‘Buiten eigen hokjes denken en handelen’

 “In de regio Alkmaar zijn we dit najaar gestart met de voorbereidingen voor een regionale coalitie Kansrijke Start. Dit gebeurt aansluitend op het project Nu Niet Zwanger. In oktober en november benaderen we diverse ketenpartners om zich hierbij aan te sluiten. De ketenpartners zijn o.a. de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, dak- en thuislozenzorg, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, verloskundigen en/of gynaecologen.
 

Beeld: ©Hans Guldemond
Foto van links naar rechts: Marleen Nahuis, Gynaecoloog, Chris Blankendaal Medisch maatschappelijk werk, Ellen van der Meer, GGD Hollands Noorden

Gezamelijke aanpak rond de eerste 1000 dagen

We hebben twee doelen: een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1000 dagen in de regio Alkmaar en een nog betere samenwerking tussen het medische en het sociale domein. Als GGD stimuleren we dat ketenpartners domein overstijgend gaan werken. We hebben de eerste gesprekken gevoerd en werken nu aan een plan van aanpak.

Vanuit de prenatale voorlichting, Stevig Ouderschap en VoorZorg is de GGD Hollands Noorden gewend samen te werken met bijvoorbeeld de verloskundigen, kraamzorg, verslavingszorg en gynaecologen. We willen dit nu ook officieel vormgeven. Dat we elkaar al kennen maakt het makkelijker! Er zijn al verschillende ideeën om de samenwerking tussen medisch en sociaal te versterken maar deze zijn nog niet in beton gegoten. We zitten nog in de brainstormfase. Binnen de domeinen afzonderlijk wordt er al op verschillende manieren overlegd en afgestemd. Tussen het medische en het sociale domein is dat nog niet zo. Belangrijk dus dat dat overleg er komt! Een belangrijke voorwaarde voor succes is de toewijding, inzet en enthousiasme van alle partijen. Zij zullen buiten hun eigen hokjes moeten denken en handelen. Alleen samen kunnen we er een succes van maken. Mijn tips voor anderen die werken aan een lokale/regionale coalitie? Bekijk goed wat er al is rond Kansrijke Start. Sluit daarop aan. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden, tenzij het wiel er nog niet is.”

Ellen van der Meer| Jeugdgezondheidszorg| Nu Niet Zwanger/prenatale voorlichting/geboortezorg| GGD Hollands Noorden