Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

Met het zomerreces in aantocht bereiden we ons voor op het versturen van de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start richting de Tweede Kamer en starten we de maand juli met een kick off bijeenkomst voor 3e tranche gemeenten die zich hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke Start. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de vorm van een webinar.

In deze nieuwsbrief zijn zeven leden van de landelijke coalitie Kansrijke Start aan het woord. Eric Steegers en Jordy Clemens vertellen in een uitgebreide podcast over Kansrijke Start en “sociale verloskunde”. In een interview met Kennisnetgeboortezorg vertelt Anneke Kesler over haar rol als ambassadeur van Kansrijke Start en Annemieke Goudkuil verteld welke impact de coronacrisis heeft op de manier van werken in de rubriek 'Werken in coronatijd'. Recent aangesloten leden Gerda Groen en Maria Wassink benadrukken het belang van informele steun en samenwerking met de formele zorg. Tessa Roseboom en Karen van Drongelen van het Voedingscentrum delen een artikel over de positieve effecten van borstvoeding voor het kind. Daarnaast deelt Pharos een aantal inspirerende voorbeelden van gemeenten die in de praktijk actief zijn met Kansrijke Start.

Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche 3 juli

Werkt u als beleidsambtenaar of projectleider Kansrijke Start of bent u betrokken bij de geboortezorg of jeugdgezondheidszorg in een gemeente die zich in de 3e tranche aanmeldde voor de impuls Kansrijke Start? Schrijft u zich dan snel in voor deze kosteloze bijeenkomst op vrijdag 3 juli. Tijdens het webinar delen we kennis en achtergronden die nodig zijn bij de lokale aanpak ‘Kansrijke Start’.

Deze kickoff wordt kosteloos aangeboden door het ministerie van VWS en mede georganiseerd door Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) in de vorm van een online webinar.

Meldt u aan voor de kick-off bijeenkomst

Beeld: ©RIVM

'In geen enkele andere periode in het leven worden zoveel mijlpalen bereikt' Podcast Kansrijke Start

Of een kind met een gezonde of juist een valse start zijn leven begint, heeft cruciale gevolgen voor de kansen in de rest van zijn leven. En de start begint al in de baarmoeder, helemaal aan het begin van de zwangerschap. Als vrouwen in armoede leven, kan  dit grote negatieve gevolgen voor het embryo, de baby en later het kind hebben. Om die kansen te vergroten, werken het medisch en sociaal domein daarom samen in het programma Kansrijke Start. In deze podcast vertellen Eric Steegers, hoogleraar gynaecologie aan het Erasmus MC en Jordy Clemens, wethouder in Heerlen, over “sociale verloskunde” en over het programma. Hoe hangen armoede, zwangerschap en levensverwachting met elkaar samen? Waarom zijn er zulke grote gezondheidsverschillen tussen pasgeborenen in Nederland? Hoe ziet de levenslange impact van een slechte levensstart eruit? En vooral: wat kunnen we doen om die eerste duizend dagen zo goed mogelijk te laten verlopen?

Lees verder

Beeld: ©Van links naar rechts: Jordy Clemens en Eric Steegers

“Door Kansrijke Start is er veel meer aandacht voor de 1e 1000 dagen en de rol van preventie zowel op landelijk als op regionaal niveau''

Anneke Kesler is lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en werkzaam bij de GGD Amsterdam, Epidemiologie, Gezondheidszorg en Zorginnovatie. Arts Maatschappij en Gezondheid, IMH specialist. Programmamanager en Hoofdredacteur Groeigids, Ambassadeur Geboortezorg voor de AJN en Internationaal betrokken bij Maternal and Child Health programma’s.

Lees verder

Beeld: ©Anneke Kesler

Werken in coronatijd

Het coronavirus raakt het leven van een ieder van ons. In de rubriek ‘Werken in coronatijd’ delen leden van de landelijke coalitie Kansrijke Start hun ervaringen. Ze vertellen over de manier waarop hun werk veranderd is in de afgelopen maanden en welke inzichten dit heeft opgeleverd. In dit eerste artikel deelt Annemieke Goudkuil haar best practices.

