Nieuwsbrief Kansrijke Start – Op naar een nieuw kansrijk jaar!

Met de feestdagen voor de deur sturen we de nieuwsbrief van december iets eerder uit dan u gewend bent van ons. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: Kansrijke Start staat goed in het regeerakkoord! Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. Beter signaleren van gezinnen in een kwetsbare situatie is belangrijk voor een kansrijke start. Eerder is onderzoek gedaan naar het signaleren door verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg. Het afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar het signaleren door gynaecologen en de kraamzorg. De resultaten van beide onderzoeken zijn in deze nieuwsbrief terug te lezen. We delen in deze nieuwsbrief inspirerende webinars die zullen plaatsvinden in het nieuwe jaar, maar ook interessante webinars om terug te kijken. In deze nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan het 10-jarig bestaan van CenteringZorg. Om dit te vieren zullen er in het nieuwe jaar verschillende activiteiten plaatsvinden samen met de zorgprofessionals. Hierover meer in onze nieuwsbrief.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf je hier in en volgens ons op LinkedIn en Twitter om op de hoogte te blijven van ons actieprogramma!

Het programmateam Kansrijke Start wenst iedereen fijne feestdagen en vooral een goede gezondheid toe, op naar het nieuwe jaar!

Kansrijke Start in het coalitieakkoord

Gisteren is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Wij zijn verheugd over het feit dat er weer geld beschikbaar is voor de komende jaren voor het actieprogramma Kansrijke start en ook kan worden ingezet in alle gemeenten in Nederland. Dit betekent dat we de komende jaren volop door kunnen en samen met alle partijen verder kunnen bouwen aan een Kansrijke Start voor elk kind in Nederland! De komende periode zullen de plannen voor het vervolg verder worden uitgewerkt, natuurlijk in overleg met de nieuwe bewindspersoon. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

Prenataal huisbezoek door de JGZ

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is op 14 december aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de inwerkingtredingsdatum definitief 1 juli 2022 wordt. Wij roepen daarom gemeenten en professionals het komende half jaar te gebruiken om afspraken met elkaar te maken om op 1 juli van start te kunnen gaan!

Samenvatting onderzoek ‘Beter Signaleren’

Onderzoek naar het signaleren van gezinnen in kwetsbare omstandigheden onder eerstelijns verloskundigen, kraamzorg-intakers, kraamverzorgenden, gynaecologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in Nederland. Download hier het onderzoek

Op dinsdag 8 februari 2022 (16.00-18.00) zal het webinar ‘Beter signaleren’ plaatsvinden. In het webinar wordt op een inspirerende manier de onderzoeken met u gedeeld. Meer informatie volgt. U kunt zich aanmelden voor  de save the date via _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl Let op: Eerste streepje is een underscore.

‘Nu kan ik verder’

‘Nu kan ik verder’ vertelt hoe ingewikkeld het kan zijn om tot een keuze over het moment van je eigen kinderwens te komen én daarnaar te handelen als je kampt met complexe problemen. Deze bundel van 21 verhalen uit het hele land geeft inzicht in de praktijk van Nu Niet Zwanger. Wat het betekent voor cliënten als professionals wél in gesprek durven gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Welke waarde dat voor cliënten heeft en de grote diversiteit aan aspecten die daarbij voor cliënten én professionals een rol spelen.

Bestel ‘Nu kan ik verder’ hier of download de epub versie voor eReader.

Materialen verspreid Campagne ‘Ode aan de Ouders’

Twee maanden geleden lanceerden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen de campagne Ode aan Ouders. Inmiddels heeft de campagne al miljoenen mensen bereikt. Mede dankzij de inzet van veel partners die werken aan een kansrijke, gezonde en veilige start voor elk kind.

Vanaf deze week worden opnieuw materialen in het kader van de campagne verspreid. Dit keer specifiek gericht op wat je als ouder kunt doen (en vaak al heel goed doet) om je kind veilig op te laten groeien. Gezond en veilig opgroeien tijdens de eerste 1000 dagen is van essentieel belang voor een goede mentale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. Ouders en verzorgers spelen een cruciale rol, maar voelen zich vaak onzeker en ervaren ouderschap als een zware taak. Wat het ook is! De campagne laat zien dat ouders met ogenschijnlijk kleine dingen zoals knuffelen, troosten en oprechte aandacht geven aan hun kind al het verschil kunnen maken. Daarnaast worden tips gegeven wat je kunt doen als je dat als ouder moeilijk vindt. Ook hier is de boodschap weer dat je het niet alleen hoeft te doen als ouder en hulp vragen oké is.

Om zoveel mogelijk ouders te bereiken kunnen alle partijen en professionals die met ouders werken de boodschap weer verspreiden. De toolkit met campagnematerialen is via deze link te downloaden. Hierin zit ook een document met meer informatie over de campagne en de manieren om bij te dragen. De nieuwe materialen bevinden zich in de map Materialen_Veilig Opgroeien. Een pakket met posters is via dit formulier gratis op te vragen!

10 jaar CenteringZorg in Nederland

In 2022 viert Stichting Centering 10 jaar CenteringZorg in Nederland samen met de professionals die deze andere manier van zorg verlenen uitvoeren en de (aanstaande) ouders die deelnemen. Dat gebeurt met allerlei activiteiten die de uitvoering van CenteringZorg kracht bij zetten. Lees verder

Beeld: ©centeringzorg

Online ondersteuning van Eritrese zwangeren en moeders

Eritrese zwangeren zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Tegelijk is het voor zorgverleners moeilijk om deze vrouwen goed te informeren door de taal- en cultuurbarrière. U kunt Eritrese zwangeren heel eenvoudig aanmelden voor groepsgewijze online ondersteuning op basis van het Centering-model.

