Presentatie workshop Nu niet Zwanger

Voor mensen in kwetsbare situaties - denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en ongedocumenteerden - is het niet eenvoudig om regie te nemen over hun kinderwens. Wanneer je leven een wirwar van problemen is en je leeft in de waan van de dag, is anticonceptie niet het eerste waar je aan denkt. Dit kan leiden tot een zwangerschap die voor de (potentiële) ouder ongepland en ongewenst is. Deze (potentiële) ouders zijn vrijwel altijd al in beeld van de hulpverlening maar het thema kinderwens is meestal geen onderwerp van gesprek. Nu Niet Zwanger (NNZ) is een preventief programma - en maakt onderdeel uit van Kansrijke Start  - waarin ondersteuning wordt geboden om wel regie te nemen over kinderwens. Het belangrijkste doel is te voorkomen dat kwetsbare (potentiële) ouders – in deze fase van hun leven – ongepland en ongewenst zwanger worden.