Presentatie workshop Begin bij het begin Sensitieve aanpak tijdens de zwangerschap

Hoe blijf je als professionals en gemeente samen alert op welke ouders je in hun zwangerschap wil bereiken en wat zij nodig hebben binnen hun leefwereld? Hoe help je ouders tijdens de zwangerschap al bij de voorbereiding op het ouderschap op een sensitieve manier? Sensitief werken betekent: doen wat past bij wat ouders nodig hebben. Waarom is dit zo belangrijk? En hoe organiseer je dit in de praktijk? 

In deze workshop werd het belang van persoonsgerichte informatie, en uitwisseling tussen ouders toegelicht. Aan de hand van praktijkcasussen gaf Pharos inzicht in hoe waardevol dit kan zijn en hoe je daarin kan samenwerken.