Regio Utrecht

De start van Kansrijke Start in de regio Utrecht bestond uit 14 gesprekken met moeders en 40 interviews met zorgverleners, vrijwilligers, ambtenaren en andere betrokkenen over de eerste duizend dagen voor ouder en kind. Wat wensen ouders? Wat vinden professionals kansrijk? Dit waren zeer inspirerende interviews: over wat jonge kinderen nu echt helpt, en wat ouders dan nodig hebben.

‘Als ik ga slapen voel ik veel verantwoordelijkheid en stress. Ik heb stress dat ik altijd binnen zit en nooit buiten kom’. Aan het woord is Yemane. Yemane is 31 jaar en samen met haar man gevlucht uit Eritrea. Samen hebben ze vier kinderen. Ze heeft zoveel kinderen, zegt ze, dat het lastig is om met hen naar buiten te gaan. ‘Waarom ben ik thuis blijven? Waarom heb ik het zo gedaan? Dat is mijn stress. Ik wil graag mijn eigen dingen doen’  Yemane ziet geen andere moeders. Ze kan niet werken, want ze moet voor de kinderen zorgen. Yemane is echter ook trots. Trots op zichzelf, omdat zij de Nederlandse taal leert en trots op haar kinderen, dat ze gezond zijn en het goed doen op school. ‘Ik wil gezonde kinderen, ik geen stress. Ik ben niet zielig ofzo.’ In de toekomst wil zij ouderen verzorgen, dat is haar droom. 

Krachten gebundeld

De werkgroep Kansrijke Start in de regio Utrecht deed de interviews. In de werkgroep zijn de Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht en eerstelijns adviesbureau Raedelijn verenigd.

Els Bremer, Raedelijn: ‘we zochten contact met de gemeente Utrecht en GGD regio Utrecht, omdat kansrijke start bij uitstek een thema is waar we elkaar nodig hebben.’ Dit onderschrijft Eline Dekker, van de gemeente Utrecht: ‘in Utrecht werken we al langer aan het versterken van de geboortezorg en de zorg voor (aanstaande) ouders en kinderen. Door het actieprogramma en door onze deelname aan het leer-en verandertraject kansrijke start, krijgt kansrijke start een extra impuls. We willen leren en ervaring opdoen hoe we in de eerste duizend dagen een positief verschil kunnen maken voor ouder en kind.’

Readelijn, GGD regio Utrecht en gemeente Utrecht nemen deel aan de Health Hub Utrecht dat kansrijke start tot een van de prioriteiten heeft benoemd.

Beeld: ©-

Kansrijke richtingen

De werkgroep heeft door de interviews en werkbijeenkomsten inzichten gekregen in de vraag wat er nodig is om een kansrijke start voor alle kinderen mogelijk te maken. Daarna zijn de opbrengsten van de interviews vertaald in kansrijke richtingen die zijn beschreven in een digitaal boekje. Na een werkbijeenkomst met professionals is een werkagenda opgesteld: met experimenten en verkenningen die kansrijk zijn. Ontmoetingsgroepen, wijknetwerken geboortezorg, een doorgaande lijn met Centering Pregnancy, kinderopvang toegankelijk maken, expertise delen over hechting en versterking van de bestuurlijke samenwerking.

Bekijk het boekje 'De eerste 1000 dagen: samen werken aan kansrijke start in de regio Utrecht'

In de hele regio vinden ontwikkelingen en initiatieven plaats. Annet Roose-van Leijden van GGD regio Utrecht: ‘De meerwaarde is dat we de kennis en ervaringen kunnen delen in de regio. Samen kunnen we ook signaleren wat er nog mist. Zo wordt zichtbaar dat kansrijke start een beweging van velen is. Waar gewenst worden wijknetwerken en lokale coalities ondersteund. De leerervaringen worden weer samengebracht. Zo kunnen we kijken of datgene wat we doen werkt en wat de volgende stap is, zodat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.’