Nieuwsbrief Kansrijke Start - Bekijk de kick-off Kansrijke Start voor 3de tranche gemeenten

Het zomerreces is begonnen en dat betekent voor velen een periode van even tot stilstand komen na de hectische periode die wij met z’n allen hebben doorgemaakt. De coronacrisis is nog niet voorbij en dat betekent dat het thuiswerken voorlopig de norm blijft en we ons werk anders inrichten dan gebruikelijk. Het programmateam Kansrijke Start wenst iedereen een fijne zomer toe.

In deze nieuwsbrief leest u over de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start die begin deze maand naar de Tweede Kamer is verstuurd. Mocht u de Kick-off Kansrijke Start voor 3de tranche gemeenten of het webinar preconceptiezorg van het CPZ gemist hebben, dan kunt u deze terugkijken. In deze nieuwsbrief zijn opnieuw een paar leden van de landelijke coalitie aan het woord: Lilian Tham vertelt over het bereiken en betrekken van kwetsbare ouders. Gert Vos en Nelleke Gosker laten zien hoe mooi Kansrijke Start aansluit bij het concept van Positieve Gezondheid en hoe beiden in hun dagelijkse werk de verbinding tussen het sociale domein en het medische domein leggen.

In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij Moeders van Rotterdam, die op 6 juli hun vijfjarig jubileum vierde met een webinar. Verder komt een praktijkvoorbeeld uit Smallingerland aan bod waar het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Drachten, de gemeente en (zorg) professionals een zorgpad ontwikkelden met als doel om adequaat door te verwijzen naar de juiste hulp. Ervaringsdeskundigen Chiara en Melissa schreven voor de Patientenfederatie Nederland een blog over jong ouderschap en u kunt luisteren naar de eerste podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Begin deze maand is de derde voortgangsrapportage  Kansrijke Start naar de Tweede Kamer verstuurd. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten tot nu toe:

  • In totaal wordt er nu in 275 gemeenten gewerkt aan het vormen van lokale coalities, in andere gemeenten wordt de reeds bestaande samenwerking versterkt dan wel uitgebreid naar nieuwe partners uit het medische of juist sociale domein. Door openstelling van een derde tranche zijn er sinds het verschijnen van de vorige voortgangsrapportage (december 2019) maar liefst 128 gemeenten bijgekomen. Het blijkt dat door de coronacrisis een aantal lokale coalities door verschuiving van prioriteiten binnen gemeenten vertraging hebben opgelopen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat juist doordat men elkaar via de lokale coalities kent, er snel gehandeld kan worden en er nieuwe initiatieven ontstaan. Inmiddels zien we ook dat lokale coalities weer de draad aan het oppakken zijn met elkaar.
  • Inmiddels zijn er 27 Nu Niet Zwanger programma’s gestart en is NNZ beschikbaar in 124 gemeenten
  • Naast de voortgang van de acties van het programma Kansrijke Start worden de uitkomsten van de kwalitatieve monitor van het RIVM met behulp van zogenaamde ‘focusgroepen’ beschreven.
  • Voor het traject “Beter bereik” is op basis van interviews met ouders en professionals een verkenning uitgevoerd. De vragen ‘Hoe bereiken we (aanstaande) ouders met verhoogde kwetsbaarheid voor, tijdens en na de zwangerschap goed, zodat zij eerder in beeld/zichtbaar zijn voor (zorg)professionals die de ouder verder kunnen helpen in het bieden van een kansrijke start voor hun (aanstaande) kind met passende hulp en ondersteuning?’ en ‘Hoe kunnen we professionals ondersteunen om (aanstaande) ouders met verhoogde kwetsbaarheid effectiever te bereiken en te helpen een kansrijke start te bieden voor hun (aanstaande) kind?’ stonden hierbij centraal.
  • Ter ondersteuning voor medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars die betrokken zijn bij de inkoop van zorg en hulp aan (aanstaande) ouders in de eerste 1000 dagen is de tool Klantroutes Kansrijke Start ontwikkeld. Deze tool kan ondersteunen bij het bouwen van een zorg- en hulplandschap dat sluitend en compleet is.

    Bekijk de voortgangsrapportage
Beeld: ©RIVM

Terugkijken: Kick-off Kansrijke Start voor 3de tranche gemeenten

Het ministerie van VWS, Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) organiseerden op 3 juli 2020 een online kick-off bijeenkomst speciaal voor gemeenten uit de 3de tranche en hun partners in de Geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Heb je deze bijeenkomst gemist of wil je de opname nog eens terugzien? Bekijk dan het plenaire gedeelte via de website van Pharos. Hier vind je ook een overzicht met de veel gestelde vragen tijdens de bijeenkomst en de antwoorden.

