'Kansen voor een kansrijke start' Het verhaal vanuit de landelijke coalitie Actieprogramma Kansrijke Start

De Landelijke Coalitie heeft ‘Het Verhaal’ opgesteld over het belang van een gezamenlijk eerste 1000 dagen aanpak. Dit verhaal kan benut worden om het gesprek in de eigen organisatie en met andere partijen te voeren en samen te werken aan een kansrijke start.