De nieuwsbrief van juli 2020 is verschenen: Bekijk de Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

Het zomerreces is begonnen en dat betekent voor velen een periode van even tot stilstand komen na de hectische periode die wij met z’n allen hebben doorgemaakt. De coronacrisis is nog niet voorbij en dat betekent dat het thuiswerken voorlopig de norm blijft en we ons werk anders inrichten dan gebruikelijk. Het programmateam Kansrijke Start wenst iedereen een fijne zomer toe.

©Pharos

In deze nieuwsbrief leest u over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start die begin deze maand naar de Tweede Kamer is verstuurd. Mocht u de Kick-off Kansrijke Start voor 3de tranche gemeenten of het webinar preconceptiezorg van het CPZ gemist hebben, dan kunt u deze terugkijken. In deze nieuwsbrief zijn opnieuw een paar leden van de landelijke coalitie aan het woord: Lilian Tham vertelt over het bereiken en betrekken van kwetsbare ouders. Gert Vos en Nelleke Gosker laten zien hoe mooi Kansrijke Start aansluit bij het concept van Positieve Gezondheid en hoe beiden in hun dagelijkse werk de verbinding tussen het sociale domein en het medische domein leggen.

In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij Moeders van Rotterdam, die op 6 juli hun vijfjarig jubileum vierde met een webinar. Verder komt een praktijkvoorbeeld uit Smallingerland aan bod waar het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Drachten, de gemeente en (zorg) professionals een zorgpad ontwikkelden met als doel om adequaat door te verwijzen naar de juiste hulp. Ervaringsdeskundigen Chiara en Melissa schreven voor de Patientenfederatie Nederland een blog over jong ouderschap en u kunt luisteren naar de eerste podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Lees verder