Impuls 3e tranche: 128 nieuwe aanmeldingen

In 2019 hadden 147 GIDS-gemeenten (GIDS = Gezond in de Stad) zich aangemeld om een lokale coalitie Kansrijke Start te vormen of versterken. Begin februari 2020 stelde minister Hugo de Jonge van VWS extra middelen beschikbaar voor niet-GIDS gemeenten, zodat ook die gemeenten met lokale coalities aan de slag kunnen. Deze extra impuls Kansrijke Start heeft effect gesorteerd: ondanks de coronacrisis hebben zich sindsdien 128 nieuwe gemeenten aangemeld. Vanwege deze grote belangstelling heeft de minister de extra beschikbare middelen opgehoogd tot € 3 miljoen. Dit brengt het totaal op 275 gemeenten die werken aan een lokale coalitie Kansrijke Start.

Beeld: ©RIVM

In deze interactieve landkaart is te zien welke gemeenten meedoen in de 1e, 2e of 3e tranche. Inmiddels is de aanmeldtermijn voorbij en is aanmelding dus niet meer mogelijk.

Het is juist nu van belang om te blijven investeren in de ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare situatie. Want de coronacrisis kan voor deze gezinnen nog meer spanningen en problematiek betekenen.