‘Zitting hebben in de Landelijke coalitie is van veel betekenis’

Judith Bokhove is wethouder in Rotterdam, de stad waar Kansrijke Start geboren is. Zij heeft onder andere jeugd en jeugdhulp in haar portefeuille. In 2018 trad Judith toe tot de Landelijke coalitie Kansrijke Start, waarin zij samen met 32 ambassadeurs en de minister van VWS het belang uitdraagt van de eerste duizend dagen van een kind.

Judith: “Je zou kunnen zeggen dat de wieg voor Kansrijke Start in Rotterdam staat, en dat Stevige Start de rol van ouder heeft. Stevige Start loopt al langere tijd en wordt breed gedragen in de stad. Hugo de Jonge heeft hier als wethouder destijds Stevige Start goed op de kaart gezet. Hij zag het belang in van kennisdeling op landelijk niveau, en dat heeft zich vertaald in Kansrijke Start. Het is mooi om te zien dat hij nu als minister betrokken is bij het programma. Ik ben trots dat ik als wethouder in zijn schoenen ben getreden en gevraagd ben voor de Landelijke coalitie van Kansrijke Start.”

Judith Bokhove, wethouder jeugd en jeugdhulp  in Rotterdam

Motor voor lokale coalities

“Vroeggeboorte en een laag geboortegewicht zijn zeer bepalend voor de groei en ontwikkeling van pasgeborenen en voor een verdere gezonde ontwikkeling van kinderen, ook op de lange termijn. Willen we zoveel mogelijk kinderen een goede start geven, dan is samenwerking het sleutelwoord. Zitting hebben in de Landelijke coalitie is daarbij van veel betekenis, vooral de korte lijn met het rijk is waardevol. Dat helpt bij snelle en adequate besluitvorming over bijvoorbeeld anticonceptie, kraamhulp en wettelijke bijdrages. De Landelijke coalitie is daarmee een motor voor de lokale coalities, het is een vehikel dat anderen versterking en slagkracht geeft.”

Stapje harder lopen

“Door de landelijke specifieke aandacht voor de eerste duizend dagen van kinderen, worden er met Kansrijke Start ook unieke wetenschappelijke inzichten opgedaan en vastgelegd. Deze kennis kan gedeeld worden en ingezet worden om nog meer kinderen een kansrijke start te geven. Het motiveert mij om een stapje harder te lopen om het programma onder de aandacht te brengen en het belang te accentueren. Van meerwaarde vind ik het vooral om zo dicht mogelijk bij de doelgroep zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst met verloskundigen bij te wonen of door te spreken op een boekpresentatie bij Erasmus Medisch Centrum.”

Positieve trend

“Met Stevige Start zijn we al langere tijd in Rotterdam in actie om geboorte-uitkomsten te verbeteren. Met Kansrijke Start doen we dat nu in heel Nederland. Het heeft tijd nodig voordat je resultaat gaat zien. Kijken we naar Stevige Start, dan zien we dat in 2019 een langjarige positieve, licht dalende trend van ongunstige geboorte-uitkomsten aan het licht is gekomen. De perinatale sterfte was gemiddeld 11,5 per 1.000 geboortes in de periode 2000-2008, in 2012-2017 daalde het cijfer naar 7,6. Het is de verwachting dat Kansrijke Start vergelijkbaar effect gaat hebben. Wetend dat de kost voor de baat uitgaat, blijven we als Landelijke coalitie alle mogelijkheden aangrijpen om samen met alle belanghebbenden een kansrijke start te organiseren.”