Kansrijke Start – de zesde voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer

Begin april heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen de zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage beschrijft de inzet, voortgang en de resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start en de vele samenwerkingspartners van het afgelopen jaar. In het najaar bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar en hier staan we eind oktober feestelijk bij stil. In de nieuwsbrief leest u wanneer deze week plaatsvindt. Ook leest u over een nieuwe tool waar zorgkosten en vergoedingen tijdens zwangerschap en kraamtijd in een overzichtelijk document voor (aanstaande) ouders zijn te vinden. Daarnaast staat de nieuwsbrief weer vol met mooie praktijkvoorbeelden en bijeenkomsten en webinars. Dit en meer leest u in onze nieuwsbrief!

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze socials LinkedIn en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer!

Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

De voortgangsrapportage beschrijft de inzet, voortgang en de resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start en de vele samenwerkingspartners van afgelopen jaar. De ambitie van het actieprogramma is dat er in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Deze ambitie volgt uit het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet inzet op een gezonde generatie 2040 en dat er in iedere gemeente een lokale Kansrijke Start-aanpak komt. Lees verder

Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap naar de Tweede Kamer

Op 11 april is, tegelijkertijd met de voortgangsrapportage over Kansrijke Start, ook de voortgangsrapportage over de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de brief werd ook de RIVM monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen gepubliceerd. Een jaarlijkse monitor die inzicht biedt in hoe het gaat met de preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap. De aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap heeft raakvlakken met het Actieprogramma Kansrijke start. Zo wordt samengewerkt om (gratis) anticonceptie beter toegankelijk te maken voor mensen in een kwetsbare situatie. En zetten we in op een nog betere samenwerking tussen het informatiepunt onbedoelde zwangerschap en de keuzehulpverlening met de lokale coalities Kansrijke Start en het programma Nu Niet Zwanger. De hele brief en rapportage vindt u hier

Save the date conferentie Kansrijke Start 19 juni 2023 l 9.30 -17.00

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert dit jaar samen met haar samenwerkingspartners de jaarlijkse conferentie Kansrijke Start op maandag 19 juni 2023 in Den Bosch. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u in gesprek over het thema armoede in relatie tot een Kansrijke Start. Daarnaast zal er aandacht en ruimte zijn voor interactie en netwerken. Deze bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden. Zet maandag 19 juni 2023 alvast in uw agenda! Heeft u interesse en wilt u binnenkort de officiële uitnodiging met aanmeldlink ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter

5 jaar Kansrijke Start!

In oktober bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. In de week van 31 oktober t/m 2 november staan we hier feestelijk bij stil. Samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen blikken we terug op 5 jaar Kansrijke Start. In deze week kijken we ook vooruit samen met ervaringsdeskundigen, de coalities en zorgprofessionals waar we samen met een Kansrijke Start aanpak nog het verschil kunnen maken. We denken aan een week vol bruisende activiteiten rondom Kansrijke Start. Wilt u ook iets organiseren vanuit uw lokale coalitie? Overweeg dan om dat in diezelfde week te doen. Zet deze week alvast in uw agenda en houdt onze kanalen in de gaten voor meer informatie!

Zorgkosten en vergoedingen tijdens zwangerschap en kraamtijd

Zorgkosten en vergoedingen tijdens zwangerschap en kraamtijd

Wat betalen (aankomende) ouders aan zorgkosten tijdens een zwangerschap en de kraamtijd? En welke vergoedingen zijn er? Wie betaalt bijvoorbeeld een bevalling in het ziekenhuis? Vragen die (aanstaande) ouders nu in een overzichtelijk document kunnen terugvinden. In opdracht van VWS heeft Frisse Blikken hiervoor in samenwerking met het CPZ (College Perinatale Zorg), ouders en professionals een tool ontwikkeld. Het document is bedoeld om als zorgprofessional mee te kunnen geven aan de ouder die vragen heeft rondom de financiën van het krijgen van een kind. U vindt het document hier

Save the date Inspiratie dag GALA

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en GGD GHOR Nederland organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven op woensdag 17 mei 2023.
 

Tijdens deze bijeenkomst zetten we de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie centraal. We wisselen goede voorbeelden uit, zodat we elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen, interactie en netwerken.
 

Bent u een professional werkzaam bij een gemeente, zorgverzekeraar, GGD of andere (zorg)partij die actief is op het gebied van gezondheid en preventie? En heeft u interesse in deze bijeenkomst? Zet 17 mei 2023 alvast in uw agenda! Laat hier uw gegevens achter, dan ontvangt u binnenkort de uitnodiging met een aanmeldlink. De locatie wordt dan ook bekendgemaakt.

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’ nu ook in Gouda op 9 mei

CPZ kijkt terug op 3 succesvolle regiobijeenkomsten in Arnhem, Den Bosch en Zwolle. In Zwolle werden professionals uit de geboortezorg en het jeugd- en sociaal domein bijgepraat over het landelijke programma Kansrijke Start. Clasien van der Houwen van de Taskforce Rookvrije Start vertelde hoe je met (aanstaande) ouders het gesprek aan kunt gaan om te stoppen met roken en met enthousiasme werd deelgenomen aan de workshop ‘Luisteren’ van Henk Timmerman. Op dinsdag 9 mei is er een extra bijeenkomst in Gouda.

Webinar CenteringZorg en Kansrijke Start op 25 april

Waarom werkt CenteringZorg zo goed? Wat is de laatste stand aangaande de bekostiging van groepszorg én hoe kunnen de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein hierin samenwerken? Elzemarie Witzier gaat over hierover in gesprek met Katja van Groesen, voorzitter Stichting CenteringZorg, Marlies Rijnders, onderzoeker TNO, Marit Recourt, arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Amsterdam en Nalonya van der Laan, beleidsadviseur KNOV. Lees verder

Hoe is het nu met…..de coalitie Kansrijke Start in Delft?

In 2019 ondertekende meerdere partners in Delft de intentieverklaring Kansrijke Start. Hoe is het nu met deze coalitie? Waar hebben zij aan gewerkt en wat levert de samenwerking op? Wij vroegen het aan Dianne Slingerland (gemeente Delft) trekker van de coalitie Kansrijke Start, Jolanda Versteegen (Reinier de Graaf ziekenhuis) en Tamika Simwaba (moeder betrokken bij de coalitie). Een integrale benadering voor zwangeren en een vaste begeleiding voor ouders in kwetsbare situaties zijn een paar resultaten. Ze investeerden in de samenwerking en betrekken ouders bij de aanpak. Lees het interview met Delft. Delft geeft ook tips over het samenwerken rond Kansrijke Start. Meer tips, tools en voorbeelden over het samenwerken aan een Kansrijke Start vind je in dit geactualiseerde themadocument.

Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie

In Zwolle heeft de Leergemeenschap ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie’ 2 jaar lang gewerkt aan preventie-activiteiten voor ouders met jonge kinderen in 3 Zwolse wijken. De activiteiten die hieruit voort zijn gekomen zorgen ervoor dat ouders elkaar beter kunnen ondersteunen. Maar zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Lees meer