‘De eerste levensjaren zijn van essentieel belang voor iemands verdere leven, zowel qua fysieke als mentale gezondheid'

Deze maand vertelt Lilian Tham, lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start, in een column over haar werk als directeur-bestuurder bij 't Kabouterhuis en over het bereiken en betrekken van kwetsbare ouders om hen de begeleiding en zorg te bieden die nodig is. 'De eerste levensjaren zijn van essentieel belang voor iemands verdere leven, zowel qua fysieke als mentale gezondheid. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Voor kwetsbare ouders die in de problemen zitten of in hun jeugd (zwaar) beschadigd zijn: verwaarloosd, misbruikt of mishandeld, is het helaas een ander verhaal.'

Lees verder

Beeld: ©Lilian Tham

Vlog van Gert Vos en Nelleke Gosker

Nadat de coronamaatregelen onlangs versoepeld zijn zochten wethouder Gert Vos en verloskundige Nelleke Gosker elkaar vorige maand in het hoge Noorden op. In onderstaande duo vlog laten zij zien hoe mooi Kansrijke Start aansluit bij het concept van Positieve Gezondheid, hoe beiden in hun dagelijkse werk de verbinding tussen het sociale domein en het medische domein leggen en roepen zij leden van de lokale coalities op om deze periode van stilstand te gebruiken om te reflecteren.

Lees verder

Beeld: ©Nelleke Gosker en Gert Vos

5 jaar Moeders van Rotterdam

Het programma ‘Moeders van Rotterdam’ is een samenwerking tussen Frontlijn (gemeente Rotterdam), Stichting de Verre Bergen en het Erasmus MC. Moeders van Rotterdam is ontstaan om de toename van zeer kwetsbare zwangeren met multi-problematiek aan te pakken en hen te helpen. Op 6 juli vierde het programma het vijfjarige jubileum met een webinar met diverse sprekers en ontvingen de 300 moeders die nu in het begeleidingstraject zitten een goodiebag.

Lees verder

Beeld: ©Wethouder Judith Bokhove (links) en professor Eric Steegers (Erasmus MC) brachten de eerste goodiebag bij een deelnemende moeder thuis

‘Gendergelijkheid is noodzakelijk fundament voor gezondere toekomst’

In een opinie voor Het Parool stelt hoogleraar Tessa Roseboom dat gelijke kansen voor mannen en vrouwen niet ‘slechts’ de helft van de wereldbevolking aan gaat, maar ons allemaal. 'In Nederland investeert het landelijk programma Kansrijke Start, dat zorgminister Hugo de Jonge (CDA) in 2018 lanceerde, in een goede start voor elk kind. Het biedt daarmee een belangrijke stap vooruit in de richting van de sustainable development goals, de duurzaamheidsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties waar 193 landen zich aan hebben gecommitteerd.'

Lees verder

Tessa Roseboom
Beeld: ©beeld: Jan Pieter Keller

Terugkijken: Webinar Preconceptiezorg 8 juli 2020

Op woensdag 8 juli organiseerde het CPZ vanuit het project Kansrijke Ontmoetingen een webinar over Preconceptiezorg. Anne-Katrien Ausems (projectmanager Kansrijke Ontmoetingen) ontving tijdens het webinar Connie Rijlaarsdam (Programmamanager Nu Niet Zwanger) en Thérèse van den Oever (verloskundig coach en implementatiemedewerker bij Verloskundig Consortium Brabant), die de rol van de geboortezorg en het sociaal domein in de preconceptiezorg belichtten. Connie: “Samen kunnen we echt het verschil maken.” Therese: “De boodschap van gezond zwanger worden, moeten vrouwen en mannen op verschillende plekken van verschillende mensen horen.” Het webinar werd bekeken door onder andere verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, huisartsen, wijkmanagers en beleidsmedewerkers van de gemeenten en medewerkers afkomstig vanuit NNZ, MEE en kraamzorg.

Bekijk het webinar

Beeld: ©Connie Rijlaarsdam, Thérèse van den Oever en Anne-Katrien Ausems tijdens het webinar Preconceptiezorg

Geboortezorg op de interactieve kaart

Deze maand presenteerde het CPZ het Geboortezorglandschap, een module waarbij organisaties in kaart worden gebracht om inzicht te geven en te verbinden met de verschillende landelijke en regionale organisaties in de geboortezorg. Door typen organisaties te combineren vindt u gemakkelijk de relevante organisaties in de geboortezorg in uw regio. Het Geboortezorglandschap van het CPZ biedt een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg.

Bekijk het Geboortezorglandschap

Zorpad Smallingerland – van papier naar praktijk

In Smallingerland ontwikkelden het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Drachten, de gemeente en (zorg)professionals een zorgpad. Het doel van dit zorgpad is om bij vroege signalering van problemen, kwetsbare zwangeren adequaat te kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp. Hoe verloopt de implementatie van dit zorgpad nu één jaar later? Wat gaat goed en waar lopen professionals tegenaan? In dit praktijkvoorbeeld lees je meer. Lees ook hoe de gemeente dit zorgpad ontwikkelde samen met partners uit de Geboortezorg en Jeugdgezondheidszorg.

