‘Oplossingen die je samen bedenkt, zijn de beste’

Beeld: ©Gemeente Delft
Foto: De coalitie Kansrijke Start v.l.n.r. Jeanette Smienk (Humanitas), Marleen Sterker (GGD Haaglanden), Carina Hilders (Reinier de Graaf ziekenhuis), Hatte van der Woude (wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie), Edith van den Berg (Delft Support), Sjaak van der Linden (Delft voor Elkaar),Ron Boumans (JGZ Zuid-Holland West), Dirk Pons (DSW zorgverzekeraar), Marijke Helderman (VSV Reinier).

“In Delft zijn we voor de zomer (2019) gestart met verkennende gesprekken met de eerste en tweedelijns verloskundigen, de zorgverzekeraar, de Jeugd Gezondheidszorg en met welzijnsorganisaties. Doel van deze gesprekken was te weten of er voldoende draagvlak was bij alle partijen om op bestuurlijk niveau tot een coalitie te komen. Tot nu toe werkten de partners te veel in gescheiden werelden. Er waren al wel zorgverleners die onderling contact hadden met elkaar, maar organisatie breed was dat niet zo. Dat draagvlak voor een coalitie bleek er te zijn! Begin oktober hebben we met bestuursleden van acht organisaties de samenwerkingsovereenkomst getekend om hulp aan (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie te verbeteren. De ondertekenaars zijn: gemeente Delft, Reinier de Graaf ziekenhuis, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, ZEL, Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuidholland West en Delft Support. We zijn nog in een beginfase. Op welke onderwerpen we ons gaan focussen gaan we gezamenlijk bepalen en daar willen we ook inwoners bij betrekken. Wat loopt al goed en wat is extra nodig? Dat zijn daarbij de centrale vragen. Als gemeente zijn we in deze startfase vooral initiatiefnemer en faciliteren we het proces. Uiteindelijk willen we ernaartoe dat alle partijen zich eigenaar voelen.”

Dianne Slingerland, beleidsadviseur Jeugd

“Met deze samenwerking (coalitie) willen we de ruimte creëren om gezamenlijke opgaven op te pakken. Door drempels weg te nemen zorgen we er voor dat (aanstaande) ouders zich meer gehoord en beter geholpen voelen. Het is enorm belangrijk om dit samen met zoveel verschillende betrokken partijen te doen. Ieder heeft zijn eigen perspectief van waaruit men naar een kind kijkt, en al die perspectieven hebben we nodig. We willen samen tot oplossingen komen, want oplossingen die je samen bedenkt dat zijn de beste. Klein beginnen en zorgen voor voldoende draagvlak binnen de verschillende organisaties, is daarbij een belangrijke sleutel voor succes.”

Hatte van der Woude - wethouder Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie

“Als professionals in de geboortezorg eerder en gerichter partners betrekken bij sociale problematiek van patiënten, kunnen problemen worden voorkomen. Door samen op te trekken en te kijken naar de echte zorgbehoefte van iemand, kunnen we zorg op maat leveren. Het verbetert de zorg aan aanstaande moeders die kwetsbaar zijn, en vergroot de kans op een Kansrijke start voor kinderen. En dat is wat we samen willen bereiken.”

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf Ziekenhuis

“Solidariteit staat bij DSW hoog in het vaandel. Die gaat verder dan onze standpunten op het gebied van zorg verzekeren. We willen ook graag ons steentje bijdragen om een moeilijke start een stukje gemakkelijker te maken. Daarvoor is het soms ook nodig om de schotten tussen de zorgdomeinen te doorbreken.”

Dirk Pons, directeur Zorg van DSW Zorgverzekeraar