Nieuwsbrief Kansrijke Start

We gaan richting het einde van het jaar 2023, de laatste weken vliegen voorbij! Terwijl de verkiezingen zijn geweest, nemen we jullie graag mee in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Op de hoogte blijven van activiteiten die bijdragen aan een Kansrijke Start? Volg ons via LinkedIn of meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Regionale aanpak Kansrijke Start regio Zuid-Holland Zuid

Regionaal samenwerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan een kansrijke start van alle gezinnen en in het bijzonder gezinnen in een kwetsbare situatie. Veel gemeenten werken daarom  regionaal samen aan een Kansrijke Start aanpak. In de regio Zuid-Holland Zuid gebeurt dat sinds april 2023. Het GALA en IZA is een extra impuls om regionale samenwerking op te starten. Hoe is de samenwerking daar gestart en loopt dat nu? Wat betekent het GALA/IZA voor hen? Lian Siebelt en Eline de Koning vertellen over de stappen naar hun regionale samenwerking en de meerwaarde van deze samenwerking. Lian vanuit haar rol als netwerkregisseur Kansrijke Start en de voorzitter van de regionale coalitie Kansrijke Start aanpak. Eline vanuit haar functie als beleidsmedewerker bij de gemeente Dordrecht. Lees het interview hier

Zwanger, roken en veel stress: waarom stoppen met roken altijd prioriteit heeft

“Een zwangere vrouw, tijdens haar intake. Er speelt van alles in haar leven en ik besluit op dat moment om ook niet nog eens over stoppen met roken te beginnen. Achteraf heb ik me daar ontzettend schuldig over gevoeld. Met 30 weken klopte het hartje van de baby niet meer. Volgens onderzoekers in het ziekenhuis kon de aangetaste placenta het gevolg zijn geweest van het roken tijdens de zwangerschap.”, aldus eerstelijns verloskundige Juliëtte Smink.

Zorgverleners kunnen terughoudend zijn om roken aan te kaarten. Zeker als er ook veel andere problemen zijn. In de nieuwe factsheet en het blog over roken, stress en kwetsbaarheid van Rookvrije Start leggen we uit hoe roken stress juist erger kan maken. En andersom: hoe vrouwen die stoppen met roken tijdens hun zwangerschap zich vaak mentaal beter en minder gestrest voelen.

Een Kansrijke Start is daarom ook een Rookvrije Start. De Taskforce Rookvrije Start helpt hierbij, met tools, scholing en materialen voor het motiveren en verwijzen van (toekomstige) ouders bij het stoppen met roken. Ook biedt de Taskforce ondersteuning bij het ontwikkelen van stoppen-met-rokenbeleid en zorgpaden.

Voor eerstelijns verloskundige Juliëtte is het duidelijk: sinds ze meemaakte wat de gevolgen kunnen zijn als roken niet wordt aangekaart, heeft zij besloten roken nu áltijd aan te kaarten. Ook als er multiproblematiek is. Bekijk de aangrijpende video van Juliëtte en van andere zorgverleners uit de campagne #Zorgvooreenrookvrijestart op rookvrijestart.nl

3 op de 4 onbedoelde zwangerschappen vindt plaats binnen een relatie

Meer dan 3 op de 4 (79%) onbedoelde zwangerschappen ontstaan binnen een vaste relatie, blijkt uit recent onderzoek van Fiom. Het beeld heerst dat onbedoelde zwangerschappen vooral voorkomen bij  jonge single vrouwen die nog geen kinderen hebben. Toch heeft de grootste groep onbedoeld zwangeren een vaste partner (die in 95% van de gevallen ook de verwekker is) en vaak ook al een of meerdere kinderen (43%).

Onbedoelde zwangerschap komt vaak voor: 1 op de 5 vrouwen raakt in haar leven onbedoeld zwanger. Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal, ervaring en keuzes. In de nieuwe campagne van Fiom wordt hier aandacht voor gevraagd. Meer informatie is te vinden op de website van Fiom.

De successen van Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger heeft in vijf jaar zijn succes meer dan bewezen. In samenwerking met meer dan 250 gemeenten en de vele instellingen die eraan meedoen. Hoe? Dat leggen ze graag uit in dit document: “De successen van Nu Niet Zwanger”.

Vijf jaar geleden is het landelijk programma Nu Niet Zwanger (NNZ) gestart. Vanuit de aanleiding dat een cliënt zei: “Natuurlijk wil ik nu niet zwanger raken, dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben.” Terwijl een zwangerschap voor iedereen (m/v) een bewuste keuze moet kunnen zijn. NNZ biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Webinar RIVM: Impact van kwetsbaarheid op zorggebruik en zorguitgaven.