Lees verder

Beeld: ©Annemieke Goudkuil

Vroegtijdige informele steun sterkt ouders

Formele en informele steun kunnen elkaar versterken, zodat kinderen veilig en gezond opgroeien. Om de verbinding tussen deze vormen van steun te verankeren, is informele steun sinds kort in de Landelijke Coalitie Kansrijke Start vertegenwoordigd door Gerda Groen (Home-Start) en Maria Wassink (Steunouder Nederland). Wat is volgens hen de toegevoegde waarde van informele steun en samenwerking met de formele zorg?

Lees verder

Beeld: ©Maria Wassink en Gerda Groen

Kansrijke Start in de praktijk

Het bieden van een kansrijke en gezonde start aan ieder kind in de gemeente kan op verschillende manieren. Daar zijn geen blauwdrukken voor. Iedere gemeente en lokale coalitie kiest de aanpak die past binnen de lokale context en behoeften. Laat u inspireren door wat andere lokale coalities doen en bekijk de voorbeelden uit de praktijk van o.a. Groningen, Utrecht, en Heerlen op de website van Pharos.

Wilt u laten zien hoe uwgemeente werkt aan een kansrijke start voor ieder kind? Laat het ons weten via kansrijkestart@pharos.nl

Beeld: ©Pharos

Online werksessie - Succesvol samenwerken rond Kansrijke Start

Op 23 juni vond de eerste van een reeks werksessies plaats over ‘samenwerken’. Pharos organiseert deze bijeenkomsten samen met Common Eye. Centrale vraag in deze sessies is hoe pak je samenwerking rond Kansrijke Start zo aan dat het succesvol en effectief is? Deelnemers waren enthousiast: “Mooie eyeopeners!“ – “Ik snap nu waarom samenwerking in het verleden soms mis ging” – “Fijne tips en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan!” – “Leerzaam en helpt bij reflectie op de eigen rol.”

Op 2 en 7 juli volgen de werksessies over samenwerken waarbij de praktijk centraal staat.  

Lees verder

Beeld: ©Screenshot tijdens de online werksessie 'Succesvol samenwerken rond Kansrijke Start'

Een kansrijke start met borstvoeding

Het actieprogramma Kansrijke Start is erop gericht om zo veel mogelijk kinderen de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven en daarmee een optimale kans op een goede toekomst. Een belangrijk, toegankelijk en goedkoop onderdeel van een gezonde, en daarmee kansrijke start, is  borstvoeding. Borstvoeding stimuleert niet alleen de hechting tussen moeder en kind, maar ook de ontwikkeling en gezondheid van het kind. De voordelige effecten van borstvoeding zijn nog decennia lang meetbaar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die voor een langere periode borstvoeding hebben gehad door de antistoffen in de moedermelk minder vaak allergische klachten, astma en luchtweginfecties hebben.

Lees verder

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Je zou maar gevlucht zijn uit eigen land, nog kort in Nederland wonen en zwanger zijn; nog niet vertrouwd zijn met de Nederlandse geboortezorg en de taal nog niet goed spreken. De huisarts of verloskundige kun je niet verstaan, en zij jou evenmin. Dit is de situatie van veel zwangere nieuwkomers in Nederland. Bij hun zwangerschap en bevalling komen vaak meer complicaties kijken dan bij andere vrouwen in Nederland (meer info onderaan). Reden genoeg om bij zwangere statushouders er waakzaam op te zijn dat ze toegang hebben tot goede zorg en dat er een oogje in het zeil wordt gehouden. Zeker in deze coronatijd.

Lees verder

Werkgroep ‘Early Life Stress, handvatten voor de JGZ-praktijk’ van start!

Een stressreactie is een normaal fenomeen. Het stressnetwerk helpt een mens om zich te beschermen tegen uitdagingen en bedreigingen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een kind heeft gezonde stress nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Echter: te veel stress is slecht voor de gezondheid. De laatste editie van JA! Magazine, het ledenmagazine van AJN Jeugdartsen Nederland, gaat over thema stress met onder andere een artikel over het Stress Lab, AJN-lid Margret Foreman, aandacht voor jongeren en stress (onderzoek), early life stress (ELS). Bekijk de editie van JA! Magazine

Lees verder