“Met Impuls Kansrijke Start kunnen we onze samenwerking versterken”

 “In de zorg en ondersteuning van jonge gezinnen werken we in Hoogeveen al enkele jaren samen in het programma Goede Start. We hadden in Hoogeveen een hoge score meldingen van: kindermishandeling, tienermoeders en zuigelingensterfte. Daarnaast hebben we een opvallend hoge score kinderen in achterstandswijken. Uit een onderzoek van Verwey Jonker, enkele jaren geleden, kwam Hoogeveen uit de bus als één van de minst goede gemeenten om in op te groeien. Dat moest anders! Onze ambitie is om alle kinderen dezelfde kans op een goede gezondheid en ontwikkeling te geven, daarbij is een belangrijk speerpunt het doorbreken van overerving (het generatie op generatie effect). Door een gezamenlijke aanpak van alle betrokken professionals bij het gezin en bij de zwangerschap, wordt de ondersteuning geboden die nodig is. Belangrijk is dat de betrokkenen elkaar kennen. Ken je elkaar niet dan gebeurt er niets is mijn ervaring.

Beeld: ©Jan Anninga

Met de Impuls Kansrijke Start kunnen we nu nog meer het accent leggen op de eerste 1000 dagen. Daar zijn we blij mee. Het biedt ons de kans om de huidige structuur nog verder uit te breiden en te verstevigen. Naast de gemeente zijn bij Goede Start ook het CJG, welzijnswerk, verloskundigen (eerste en tweede lijn), kraamzorg, jeugdartsen en –verpleegkundigen, huisartsen, MEE Drenthe en scholen betrokken. Op dit moment onderzoeken we hoe we de huidige structuur van dit bestaande netwerk om kunnen vormen tot een lokale coalitie. Ook na de projectperiode van Kansrijke Start willen we in Hoogeveen blijven samenwerken. De nadruk ligt in die fase op borging van de samenwerking en activiteiten. Als gemeente vervullen we de rol van initiator, stimulator en deelnemer. Voor de lokale betrokkenheid is een bestuurlijk boegbeeld daarbij van groot belang. Zelf heb ik Jeugdzorg in mijn portefeuille en ik ben vanuit die rol opdrachtgever voor Kansrijke Start. Ik hou daarnaast uiteraard ook mijn collega wethouder van Gezondheid, nauw betrokken. Samen werken we aan het doorbreken van patronen in Hoogeveen zodat we in de toekomst een gemeente zijn waar ieder kind de kans heeft op een gezonde ontwikkeling. Mijn tips voor gemeenten die nog in de beginfase staan: kijk goed naar voorbeelden uit andere gemeenten, ga niet zelf opnieuw het wiel uitvinden en breng focus aan in je aanpak.”

Wethouder Gert Vos , Gemeente Hoogeveen