“Bij alle partijen zien we grote betrokkenheid”

Beeld: ©Hans Guldemond
Foto: van links naar rechts: Melle van Bruggen (adviseur sociaal domein gemeente Zeist), Jacobien van Holland (adviseur sociaal domein gemeente Zeist), Heleen Kool (Verloskundige, Verloskundige Praktijk Zeist), Ariëtte Berkhout (jeugdverpleegkundige GGDrU), Mariska Kunnen (jeugdverpleegkundige GGDrU), Cécile Chênevert (Adviseur sociaal domein, gemeente Zeist). Niet op de foto maar wel betrokken bij de coalitie in Zeist: Mieke Walsarie Wolff (medewerker CJG Zeist), Senja Alders (coördinator CJG Zeist), Margreeth Holt (medewerker CJG Zeist)

“We hebben in Zeist in een aantal buurten ook te maken met dezelfde problematiek als in de grote steden. Ook in onze gemeente woont een groep inwoners met armoede, schulden en psychische problematiek. Reden genoeg dus om mee te doen aan Kansrijke Start. In Zeist werkten de Jeugd Gezondheidszorg, de verloskundigen, en het Centrum Jeugd Gezondheid (CJG) al jaren nauw samen in de begeleiding van gezinnen en ouders. Mede door het actieprogramma Kansrijke Start kijken we nu ook vanuit het gemeentelijk beleid naar de eerste 1000 dagen. Daar zien we veel kansen. We zijn daarom mee gaan doen met de al bestaande overleggen tussen de professionals van deze organisaties. Dit werd enorm gewaardeerd en bleek een mooi startpunt voor het vormen van een coalitie in Zeist. Samen met Pharos hebben we de cijfers rondom babysterfte, vroeggeboorte en andere problematiek in kaart gebracht. Ook gingen we in gesprek met ouders zelf. We zaten hiervoor letterlijk in de wachtkamer bij de verloskundige. Door de gesprekken met  professionals en ouders  kregen we een beeld van wat al gebeurt in Zeist en wat nog nodig is. Vervolgens hebben we dit voorjaar een brede werkbijeenkomst georganiseerd waar onder andere de vrijwilligersorganisaties, sociale raadslieden, de GGZ, en de welzijnsorganisatie aanwezig waren. Iedereen heeft zijn droom opgetekend op een roze wolk. Een droom die veel genoemd werd is het versterken van het sociaal netwerk van jonge ouders. We willen hen daarom helpen bij het bouwen daaraan en zorgen dat ouders elkaar kunnen helpen. Een van de eerste ideeën van de coalitie is het starten van een maatjesproject voor zwangere vrouwen. Naast de impulsgelden draagt de gemeente zelf bij aan de financiering van Kansrijke Start: we zien het als een investering in preventie. Bij alle partijen ervaren we grote betrokkenheid. Iedereen wil graag het verschil maken voor ouders en kinderen in deze belangrijke fase van het leven.”

Jacobien van Holland – adviseur Sociaal Domein gemeente Zeist

“Ik kom veel gezinnen tegen waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Onlangs kwam ik bij een Syrisch gezin dat sinds kort het AZC heeft verlaten. De vader leidt aan een posttraumatisch stress syndroom. Er liepen al vijf kinderen rond. Geld voor anticonceptie was er niet. Door korte lijntjes met het CJG  kunnen we daar nu wel voor zorgen, we kunnen maatwerk bieden en doen wat nodig is. Het is fijn dat we nu samen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als iets nodig is voor de vrouwen en gezinnen om wie het gaat, dan kunnen we daar samen actie op ondernemen. Soms kom ik bij gezinnen waar ze met  te veel kinderen in een klein flatje wonen. Het is dan fantastisch als in zo’n situatie ook de woningbouwcorporatie een rol kan pakken. Deze willen we ook graag bij onze coalitie in Zeist betrekken.”

Heleen Kool – verloskundige Zeist