Save the date 6e landelijke conferentie Kansrijke Start 2024

In deze nieuwsbrief vind je de save the date voor onze 6e landelijke conferentie die plaatsvindt op maandag 17 juni 2024. In onze nieuwsbrief lees je over het boek ‘gezond zwanger worden’ en delen we weer mooie praktijkvoorbeelden en infosheets. Daarnaast hebben we op 15 maart tijdens het NHG congres onze factsheet voor huisartsen gelanceerd. Dit en meer lees je in onze nieuwsbrief.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze LinkedIn en Instagram delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer! 

17 juni Landelijke conferentie Kansrijke Start 2024

Save the date

Conferentie Kansrijke Start 2024
Blijven doen wat nodig is


Maandag 17 juni 2024 | 09.00 – 17.00 uur


Graag nodigen wij u ook dit jaar weer uit voor de conferentie 
Kansrijke Start op maandag 17 juni 2024. 
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Hotel theater Figi in Zeist.

Samen voor gezinnen blijven doen wat nodig is tijdens de eerste 1000 dagen, nu en in de toekomst. Dat is het centrale thema van de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start. Hoe maak je het verschil voor mensen in een kwetsbare situatie en wat heb je nodig om soms buiten de lijntjes te kleuren, als de situatie daarom vraagt? Hoe kunnen professionals en beleidsmakers hierin nog beter de mens centraal zetten, creatief handelen en ruimte pakken? En hoe leren we hierbij van elkaar wat wel en niet werkt?

Tijdens de conferentie zullen inspirerende sprekers hierop ingaan en komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod. We staan ook stil bij wat nodig is om de Kansrijke Start – aanpak in de toekomst te behouden en te versterken; van het bloeiende begin van Kansrijke Start naar een vanzelfsprekende praktijk, overal in Nederland. Zodat we samen voor gezinnen kunnen blijven doen wat nodig is tijdens de eerste 1000 dagen, met als doel een gezonde en kansrijke toekomst voor volgende generaties.

Tevens is deze bijeenkomst het startschot voor de Week van het Gezond Zwanger Worden! (17 t/m 21 juni 2024)

Daarnaast zal er aandacht en ruimte zijn voor interactie en netwerken.
Zet deze datum alvast in uw agenda!

Het definitieve programma en de uitnodiging met link om u aan te melden volgen te zijner tijd!

Hopelijk tot 17 juni!

Met vriendelijke groet,

Programmateam Kansrijke Start

Uitnodiging webinar Bestaanszekerheid & Kansrijke Start

11 april van 13:00 – 14.30 uur

Het thema bestaanszekerheid  - en specifiek financiële bestaanszekerheid  - is actueler dan ooit en meerdere coalities Kansrijke Start zijn al aan de slag met dit thema. Ook zien zij steeds meer de noodzaak om te verbreden naar bestaanszekerheid in de 1e 1000 dagen zoals geformuleerd in artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen’. Deze invulling van Bestaanszekerheid vormt een belangrijk aspect van de menselijke waardigheid.’

In dit webinar nemen we je mee in het bredere begrip van bestaanszekerheid, wat houdt het in, zowel in de theorie als in de praktijk. We gaan in gesprek met Gezonde en Kansrijke start  Amsterdam. Zij zijn aan het pionieren hoe zij de aandacht voor bestaanszekerheid tijdens de eerste 1000 dagen concreet handen en voeten kunnen geven. Wat proberen zij voor elkaar te krijgen op het gebied van inkomen, wonen en werk en hoe gaat dat? Tot slot neemt Nadja Jungmann neemt ons mee in het advies van de Commissie Sociaal Minimum en welke aanknopingspunten je als coalitie hebt om de positie van kinderen in de 1e 1000 dagen te versterken.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor projectleiders en coalitieleden Kansrijke Start die meer willen weten over bestaanszekerheid en kansrijke start en benieuwd zijn hoe ze hiermee in de praktijk aan de slag kunnen gaan.

Praktische informatie

Het webinar is op donderdag 11 april van 13:00 – 14:30.  Aanmelden voor dit webinar kan via deze link. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voor aanvang van het webinar de teamslink per mail.

Boek Gezond Zwanger Worden

Gezond zwanger kunnen zijn begint al vóór de bevruchting, met de gezondheid en het welzijn van de ouders met een kinderwens. Gezond zwanger kunnen zijn beïnvloedt de kans op bevruchting, op een zwangerschap en op een goede start van het leven voor alle kinderen, kort na de geboorte en later in hun leven. Daarom is gezond zwanger worden een belangrijk speerpunt binnen Kansrijke Start.

En precies daar gaat het boek Gezond zwanger worden over. In dit  boek nemen Eric Steegers, Annemarie Mulders, Yves Jacquemyn en Anjo Geluk wensouders en professionals (in opleiding) mee in wat dat betekent. De auteurs - uit Nederland en België -  laten zien dat het om meer gaat dan op tijd beginnen met slikken van foliumzuur, afvallen of stoppen met roken. Zij komen met een pleidooi én concrete informatie voor een bredere kijk op het (toekomstig) ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan erfelijkheid binnen de familie, (chronische) ziekten en hun invloed op zwangerschap, arbeidsomstandigheden of sociale aspecten zoals de aanwezigheid van een sociaal netwerk en de mentale gezondheid van ouders. En dit alles geldt voor zowel de vrouwen als de partners. Je kunt het boek online bestellen.

