Videoboodschap staatssecretaris Paul Blokhuis Conferentie Kansrijke Start 14 juni 2021

Tijdens de online conferentie conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ op 14 juni 2021 waren ruim 750 deelnemers virtueel aanwezig. Staatssecretaris Paul Blokhuis nam tijdens het slotgesprek deel via een videoboodschap.

(Beeldtekst: Videoboodschap Paul Blokhuis conferentie Kansrijke Start 14 juni 2021.)

STAATSSECRETARIS BLOKHUIS: Goedemiddag allemaal.
Goed dat jullie er dit jaar weer bij zijn.
Fantastisch dat jullie ondanks corona
het afgelopen jaar ontzettend veel hebben gedaan
waardoor meer kinderen een kansrijke start krijgen.
Ik kan er helaas niet bij zijn omdat ik op dienstreis ben in het Caribisch gebied.
Ik ben hier echt aan het werk, hoor.
Maar ik lever wel heel graag mijn bijdrage op deze manier.
Wat hebben we veel bereikt, en jullie vragen je af: waar ben ik het meest trots op?
Ik vind het moeilijk om er één onderdeel uit te halen.
Als ik er toch één moet noemen, er is zo veel gebeurd,
ik denk aan Nu Niet Zwanger waardoor mensen in een kwetsbare situatie
weer meer regie kunnen nemen over hun kinderwens.
En de stappen die gezet worden op het gebied van preconceptionele gezondheid
waardoor we mensen in een kwetsbare situatie al voor de zwangerschap bereiken
en ze meer aandacht krijgen voor het belang van gezond zwanger worden.

(Aldus Paul Blokhuis.)

Ik denk ook aan de vele middelen die ontwikkeld zijn, heel concreet,
zoals de zelfscan en de netwerkkaart.
Dankzij deze middelen kunnen we kwetsbare mensen eerder signaleren
en tijdig ondersteuning bieden tijdens zwangerschap en geboorte.
Er zijn zo veel concrete dingen,
dat vind ik ook de kracht van het programma Kansrijke Start.
Daarom, als ik dan toch nog één ding moet noemen om trots op te zijn,
dan is het de beweging die we in gang hebben gezet
rondom de eerste duizend dagen van een kind.
Dat is echt fantastisch.
Het gaat om een netwerksamenwerking
en het is mijn wens dat alle hulpverleners die ertoe doen,
goed samenwerken in een sluitende keten.
Daar zie ik al hele mooie voorbeelden van en het is mijn wens ook daarbij,
want ik ben er trots op, het is ook mijn wens,
dat de eerstelijnshuisartsen en de praktijkondersteuners
daar nog beter bij aangehaakt worden,
zodat we een optimale verbinding krijgen tussen het sociale en het medische domein.
Ik ben er trots op, er is ook nog huiswerk te doen.
Ik ga ervan uit dat we vasthouden wat we met elkaar in gang hebben gezet
en wat we bereikt hebben met Kansrijke Start.
Die lokale coalities, daar zijn er al heel veel van,
en de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein zijn effectief gebleken.
Er is veel kennis opgedaan en die kennis mag niet verloren gaan.
De middelen en de interventies die ontwikkeld zijn,
die moeten ook bereikbaar en beschikbaar blijven.
Belangrijk is ook dat we verbreden en verdiepen.
Verbreden naar relevante beleidsterreinen,
zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, schuldenaanpak,
kansenongelijkheid in het onderwijs, et cetera.
En verdiepen door minder vrijblijvende afspraken te maken.
Ik wil wethouders oproepen
om Kansrijke Start structureel onderdeel te laten zijn van de lokale aanpak.
Ik heb er ook gesprekken over met wethouders en daar gaan ze ook echt voor.
Mijn droom is dat in 2025
de ketenaanpak rondom de eerste duizend dagen staat als een huis,
dat kwetsbare mensen zich ondersteund voelen
en dat we met elkaar deze ondersteuning normaal vinden.
En wat ga ik daar de komende tijd aan doen?
Ik blijf, zolang ik staatssecretaris ben, me volop inzetten
om Kansrijke Start te stimuleren en te promoten.
Kansrijke Start zie ik als een erg sterk preventiemiddel
waarmee kinderen zo gezond mogelijk hun leven kunnen starten.
Ik ga het dan ook heel nadrukkelijk onder de aandacht van mijn opvolger brengen.
Daar mogen jullie mij aan houden.