Presentatie workshop Tips en tricks veilige, kansrijke en gezonde start

Binnen het ‘programma sociaal domein’ zijn zeven lokale coalities al langere tijd intensief bezig op het thema Kansrijke Start.  Tijdens de workshop werd ingegaan op de geleerde lessen tot nu toe. Wat zijn hun tips & tricks? De workshop werd gegeven door Liselotte van Schie (programmamanager) in samenwerking met een aantal projectleiders uit deze gemeenten.