’ met oog voor de ethische aspecten en gecomplimenteerd met de duidelijke rol voor verschillende professionals. Deze erkenning is een belangrijke stap in de structurele inbedding van Nu Niet Zwanger in het zorglandschap. Het onderstreept het belang ervoor te zorgen dat Nu Niet Zwanger overal in Nederland beschikbaar komt.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Nu Niet Zwanger in uw instelling of regio? Neem contact met hen op via nnz@ggdghor.nl

Nu Niet Zwanger website is vernieuwd!

Nu Niet Zwanger heeft een vernieuwde website die past bij de doorontwikkeling van het programma. De essentie van het verhaal blijft uiteraard ongewijzigd. Bezoekers van de site worden op de pagina’s Voor wie, Hoe het werkt en Landelijk beschikbaar op duidelijke wijze meegenomen in het hele verhaal van Nu Niet Zwanger. De gebruikersvriendelijkheid en de menustructuur is geoptimaliseerd. Zo vindt u vanaf nu handige instrumenten, onderzoeken, webinars en meer terug in hun kennisbank. Alle uitingen over Nu Niet Zwanger in de media leest u met een muisklik terug. Met de aanpassingen voorziet NNZ bezoekers beter en sneller in hun zoekbehoefte op hun site.

Eindhoven monitort samenwerking binnen de coalitie en haar achterban

Het verbeteren van de samenwerking is een van de speerpunten voor de Eindhovense coalitie Kansrijke start. Samenwerken gebeurt niet alleen binnen de coalitie, maar ook met de achterban. Om te weten hoe de achterban deze samenwerking ervaarde, zette de coalitie een vragenlijst uit onder partnerorganisaties. Hoe de vragenlijst eruit zag, en wat de resultaten zijn leest u hier.

Nieuwe podcast belicht het belang van gezonde lucht voor jonge kinderen

Als je drie keer sneller vervuilde lucht inademt, wat voor invloed heeft dat dan op je gezondheid? En wat als je als kind door de gevolgen van slechte luchtkwaliteit niet meer kunt zwemmen? Of dat je een ouder bent en om deze redenen continue zorgen hebt over je kinderen? Of als kinderlongarts werkt en ziet dat er in de politiek maar weinig ruimte is voor dit belangrijke onderwerp? Om het onderwerp luchtkwaliteit onder de aandacht te brengen is er een podcast gelanceerd. Luister hier de podcast 

Vinden, binden, raken en belonen

Tijdens de 2de bijeenkomst van het Leernetwerk Onbedoelde Zwangerschap en Kwetsbaar (jong) Ouderschap werden tips gedeeld over hoe je de doelgroep betrekt in je project. Lees verder

Ambitieus en betrokken: de nieuwe voorzitter van het Leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, Krista Okma, stelt zich voor. Klik hier

Kraamverzorgende: ‘Centering is een verrijking van mijn werk’

In Kraamsupport, vaktijdschrift voor kraamverzorgenden, staat een artikel over 10 jaar CenteringZorg in Nederland. Kraamverzorgende Sylvia Jacobs deelt hierin haar ervaringen als Centering co-begeleider. De onlangs bevallen Janna had Sylvia als kraamverzorgende en zat ook bij haar in de CenteringZwangerschap-groep. “Je hebt een groep van steunende vrouwen in dezelfde fase, dat is het meest waardevol!”  Lees verder

Gezinscoach: ‘Centering is voor mij de kers op taart’

Janet Bakker, pedagoog, ambulant begeleider en gezinscoach uit Amersfoort, is co-begeleider bij CenteringZwangerschap-groepen. In haar blog vertelt ze erover. “Aanstaande ouders krijgen veel meer tijd en aandacht in een centering-groep dan wanneer ze individueel naar een verloskundige gaan. Een centering-groep geeft kracht: ouders leren zoveel van en met elkaar en delen veel. Er is veel steun vanuit de groep en het leuke is dat veel groepen ook na de bevalling door willen gaan. Vaak ontstaan er vriendschappen, waardoor ouders extra hulpbronnen hebben.” Lees verder