Nieuwsbrief Kansrijke Start – Met een frisse start een nieuw Kansrijk jaar!

De eerste nieuwsbrief van 2023 beginnen we met een mooie mijlpaal waarbij 40 nieuwe gemeenten gestart zijn met de aanpak van Nu Niet Zwanger. Daarmee is Nu Niet Zwanger in vijf jaar tijd van een lokaal programma gegroeid tot een landelijke interventie die bijna driekwart inwoners van Nederland bereikt. In deze nieuwsbrief leest u de meerwaarde van het programma en de nieuwe factsheet die in januari is gepubliceerd. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de geboortezorg en de mooie voorbeelden die daar bij komen kijken.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze socials LinkedIn en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer! 

Nu niet Zwanger in 40 nieuwe gemeenten

De meerwaarde van Nu Niet Zwanger wordt in steeds meer gemeenten duidelijk. Het programma Nu Niet Zwanger is sinds 2018 bezig met haar landelijke uitrol, om te zorgen dat hulpverleners in heel het land proactief het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie houden. Want het zou hierbij niet moeten uitmaken waar je je begeeft als client. En daar sluiten steeds meer gemeenten zich bij aan. In 212 gemeenten is NNZ beschikbaar en bereikt het programma al bijna driekwart van de inwoners Nederland. Van de 25 GGD'en bieden 24 het programma aan. En in 5 GGD regio's hebben zelfs alle gemeenten NNZ omarmd en maakt het programma onderdeel uit van de algemene regeling c.q. basispakket. Belangrijke stappen als het gaat om cliënten regie te geven over de eigen kinderwens en daarmee onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. De betekenis is groot voor cliënten als professionals wél in gesprek gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De teller staat nu op ca. 19.000 gevoerde kinderwens-gesprekken. In deze factsheet zijn nog veel meer behaalde resultaten terug te lezen. Resultaten van de afgelopen vijf jaar waar het programma Nu Niet Zwanger trots op is en die motiveren om deze lijn de komende vijf jaar voort te zetten.

Monitoring en evaluatie Kansrijke Start in Utrecht: samen leren en verbeteren

De gemeente Utrecht werkt samen met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen aan een kansrijke start voor kinderen in de stad. Op wijk, stedelijk én regionaal niveau. Monitoring en evaluatie van die beweging is van groot belang. “Samen leren en verbeteren staat hierbij centraal.” Lees hier verder

Kraamzorg moet toegankelijker

Kraamzorg is heel belangrijk voor een kansrijke start van moeder & kind en van gezinnen in Nederland. Het is dan ook betreurenswaardig dat juist gezinnen in kwetsbare situaties, zoals alleenstaande moeders en gezinnen met een laag opleidingsniveau of een migratieachtergrond, geen of te weinig kraamzorg afnemen,. Pharos en Erasmus MC zetten zich samen in om de kraamzorg toegankelijker te krijgen met behulp van een digitale klantreis.

Projectleider Naïma Abouri: “Het lukt zorgprofessionals niet voldoende om deze mensen goed voor te lichten over wat het belang is van kraamzorg. Mensen denken dat de kraamverzorgende alleen maar komt om te poetsen en de baby te wassen. Ze weten vaak niet dat deze professional ook medische controles uitvoert bij moeder en kind en dat ze de borstvoeding begeleidt. Ook de eigen bijdrage kraamzorg kan voor deze gezinnen een drempel vormen.” Lees hier verder

Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg

Welke belangrijke rol vervullen de consortia in de kwaliteitsbevordering van de geboortezorg in Nederland? Verschillende betrokken partijen vertellen over het belang van onderzoek en implementatie in de regio's en de rol van de consortia hierin. Lees meer

Sociale verloskunde 16 maart 2023

Taaie kwesties in de eerste 1.000 dagen

Sociale verloskunde heeft in het afgelopen decennium vaste grond gevonden. De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen, moeders en partners vanuit geboortezorg en sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Met het programma Kansrijke Start is er een landelijk vliegwiel ontstaan voor een rijkdom aan lokale initiatieven. Maar het kan beter. Deze achtste editie van het tweejaarlijks congres Sociale verloskunde gaat over onderwerpen waardoor de doelgroep van de sociale verloskunde toch niet de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft. De drempel naar zorg en aandacht is nog steeds te hoog. De diversiteit van de doelgroep wordt nog te weinig onder ogen gezien. Partners zijn te vaak een onderbelichte factor. En het ontbreken van bestaanszekerheid bij kwetsbare zwangere vrouwen, moeders en partners betekent dat het voor hulpverleners vaak dweilen met de kraan open is. Dit congres belicht deze taaie kwesties van de sociale verloskunde. Sprekers zetten de thema’s helder uiteen en gaan in op wat professionals vervolgens kunnen doen. Op deze dag worden bovendien aanleiding, resultaten en lessen van Moeders van Rotterdam gepresenteerd. Wie nog beter wil worden in de ondersteuning van deze zo diverse doelgroep heeft baat bij deze dag. Praat mee op 16 maart. U kunt zich hier aanmelden