Lees verder

Beeld: ©Pharos

‘Je loopt tegen ontzettend veel dingen aan als je een jonge ouder bent'

Ervaringsdeskundigen Chiara en Melissa schreven voor de rubiek 'Patiëntverhalen' van de Patientenfederatie Nederland een blog over jong ouderschap. 'Na de zoveelste keer vallen en opstaan realiseerde ik me dat ik op reis was van tienermoeder tot powervrouw. Deze reis kent geen eindbestemming maar is grenzeloos. Ik ging op zoek naar mezelf en al mijn talenten. Op deze reis mag iedereen mee die meehelpt het onderste uit de kan te halen.  Zo ben ik Melissa (ook jong moeder geworden) tegen gekomen en zijn we nu samen ons aan het inzetten om jonge ouders te helpen.'

Lees verder

Meldt u aan voor de focusgroep geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg in het kader van Kansrijke Start

Bent u nieuwsgierig naar de samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg tijdens de eerste 1000 dagen van een kind en wilt u inspiratie van collega’s uit het hele land?

In samenwerking met twee jeugdartsen in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid organiseert het CPZ een focusgroep met het doel om met professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg ervaringen te delen over onderlinge samenwerking in het kader van Kansrijke Start. De organisatie is benieuwd naar uw ideeën over werkzame elementen en barrières en delen graag de eerste informatie uit hun literatuuronderzoek. De focusgroep zal plaatsvinden op donderdag 20 augustus van 20.00 tot 21.30 uur via Microsoft Teams. Meer informatie of aanmelden kan via Anne-Katrien Ausems.

Organisatie: Anne-Katrien Ausems (projectmanager Kansrijke Ontmoetingen College Perinatale Zorg), dr. Lennart van Zellem (arts M&G in opleiding, profiel Jeugdgezondheidszorg) en drs. Maaike van der Heide (arts M&G in opleiding, profiel Jeugdgezondheidszorg, Kinderarts n.p.) Contact via: projectgeboortezorg-JGZ@collegepz.nl

Beeld: ©-

Wat ouders verwachten van de jeugdgezondheidszorg

Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om ondersteuning vanuit het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg vanuit school? Hoe ziet de jeugdgezondheidszorg er idealiter volgens hen uit? Negen ouders maakten tijd vrij en gingen hierover digitaal in gesprek met het NCJ. Het NCJ deelt de ervaringen en ideeën van de ouders voor het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg van de toekomst.

Lees verder

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd versterken samenwerking Jeugdgezondheidszorg

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd gaan nauwer samenwerken. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd brengen de aansturing van de beleidsondersteuning en de lobby voor de Jeugdgezondheidszorg in één hand. Er is een gezamenlijk Bestuursteam Jeugdgezondheidszorg waarin van elke organisatie drie leden bestuurlijk betrokken zijn. Beide brancheverenigingen vertegenwoordigen samen alle organisaties die Jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Lees verder

Bekijk de vierde editie van Augeo magazine 'Impact van de coronacrisis'

Ondanks de versoepelde maatregelen is de coronacrisis nog niet voorbij. Voor veel kwetsbare kinderen en gezinnen zullen de gevolgen nog lang voelbaar blijven. In de vierde editie van Augeo magazine wordt speciaal aandacht besteed aan de impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen.

Lees verder

Podcast: Ver weg komt dichtbij

Merel Steinweg is blogger en maakte voor haar tiende reisblog een wandeling met Mattias Gijsbertsen, de nieuwe directeur van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Hun ontmoeting vindt plaats in een Utrechts stadspark, waarbij Merel een oude sterrenwacht passeert met op de gevel de tekst: ‘Ver weg komt dichtbij’. Een thema dat, zo blijkt later, ook in hun gesprek een rode draad zal vormen.

"Het blijft toch altijd wel ver weg van ons, terwijl het zo dichtbij is” antwoordt Mattias op een van de eerste vragen. Wat roept huiselijk geweld en kindermishandeling bij hem op? “We praten met elkaar zo weinig over hoe het thuis echt gaat, zeker als het gaat over opvoedingsproblemen of relatieproblemen. Dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar op tafel legt. Het is een taboe om hierover te praten, dat heeft mede te maken met de illusie van de maakbaarheid van het individu.’’

Beluister de podcast

Beeld: ©Mattias Gijsbertsen, directeur landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis

Zet uw ‘Juiste Zorg’-nieuws op de vernieuwde site van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Overal in Nederland werken mensen aan de transitie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op de vernieuwde website van het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek is nog meer ruimte voor goede voorbeelden uit de praktijk, relevante nieuwsberichten of praktische handvatten. Samen brengen we de beweging verder. Iedereen in het veld wordt opgeroepen om nieuws, activiteiten, praktijkvoorbeelden en tools toe te sturen.

Lees verder