Kansrijke Start biedt de huisarts handelingsopties bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden

De factsheet Kansrijke Start voor de huisartsenpraktijk staat boordevol kennis over de eerste 1000 dagen, informatie over het aanbod in het medisch-sociaal domein, praktische tools voor de huisartsenpraktijk en praktijkvoorbeelden van collega’s. Maak kennis met Kansrijke Start, zet uw netwerk beter in, bespaar tijd en bouw mee aan een gezonde generatie. Een goede start wordt bereikt door kwetsbare situaties vroeg te signaleren en hulp te organiseren. De huisarts heeft hierin een belangrijke positie. Een gezin in kwetsbare omstandigheden is vaak al in beeld in de huisartsenpraktijk, door vroegsignalering en een adequate overdracht aan geboortezorgpartners, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of het sociaal domein kan de juiste ondersteuning tijdig geboden worden. Bekijk hier de factsheet

Infosheet helpt zorg- en hulpverleners betere gesprekken te voeren

Het bespreekbaar maken van stress, psychische klachten en sociaal welzijn bij (aanstaande) ouders. Het is niet altijd gemakkelijk voor hulp- of zorgverleners. Onderzoeker Sushma Munshi en haar team zagen dit in het Rotterdamse Delfshaven. Samen met ouders en zorg- en hulpverleners maakten ze daarom een infosheet om zorg- en hulpverleners te ondersteunen.

Samen Groeien 010 is een door ZonMw gesubsidieerd onderzoeksprogramma om de zorg- en hulpverlening tijdens de eerste 100 dagen voor de bevruchting en de eerste 1000 dagen van de zwangerschap en het leven van het kind te verbeteren voor én met (aanstaande) ouders. “Sushma: “Zorg- en hulpverleners bespreken stress, psychische klachten en sociaal welzijn om verschillende redenen niet. Terwijl dit de gezondheid van de baby negatief kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld omdat er te weinig tijd is tijdens een consult, er een taalbarrière is, maar ook omdat er nog geen langer durende vertrouwensband is opgebouwd.”

Uit gesprekken blijkt dat ouders het niet erg vinden als ze vragen over stress, psychische klachten en sociaal welzijn krijgen, terwijl er nog geen vertrouwensband is. Sushma: “Leg wel goed uit waarom je iets vraagt. Want ouders zien niet altijd het verband tussen stress, psychische klachten of bijvoorbeeld een slechte woonsituatie en de gezondheid van hun kind.”

Infosheet met praktische tips

Samen Groeien 010 heeft praktische tips voor zorg- en hulpverleners samengevat in een infosheet  Geschikt voor iedereen die met aanstaande ouders en ouders van een jong kind werkt. “Deze tips geven heel mooie handvatten om tot een gesprek met ouders te komen vanuit openheid en vertrouwen”, aldus Sushma. “Daarnaast verwijzen we naar instrumenten die kunnen helpen, zoals vragenlijsten.” Meer informatie: samengroeien010@erasmusmc.nl

Paper ‘Vader als volwaardig ouder’

In het position paper 'Vader als volwaardig ouder' roepen meer dan 25 maatschappelijke, wetenschappelijke zorg- en andere professionele organisaties op om onderzoek te doen naar een wijziging van de Zorgverzekeringswet. Hierdoor kunnen vaders, en andere partners, als volwaardig ouder meegenomen worden in de zorg tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste 1000 dagen van het kind. Vaderlijke betrokkenheid is van belang voor het ontwikkelen van hechte ouder-kind relaties en de ontwikkeling van het kind. Lees hier verder 

Themabijeenkomst Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start 28 mei 2024

Op 28 mei  (13.00– 15.00 u) organiseert het RIVM weer een (kosteloze) online themasessie. Het onderwerp zal zijn “Van lokale naar regionale monitoring”. De bijeenkomst is bedoeld ter inspiratie voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan. Nadere informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk. Noteer de datum alvast in je agenda!  Alvast inschrijven kan ook via dit formulier

16 mei symposium Moeders van Rotterdam

Moeders van Rotterdam ondersteunt sinds 2016 zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden. Uit de evaluatie van de aanpak blijkt dat moeders en professionals erg tevreden zijn. Maar ook dat de aanpak op sommige onderdelen nog beter kan. Moeders van Rotterdam deelt de resultaten en ambities tijdens een symposium op 16 mei.

Tijdens deze dag staan inspireren, ervaringen delen en leren centraal. Er is aandacht voor de ervaringen van moeders, coaches en verloskundigen en de meerwaarde van de aanpak. Ook worden de resultaten van het onderzoek van het Erasmus MC toegelicht. En er wordt gesproken over de ambities voor de doorontwikkeling van de aanpak in Rotterdam en in andere gemeenten.

Voor dit symposium zijn samenwerkingspartners, betrokkenen bij Kansrijke Start in andere gemeenten en andere belangstellenden welkom. Wilt u een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar moedersvanrotterdam16meimo@rotterdam.nl. Het symposium vindt plaats van 10.00 tot 15.30 uur bij het Erasmus MC in Rotterdam.