Presentatie workshop Informele zorg in het gezin - MiM en Homestart

Ook toen we nog niet spraken van '1000 dagen' werd er door vrijwilligers al hard gewerkt aan het vergroten van een kansrijke start. De programma's HomeStart en Moeders informeren Moeders zijn hier voorbeelden van. In deze workshop werd ingegaan op de ervaringen met deze programma's en hoe lokale coalities deze netwerken kunnen betrekken bij de lokale aanpak. Deze workshop ging over informele ondersteuning bij opvoedvragen en lichte problematiek.