De nieuwsbrief van juni is verschenen: Wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is aangenomen

©Simone van Trier in gesprek partners van de lokale coalitie Delft

Met de zomervakantie in aantocht bereiden we ons voor op een periode om terug te blikken op de mijlpalen van de afgelopen periode en kijken we vooruit naar de de tweede helft van het jaar, waarin, naast vervolg uitvoering actieprogramma, borging en toekomst kansrijke start centraal staan.

Allereerst kijken we terug naar de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni heeft plaatsgevonden. Met ruim 750 virtuele deelnemers, een breed plenair programma en diverse inspiratiesessies kijken we terug op deze eerste online conferentie. Via de link in deze nieuwsbrief is het mogelijk om het programma en de inspiratiesessies terug te zien.

Vorige week heeft de Tweede Kamer de wijziging van de wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Ook vond vorige week de (bestuurlijke) kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid plaatst en blikken we terug op een geslaagde bijeenkomst waarbij bestuurders van diverse partijen samen met staatssecretaris Paul Blokhuis bijeen kwamen om de pledge preconceptionele gezondheid te omarmen. In de derde serie van ‘Aan tafel met’ gaat Hilke Grootelaar in gesprek met Connie Rijlaarsdam en Wendy Jeeninga over het Tranzo-onderzoek naar de organisatie en uitvoering van Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant.

Bekijk de nieuwsbrief.