Presentatie workshop Werken met klantroutes

Iedereen die bij Kansrijke Start betrokken is wil dat het programma maximale impact heeft: veel effect en hoog bereik (van kwetsbare groepen). Klantroutes en routekaarten zijn effectieve instrumenten om dit te realiseren. Daarmee wordt de focus van alle betrokkenen gericht op de (aanstaande) ouders, en gezorgd dat alle onderdelen (waaronder verloskunde, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening)  zo worden verbonden dat het bereik maximaal is. Daarom heeft VWS aan Bureau Publieke Gezondheid en het Erasmus MC de opdracht gegeven om klantroutes te ontwerpen. Het afgelopen half jaar zijn veel gesprekken gevoerd met hulp -en zorgverleners uit diverse domeinen, wetenschappers en medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars die bij kansrijke start zijn betrokken. Dit heeft geleid tot een interactieve infographic die in deze workshop werd toegelicht.