Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kansrijke Start tijdens de coronacrisis

Zoals zovelen werken bij Kansrijke Start de meesten van ons alweer zes weken op afstand. Vanaf de thuiswerkplek houden we de lopende zaken voor het actieprogramma Kansrijke Start zo goed mogelijk draaiende. Ook u staat niet stil. Het is mooi om te zien hoe diverse organisaties in korte tijd initiatieven opzetten om het dagelijkse werk door te laten gaan en vooral zwangeren in deze periode te ondersteunen waar nodig is. Over een aantal van deze 'kansrijke corona-initiatieven' leest in u in deze nieuwsbrief.

Verder informeren we u in deze nieuwsbrief over de stand van het groeiende aantal aangemelde gemeenten dat tot een lokale coalitie Kansrijke Start komt. Tessa Roseboom vertelt in een column over de gevolgen van stress tijdens de eerste 1000 dagen. Ook gaan we in op startende onderzoeken via ZonMw.

Column 'De eerste 1000 dagen in tijden van corona' - Tessa Roseboom

In de column 'De eerste 1000 dagen in tijden van corona' legt Tessa Roseboom uit hoe zorgen en stress om de gezondheid, het werk, onderwijs en geld, maar ook het gebrek aan contact die de situatie met zich meebrengt invloed kunnen hebben op de toekomst van het kind. Tessa is lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start.

Lees verder

Impuls 3e tranche: 128 nieuwe aanmeldingen

In 2019 hadden 147 GIDS-gemeenten (GIDS = Gezond in de Stad) zich aangemeld om een lokale coalitie Kansrijke Start te vormen of versterken. Begin februari 2020 stelde minister Hugo de Jonge van VWS extra middelen beschikbaar voor niet-GIDS gemeenten, zodat ook die gemeenten met lokale coalities aan de slag kunnen. Deze extra impuls Kansrijke Start heeft effect gesorteerd: ondanks de coronacrisis hebben zich sindsdien 128 nieuwe gemeenten aangemeld. Vanwege deze grote belangstelling heeft de minister de extra beschikbare middelen opgehoogd tot € 3 miljoen. Dit brengt het totaal op 275 gemeenten die werken aan een lokale coalitie Kansrijke Start.

Lees verder

Beeld: ©RIVM

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de gemeente met lokale en regionale partners in het medisch en sociaal domein van belang. Deze wegwijzer is gemaakt om gemeenten een overzicht te geven van de financieringsbronnen die relevant kunnen zijn voor het financieren van een integrale aanpak voor Kansrijke start.

Bekijk de wegwijzer

Update vanuit het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

De Kansrijke Start adviseurs van Pharos houden tijdens deze corona crisis nauw contact met beleidsmedewerkers in gemeenten. Ze bespreken dilemma’s die er nu zijn bij de lokale coalitievorming en bieden ondersteuning aan coalities die via video-overleg met elkaar in contact willen komen. Dat werkt goed: coalities wisselen tips uit over het signaleren van kwetsbaarheden bij ouders en kinderen en denken samen na over alternatieve vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van online voorlichtingen en over het veilig vorm geven van huisbezoeken. De adviseurs delen in gesprekken en online bijeenkomsten hun kennis over de nieuwe initiatieven en samenwerkingen die ontstaan. En dat zijn ook kleine, creatieve oplossingen; zoals een buurtsportcoach die oefeningen bedenkt voor een peuter die echt even zijn energie kwijt moet. En een medewerker van de kinderopvang, die langs gaat bij een gezin waarvan de moeder zwanger is en tijdens dit bezoek namens de verloskundige informeert hoe het met haar gaat. Nu duidelijk wordt dat de maatregelen rondom corona nog wel even gaan duren, hopen we dat de aangewakkerde creativiteit nog veel meer mooie initiatieven en oplossingen gaat opleveren. Voor nu, maar ook voor straks, als dit allemaal voorbij is. Heb je een initiatief of nieuwe vorm van samenwerking die je graag met anderen wilt delen, laat het weten via kansrijkestart@pharos.nl.

