10 jaar CenteringZorg in Nederland

In 2022 viert Stichting Centering 10 jaar CenteringZorg in Nederland samen met de professionals die op deze manier zorg verlenen en zwangeren en ouders die eraan deelnemen. Dat gebeurt met allerlei activiteiten die de uitvoering van CenteringZorg kracht bij zetten. 

In 2012 startten de eerste verloskundigenpraktijken met het aanbieden van groepsgewijze prenatale zorg op basis van het Centering-model. Een zorgmodel dat tot betere uitkomsten leidt en tot meer tevredenheid over de zorg, zowel bij deelnemers als bij professionals. En dat ook bijdraagt aan het verbinden van ouders van jonge kinderen in een wijk en de vorming van een ondersteunend sociaal netwerk. Inmiddels zijn er 1079 verloskundigen getraind van 270 verloskundigenpraktijken. Lees de ervaringen van Groepspraktijk van Verloskundigen Arnhem

Doorgaande lijn van zorg

Ook in de jeugdgezondheidszorg biedt een groeiend aantal organisaties nu groepsgewijze zorg aan ouders, waarmee op sommige plekken in Nederland een doorgaande lijn ontstaat van CenteringZwangerschap naar CenteringOuderschap. Dit sluit aan bij de KansrijkeStart-missie om de zorg voor kwetsbare ouders en kinderen in de eerste 1000 levensdagen te verbeteren. Ook versterkt het de samenwerking tussen verloskundigen en jeugdgezondheidszorg. Op sommige plekken is ook de kraamzorg betrokken bij het ondersteunen van de groepen, wat nog meer win-win oplevert.

Tijd om Centering te borgen

Hoe kan CenteringZorg in Nederland steviger worden neergezet? Katja van Groesen, voorzitter: “Na 10 jaar hebben we volop bewezen dat CenteringZorg wérkt. Zowel ouders als professionals vinden het fijn. Vaders en partners zijn meer aangehaakt. Het is nu tijd om Centering te borgen. Zorgverleners die CenteringZorg willen uitvoeren, moeten die investering nu uit eigen zak betalen. Dit terwijl de Economische Evaluatie van TNO laat zien dat Centering zorgkosten bespaart. Het is hoog tijd voor structurele financiering. Ook zou het mooi zijn als zorgprofessionals binnen de opleiding al leren om op deze manier zorg te verlenen.”

Meer informatie op www.centeringzorg.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en jubileumactiviteiten en volg CenteringZorg via LinkedIn of Facebook.    

Beeld: ©centeringzorg