Presentatie workshop Informele zorg in het gezin - Samen Oplopen en Meeleefgezin

Vanuit het collectief ‘Informele steun aan ouder en kind’ vertelde twee vertegenwoordigers van de programma’s Samen Oplopen en Meeleefgezin welke ondersteuning zij bieden in de eerste 1000 dagen van een kind, in samenwerking met de ouders. Het collectief bestaat uit vier initiatieven, namelijk bovengenoemde en Buurtgezinnen en Steunouder. Deze initiatieven bieden vrijwillige steun samen met of naast de formele zorg (bijv. een Sociaal Team, Welzijn, GGZ, verloskundigen en JGZ). Het maakt mogelijk dat ook gezinnen met complexe en brede problematiek de steun van een vrijwilliger kunnen krijgen en er fluïde op- of afgeschaald kan worden met formele zorg.