Elke maand start er weer een nieuwe online groep voor Eritrese zwangeren. De vrouwen mogen kosteloos meedoen en iedereen is welkom; waar iemand woont of hoe lang ze zwanger is, maakt niet uit. Lees verder

Deze zwangeren zijn beter geïnformeerd en beter voorbereid

Groepspraktijk van verloskundigen Arnhem startte vorige week de vijftigste CenteringZwangerschap-groep. “Al ruim vijfhonderd zwangeren en partners hebben deze mooie vorm van prenatale zorg bij ons kunnen ervaren”, vermeldt hun Instagram. Welke inzichten en tips hebben ze voor collega’s die beginnen? Lees verder

Gemeente Beuningen start proefproject met doorgaande lijn CenteringZorg

Sinds 2015 bieden verloskundigenpraktijken in Beuningen groepsgewijze zorg aan zwangeren. De helft van alle zwangere vrouwen in Beuningen kiest daarvoor en de bijeenkomsten krijgen een gemiddeld waarderingscijfer van bijna een 9. Vanwege de wens van ouders om door te gaan als de baby is geboren, start de Gemeente Beuningen nu een proefproject CenteringOuderschap .Lees verder

Cultuursensitieve zorg voor ouders en gezinnen

Hoogleraar Judi Mesman ontving de Stevinpremie voor haar onderzoek naar inclusief opvoeden en diversiteit.Deze hoge onderscheiding gaat naar wetenschappers die met hun onderzoek bijdragen aan de maatschappij. In dit eerder in Nataal verschenen interview stelt Mesman onze westerse kijk op goed ouderschap aan de kaak. Die belemmert onze aansluiting bij gezinnen met een andere culturele achtergrond. Lees verder

Samenwerken met geboortezorgpartners

Over het samenwerken met geboortezorgpartners binnen coalities Kansrijke Start maakte Pharos de infosheet Kansrijke Start & Samenwerken met geboortezorgpartners. Hoe een samenwerking in de praktijk vorm kan krijgen, is te lezen in dit interview met beleidsmedewerker Sociaal domein van gemeente Roosendaal, Anita Verwijmeren en verloskundige en bestuurslid van VSV Qocon, Marlies Bartels. Laat u informeren en inspireren.

Webinar De kracht van verhalen bij Monitoring & Evaluatie

Denk je in je aanpak na over monitoring & evaluatie en overweeg je daarbij naast cijfers ook de verhalen van inwoners en professionals mee te nemen? Vraag je je af hoe dat werkt en zoek je handvatten over hoe je dat kunt doen? Zet dan 3 februari 2022 9.30 – 11.00 uur vast in je agenda en kom naar dit Webinar! Een uitgebreider programma delen we in januari.

Webinar over preconceptiezorg nu terug te kijken

Op dinsdag 7 december sprak Marlies Buurman (CPZ) met Chris Trompert (huisarts), Erna Kerkhof (verloskundige) en Annemarie Mulders (gynaecoloog) over het belang van preconceptiezorg. Een mooi en inspirerend webinar. Lees hier de samenvatting of kijk het webinar terug.

Perinatale cijfers over 2020 laten stabiel beeld zien

De Perined-cijfers laten – ondanks het coronajaar – geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorg (uitkomst-)cijfers van 2020 zijn ongewijzigd t.o.v. eerdere jaren. Zo is onder andere de babysterfte nagenoeg gelijk gebleven. De minister heeft hier afgelopen de week de tweede kamer over geïnformeerd. Lees verder

Q&A over het prenataal huisbezoek JGZ

Onlangs organiseerde het CPZ een drukbezocht webinar over het prenataal huisbezoek door de JGZ. Het webinar leverde meer chatvragen op dan tijdens het webinar beantwoord kon worden. Het CPZ maakte een uitgebreid Q&A waarin je de grootste heikele punten kunt terugvinden.

Animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’

Afgelopen februari hebben wij u op de hoogte gebracht dat we een animatievideo hebben ontwikkeld over het belang van het vormen van een lokale coalitie Kansrijke Start. De video laat zien wat een lokale coalitie is en hoe deze kan bijdragen aan een kansrijke start voor meer kinderen. Met deze animatie kunt u als bestaande lokale coalitie andere partijen vertellen waarom een kansrijke start belangrijk is en wat een lokale coalitie doet. En gemeenten of professionals waar nog geen lokale coalitie is, kunnen elkaar met deze animatiefilm motiveren om hiermee aan de slag te gaan.

Bekijk de animatievideo ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’

Aanbod voor lokale coalities

Wij bieden u als lokale coalitie ook aan om deze animatie nog iets meer toe te spitsen op uw eigen lokale coalitie. Hierbij worden de intro en extro van de animatie aangepast waarbij de contactgegevens van uw lokale coalitie in de animatie terug te zien zijn. Het ministerie van VWS faciliteert deze mogelijkheid. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Als u hier als lokale coalitie interesse in heeft, kunt u mailen naar _dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl. Let op het eerste streepje is underscore.