“We denken aan speciale aandacht functionarissen in de sociaal wijkteams”

Beeld: ©Hans Guldemond

“In Zaanstad willen we gelijke kansen voor ieder kind. We geloven in de kracht van preventie en zetten steeds meer in op het voorkómen van een achterstand. Voordat we in de zomer van 2018 begonnen met Kansrijke Start, richtten we ons al op het hele jonge kind, daardoor kunnen we nu bouwen op de bestaande samenwerkingen met maatschappelijke partners. Het programma biedt handvatten om nog beter en meer integraal samen te werken, zodat de behoefte van het kind centraal komt te staan en we niet blindstaren op regels en “zo doen we het nou eenmaal”. Het vraagt om een andere manier van denken en dat is voor sommigen een uitdaging die tijd vergt, maar hier ligt een enorme kans die we in Zaanstad met beide handen aangrijpen om jonge kinderen en ouders in kwetsbare posities een betere toekomst te bieden.”

Wethouder Songül Mutluer (Jeugd, Minima, Ouderen, Gezondheid en Wonen)

“We zijn als gemeente een drijvende kracht achter de introductie van Kansrijke Start in Zaanstad, maar willen in de praktijk niet van bovenaf als ‘opdrachtgever’ optreden. We streven juist naar gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen in de stad. Gelukkig is er veel energie en gedrevenheid bij de partners, zoals de GGD, het ziekenhuis,  verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, Sociaal Wijkteams, kinderopvang en de vele anderen uit de keten. Als gemeente treden we vooral verbindend en faciliterend op. Hiervoor hebben we gezamenlijk gekeken naar bestaande werkprocessen en scherpen we afspraken aan. We denken bijvoorbeeld aan speciale ‘aandachtfunctionarissen’ in de Sociaal Wijkteams die als aanspreekpunt dienen voor de medische professionals. Ook komt er meer aandacht voor prenatale huisbezoeken en zijn er trainingen opgezet om het belang van en kennis over de eerste duizend dagen van een kind te vergroten.”

Najat Benayad, Projectleider Kansrijke Start bij gemeente Zaanstad
 

“Het is goed om te zien dat zoveel verschillende organisaties gemotiveerd deelnemen aan Kansrijke Start. Het helpt om elkaar beter te vinden en korte lijnen met elkaar te hebben. De uitdaging is nog wel om de samenwerking tussen alle partijen in de praktijk, bij elk individueel gezin, goed door te voeren. We zien een enorme kans om hierdoor gezinnen structureler te kunnen ondersteunen. Wel is het goed om te blijven realiseren dat we van alles aan hulp kunnen bieden, maar dat het succes ook afhangt van de mate waarin de ouders openstaan voor zorg en ondersteuning. Soms kom je problemen tegen die echt niet zomaar op te lossen zijn, maar je ziet dat een steuntje in de rug vaak al veel kan helpen.”

Professionals uit de Zaanse coalitie Kansrijke Start: Anja van Laere (Verloskundigenpraktijk Assendelft e.o.), Cindy de Vries-Portier (Verloskundigenpraktijk Heilema), Santi Poyato Rodriguez (Kraamzus), Azucena Moreno (de Kraamvogel)