De nieuwsbrief van juni 2020 is verschenen: Kick Off Kansrijke Start voor lokale coalities 3e tranche

Met het zomerreces in aantocht bereiden we ons voor op het versturen van de derde voortgangsrapportage Kansrijke Start richting de Tweede Kamer en starten we de maand juli met een kick off bijeenkomst voor 3e tranche gemeenten die zich hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke Start. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de vorm van een webinar.

In deze nieuwsbrief zijn zeven leden van de landelijke coalitie Kansrijke Start aan het woord. Eric Steegers en Jordy Clemens vertellen in een uitgebreide podcast over Kansrijke Start en “sociale verloskunde”. In een interview met Kennisnetgeboortezorg verteld Anneke Kesler over haar rol als ambassadeur van Kansrijke Start en Annemieke Goudkuil verteld welke impact de coronacrisis heeft op de manier van werken in de rubriek 'Werken in coronatijd'. Recent aangesloten leden Gerda Groen en Maria Wassink benadrukken het belang van informele steun en samenwerking met de formele zorg. Tessa Roseboom en Karen van Drongelen van het Voedingscentrum delen een artikel over de positieve effecten van borstvoeding voor het kind. Daarnaast deelt Pharos een aantal inspirerende voorbeelden van gemeenten die in de praktijk actief zijn met Kansrijke Start.

Bekijk de nieuwsbrief

©Pharos