2 november jl. organiseerde het RIVM een webinar in het kader van lokale monitoring. De bijeenkomst is hier terug te kijken. Besproken onderwerpen zijn:

1) mogelijkheden om zwangeren en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid te identificeren aan de hand van landelijk beschikbare data;

2) eerste bevindingen van onderzoek naar de relatie tussen kwetsbaarheid en gebruik en kosten van zorg;

3) praktijkervaringen lokale coalities met gebruik van gegevens uit www.regiobeeld.nl/kansrijkestart zowel in de regio als in de wijk. Voor meer informatie neem contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl .

Heb je mij gezien?

Voor LINDA. Interviewde Daphne Keislair  Saskia Assenbroek over haar persoonlijke verhaal met betrekking tot postpartum depressie. Dit is een onderwerp dat meer aandacht verdient. Saskia deelt haar verhaal naar aanleiding van het boek 'Heb je mij gezien?' dat ze heeft geschreven. Eén op de tien vrouwen krijgt hiermee te maken, zoals Saskia zelf. Ze heeft een moeilijke tijd doorgemaakt en had gewild dat het eerder werd erkend, met de juiste begeleiding om haar erdoorheen te helpen. Benieuwd naar het artikel of het boek? Klik hier

Vier jonge vaders over het vaderschap: wat is er lokaal nodig?

Tijdens een spiegelbijeenkomst in Amsterdam Zuid-Oost vertelden vier jonge vaders, in het bijzijn van lokale professionals, over hun ervaringen als het gaat om zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren van hun kind. Met als doel de behoeftes van vaders bij professionals onder de aandacht te brengen. Over de ervaringen van de vier vaders en professionals lees je meer in dit artikel.

Helpdesk Ervaringsdeskundigheid van start!

Op 1 november 2023, de Dag van de Ervaringsdeskundige, lanceerden vier organisaties de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Deze krijgt een plek op de nieuwe website www.ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en duiden van informatie over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Informatie over ervaringsdeskundigheid is momenteel nog versnipperd en daarom lastig te vinden. Het Ervaringskennisplein, een nieuwe website die momenteel in ontwikkeling is, gaat daar verandering in brengen. Deze website gaat betrouwbare informatie over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bundelen en toegankelijk maken voor iedereen. Dat is hard nodig, want de inzet van ervaringsdeskundigen neemt toe en het beroep van ervaringsdeskundige wordt steeds meer geprofessionaliseerd.

Helpdesk

Op de nieuwe website komt ook een speciale Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Iedereen kan er met vragen terecht: hulpverleners, ervaringsdeskundigen zelf, cliëntenorganisaties, gemeenten, onderzoekers of andere geïnteresseerden. De helpdesk brengt je in contact met mensen die veel weten over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en die jou kunnen ondersteunen bij het zoeken, vinden of duiden van informatie. Ze kunnen je de informatie geven die je zelf niet kunt vinden, of toelichting geven op zaken die je niet begrijpt. De helpdesk en het Ervaringskennisplein zijn het resultaat van samenwerking tussen de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Valente, MIND en Movisie.

Mensen kunnen ook terecht bij deze Helpdesk met vragen over het vinden of duiden van informatie over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid voor de context van het Programma Kansrijke Start.

Trainingen voor lokale mensen en organisaties die werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

PGOsupport biedt gratis behapbare online modules over allerlei thema’s die relevant kunnen zijn voor het werk van mensen en organisaties die vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid betrokken zijn bij de lokale coalities van Kansrijke Start. Zoals de module belangenbehartiging of de module ervaringsdeskundigheid maar ook heel praktische modules op het vlak van communicatie.

PGOsupport biedt daarnaast nog veel meer relevante trainingen! Neem eens een kijkje op de website. En informeer vooral de lokale mensen en organisaties die werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid over deze trainingen.

MIND-Atlas voor het vinden van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid in jouw regio!

In de Jubileumweek van Kansrijke Start gaf de Spiegelgroep van Kansrijke Start een workshop over de MIND-Atlas. De Atlas is een digitale kaart die heel handig is voor lokale coalities. Op deze kaart kan men belangrijke organisaties vinden om mee samen te werken vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Denk aan: cliëntenorganisaties en ouderplatforms. Maar ook bij zelfregie- en herstelinitiatieven gebeurd veel op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Nuttige organisaties dus bij het aan de slag gaan met ervaringsdeskundigheid. Maar ook voor Kansrijke Start ouders bieden dit soort organisaties vaak een mooi aanbod. Zoals inloop, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact en trainingen. En zijn dit dus op diverse manieren belangrijke stakeholders voor lokale coalities. De Spiegelgroep merkt in de praktijk dat er nog niet overal wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen, dat ook het aanbod van zelfregie- en herstelinitiatieven nog lang niet overal bekend is en benut wordt. Een mooi begin dus om eens te kijken in de MIND-Atlas welke parels er al allemaal zijn in je eigen regio! De Atlas vind je hier: MIND-atlas