De nieuwsbrief van augustus 2020 is verschenen: Een frisse start: lees meer over alle mooie initiatieven binnen Kansrijke Start

Het zomerreces is alweer bijna op zijn einde. We gaan er weer volop tegenaan, werken zoveel mogelijk vanuit huis en houden maatregelen in acht, in de hoop dat het coronavirus niet opnieuw de kop op steekt. Het blijft een onzekere periode. Toch zijn er genoeg mooie initiatieven, zowel landelijk als lokaal, die we in deze nieuwsbrief met jullie delen.

©Alexander Dummer

We hebben in het land en als programmateam zeker niet stilgezeten deze zomer. Het programmaboekje Kansrijke Start is vertaald in het Engels en sinds deze week beschikbaar op onze programmawebsite. We zijn onder meer bezig met de wetswijziging per 1 januari 2021 ten behoeve van het prenataal huisbezoek. Margreet de Ruiter van de GGD-Gelderland-Zuid schetst in deze nieuwsbrief een krachtig en vooral praktisch voorbeeld hoe de eerste stappen te zetten richting deze wetswijziging voor gemeenten en jeugdzorg. Janine Lazet, verloskundige, bedrijfseconoom en organisatiesocioloog bekleedt sinds mei dit jaar namens de KNOV een bestuursfunctie bij het CPZ en is lid geworden van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Met deze achtergrond en ruime blik vertelt ze meer over de verbinding tussen het sociaal domein en de geboortezorg.

Het CPZ organiseert de komende maanden regionale bijeenkomsten Kansrijke Ontmoetingen voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Pharos deelt een mooi voorbeeld hoe je hulp en zorg kunt bieden voor aanstaande ouders in moeilijke leefomstandigheden. Vanuit het programma Kansrijke Start leggen we graag verbinding met bestaande organisaties die hulp bieden voor kwetsbare zwangeren. Zo zijn we in gesprek gegaan met stichting Single SuperMom en vertelt Samen Oplopen hoe zij als organisatie bestaande uit vrijwilligers en professionele coördinatoren zwangere vrouwen, hun pasgeboren baby en gezin gedurende 1000 dagen lang begeleiden.