De nieuwsbrief van november 2020 is verschenen: Kansrijke Start heeft de Toekomst!

In deze nieuwsbrief een save the date voor de landelijke conferentie Kansrijke Start met meer informatie over de inhoud van het programma. De interactieve landkaart lokale coalities Kansrijke Start heeft een update gehad en er staan een aantal nieuwe items op onze website, zoals de workshop die we hebben gegeven tijdens de Voor De Jeugd Dag en een video van Eric Steegers over de invloed van armoede op het ongeboren kind. Daarnaast gingen we in gesprek met de Koos van der Velden, Symone Dettmar en Bart Looman over het belang van een community aanpak binnen het actieprogramma Kansrijke Start. Nu de verbinding is gelegd tussen het medisch en sociaal domein roepen zij op tot het versterken van het gemeenschapsgericht werken.

Nog niet ingeschreven voor deze maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf je hier in.