Presentatie workshop Kansrijk gestart met regionale aanpak Kansrijke Start in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is een prachtige regio maar ook een regio die gekenmerkt wordt door hardnekkige en jarenlange achterstanden die van generatie op generatie worden overgedragen. Deze achterstanden manifesteren zich al in de eerste 1000 dagen van het leven. Zo kent de regio aanzienlijk meer vroeggeboortes, tienerzwangerschappen, kinderen in armoede en een lager bereik van zwangeren vóór de 10e week van de zwangerschap. In Zuid-Limburg zien we dat het wel degelijk uitmaakt waar je wieg staat. In deze workshop werd informatie geboden over de aanpak ‘Trendbreuk’ in deze regio.