Beeld: ©Adviseurs Kansrijke Start (van links naar rechts) Katinka Visscher, Wendi van Helden, Mara Frank en Hanneke van Zoest

Opvoeden en zwangerschap in tijden van corona

Veel mensen hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Begrijpelijke informatie over de coronamaatregelen is daarom van groot belang. Pharos heeft de landelijke maatregelen vertaald naar begrijpelijke informatie in beeld en in taal. Zo is er onder andere informatie over het thema Zwangerschap en het corona virus en over Positief opvoeden als iedereen thuis moet blijven. De informatie is in verschillende talen beschikbaar.

Beeld: ©Pharos

Online initiatieven van Stichting Centering Nederland

Zwangeren hebben juist nu grote behoefte aan gezondheidsinformatie, en om hun ervaringen en vragen te delen met andere die in dezelfde situatie zitten. Stichting Centering Nederland publiceerde onlangs een handleiding voor online Centering-bijeenkomsten ten tijde van corona voor voor Centering-geschoolde verloskundigen en JGZ-medewerkers die Centering aanbieden. Lees verder.

Voor verloskundigen of kraamzorgorganisaties die geen Centering aanbieden maar gedurende de coronacrisis wel online zwangerschapsbegeleiding willen bieden aan meerdere zwangeren tegelijk en gebruik willen maken van de methode ontwikkelde Stichting Centering een presentatie en handleiding voor online Centering-sessies. Om professionals nog beter op weg te helpen worden er kosteloos online workshops aangeboden voor online zwangerschapsbegeleiding. Met dit aanbod kunt u snel en eenvoudig en op een effectieve manier aan de slag, waarbij u de zwangere vrouwen vooral zelf informatie laat uitwisselen en aan het denken zet. De eerste workshop vindt plaats op 6 mei. Download de presentatie en handleiding en meld u aan

Anne Bedaux is Centering-verloskundige en trainer bij Centering en deelt haar ervaring met het online aanbieden van Centering. Lees het interview.

Beeld: ©Stichting Centering Nederland

Online kraamzorg van Babybalance

Babybalance is al jarenlang aanbieder van online zwangerschaps- en babyzorg in Nederland. Aantrekkelijke video’s met betrouwbare informatie en instructies geven antwoord op allerlei vragen over de zorg voor de baby. Juist in coronatijden is deze vorm van ‘Zorg op afstand’ extra fijn: zo krijgen zwangeren en pas bevallen ouders toch de informatie die hen een veilig gevoel geeft.

Lees verder

Beeld: ©Babybalance

Startbudget samenwerkingsverbanden onbedoelde zwangerschap

Na beoordeling van motivitatiebrieven zijn startbudgetten toegekend aan 14 samenwerkingsverbanden binnen de subsidieronde ‘Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Korte zelfinvullijst voldoende betrouwbaar voor gebruik in verloskunde

Onlangs is een onderzoek over de validiteit en betrouwbaarheid van de korte zelfinvullijst ALPHA-NL afgerond. De ALPHA-NL is een korte invullijst die vroeg in de zwangerschap voorafgaand aan een consult door de zwangere zelf wordt ingevuld. Dit helpt verloskundigen en cliënten om te praten over de thuissituatie en opgroei-omstandigheden voor kinderen, zoals risicofactoren voor kindermishandeling. Het helpt ook om samen te beslissen of er extra ondersteuning of hulp moet komen ter voorbereiding op het ouderschap.

Lees verder

Feedback gevraagd JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? Geef uw reactie op het concept van de JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie, die wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. Reageren kan tot woensdag 1 juli 2020.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 9 juni 2020.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Online cursussen over geweld en kindermishandeling

Wijkteammedewerkers hebben dagelijks te maken met kinderen en volwassenen bij wie het thuis niet veilig is. Vaak is er sprake van een vicieuze cirkel. Medewerkers in de wijkteams hebben een belangrijke rol in het doorbreken van die cirkel van geweld. Speciaal voor wijkteams is er nu, met steun van VWS, een online cursus ‘Werken met een meldcode’. In de cursus komen de stappen van de meldcode en het werken aan veiligheid aan bod komt. En ook alle vormen van geweld.

Lees verder