“Breed bestuurlijk draagvlak is en blijft een belangrijke voorwaarde voor succes”

Beeld: ©Hans Guldemond

‘In Almere werken diverse organisaties samen rondom geboortezorg. Zij zien al jarenlang het belang in van die samenwerking. Het project ‘Healthy Pregnancy 4 All’ bijvoorbeeld heeft bruikbare netwerken opgeleverd. Maar de samenwerking kan intensiever en er is nog steeds versnippering waardoor niet iedereen op de hoogte is van de initiatieven die er zijn. Met een lokale coalitie verwachten we dit te verbeteren. Het stimuleringsprogramma van Kansrijke Start helpt ons daarbij. We zijn op 1 september gestart met de voorbereiding. Het is nog heel vers dus. Er zijn gesprekken gevoerd met de adviseur Kansrijke Start van Pharos, met verschillende collega’s uit het medisch en sociaal domein, met wijkteams en met partners als huisartsen en verloskundigen. Uit die gesprekken blijkt hoeveel er gaande is waar niet iedereen het fijne van af weet. Door de gesprekken met professionals krijgen we een steeds beter beeld van de vele initiatieven en ook wordt duidelijker wat nog nodig is. We brengen ook de actuele lokale cijfers over geboortes, sterfte en ziekten in kaart. De data over armoede en schulden, eenoudergezinnen en opleidingsniveau leggen we hiernaast. Na deze analysefase zullen we onze doelen formuleren in een helder plan van aanpak. In dit plan benoemen we wat nodig is om tot een volledig aanbod te komen voor ouders en kinderen in kwetsbare situaties. We bepalen voor de komende drie jaar ambities waar iedereen achter staat. Die gezamenlijke missie en gedeelde verantwoordelijkheid is heel belangrijk om blijvend resultaat te boeken. We kijken hierbij overigens verder dan de eerste 1.000 dagen. We willen ook na deze periode voorkomen dat problemen zich binnen een familie van generatie op generatie blijven herhalen. Hierbij trekken we graag ook met andere gemeenten op, om van elkaar te leren en onze zorg en ondersteuning te verbeteren. De professionals zijn enthousiast. Die willen wel. Wat van belang is, is dat de wethouders ook buiten het sociaal domein, dit blijvend onderschrijven. Onze wethouder van Zorg en Welzijn, Roelie Bosch, zorgt er in ieder geval voor dat het vormen van lokale coalities over dit onderwerp regelmatig wordt besproken in relevante bestuurlijke overleggen. En ook op 6 februari bij de landelijke bijeenkomst Kansrijke Start is zij erbij! En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk.”

Brigitte Heusschen, beleidsadviseur Jeugd, Ria Hunneman, beleidsadviseur Jeugd, Jennie Huizing, beleidsadviseur JGZ Almere