Presentatie workshop Lokale coalities vormen

Voor de aanpak van kansrijke start is samenwerken, ofwel het vormen of versterken van lokale (of regionale) coalities, essentieel. Het gaat daarbij om een brede samenwerking; tussen partners uit het medische domein, publieke gezondheid en het sociale domein. Samenwerking is daarbij geen doel op zich, maar een middel. Maar hoe kom je tot zo’n samenwerking of hoe versterk je de samenwerking die er al is? Welke stappen heb je al gezet en welke zijn nog goed om te zetten? In deze workshop werden de belangrijkste stappen voor samenwerking belicht.