Pledge Preconceptionele gezondheid juni 2021

Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd georganiseerd door het expertteam preconceptionele gezondheid waarbij bestuurders van diverse partijen samen met staatssecretaris Paul Blokhuis bijeen kwamen.

In de laatste voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start is het reeds aangekondigd: de komende periode wordt (extra) aandacht aan de preconceptie gezondheid van toekomstige ouders in de vruchtbare leeftijd besteed. Voor de uitwerking en vormgeving van dit onderwerp is een expertteam ingericht met de taak om een plan van aanpak op te stellen om duurzaam in te zetten op preconceptionele gezondheid. Het plan van aanpak heeft als belangrijkste doel om op verschillende contactmomenten aan mogelijke toekomstige ouders (eerder) de centrale vraag te stellen: ”Wilt u de komende tijd zwanger worden?”. Eén van de acties uit het plan van aanpak was het opstellen van een pledge om preconceptionele gezondheid en deze bestuurlijk te bekrachtigen.