Verwey-Jonker Instituut licht de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport - Kwestie van een lange adem

Het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in november 2020 afrondde naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.