Presentatie workshop Passende ondersteuning Voorzorg en Stevig Ouderschap

Om kwetsbare gezinnen passende ondersteuning te kunnen geven tijdens en na de zwangerschap, is het belangrijk dat gemeenten weten welke effectieve interventies er zijn, zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap. In de workshop werden deze interventies toegelicht. Daarnaast kwamen er praktijkvoorbeelden aan bod en werd met elkaar gekeken naar handvatten die er nodig zijn om VoorZorg en Stevig Ouderschap te implementeren binnen de gemeenten.