Nieuwsbrief Kansrijke Start - de maand november

Een nieuwsbrief vol met mooie items rondom Kansrijke Start die afgelopen maand hebben plaatsgevonden. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap waarbij in oktober de brief in de Tweede Kamer werd gepresenteerd door staatssecretaris Maarten van Ooijen en Minister Ernst Kuipers. De maand november stond ook in het teken van de vervolgcampagne ‘Ode aan de Ouders’ waar SGF weer benadrukt hoe belangrijk de eerste 1.000 dagen zijn en organiseerde Pharos een bijeenkomst voor gemeenten die al langer bezig zijn met Kansrijke Start. Bij deze bijeenkomst stond duurzaam samenwerken centraal. Ook leest u in deze nieuwsbrief over de terugblik van het werkbezoek van de Landelijke coalitie Kansrijke Start die samenkwam in Dordrecht om elkaar te spreken over het thema regionale samenwerking. Daarnaast leest u ook over leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start waar een lid zich voorstelt en een ander lid afscheid neemt. Op de hoogte blijven van alles rondom het actieprogramma en interessante praktijkverhalen? Abonneer u hier op onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn of Twitter!

Terugblik bijeenkomst Landelijke coalitie Kansrijke Start

Op 31 oktober kwam de Landelijke coalitie Kansrijke Start samen in Dordrecht om van elkaar te leren rond het thema regionale samenwerking. Uit verschillende regio's van het land kwamen klinisch verloskundige Francine Lodewijks, Aanjager Kansrijke Start GGD Fryslan Thea Westerink-Swierstra  en bestuurslid van de Federatie van VSV's Lian Siebelt samen om hun praktijkvoorbeelden met regionale samenwerking te delen. Daarna gingen Carl VerheijenJoas Duister en wethouder Leon Meijer in op de vraag hoe regionale samenwerking duurzaam te financieren is. In verschillende tafels werd vervolgens op het thema doorgepraat. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten! Bekijk hier het verslag

Terugblik bijeenkomst 'Verder met Kansrijke Start' voor gemeenten

Voor gemeenten die al langer bezig zijn met Kansrijke Start was er op 18 november een bijeenkomst. Er waren zo'n veertig gemeenten aanwezig die al langer bezig zijn met een Kansrijke Start aanpak. Centraal thema was het duurzaam samenwerken en hoe u als coalitie de energie vasthoudt. Door de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen werd ook het belang van samenwerken met de mensen om wie het gaat benadrukt. Naast inspiratie en concrete stappen ontvingen deelnemers na afloop deze goodiebag. Daarin staat alle informatie die op de dag gedeeld is over het verduurzamen van de samenwerking, zoals de presentaties van de sprekers en korte impressies van de sessies. Ook met Kansrijke Start aan de slag als gemeente, maar nog niet aangemeld? Doe dat dan hier.

Checklist Lokale coalitie Kansrijke Start

De checklist ‘lokale coalitie Kansrijke Start’ is geactualiseerd. Gebruik deze vooral bij het vormen en/of versterken van uw lokale coalitie. De checklist kunt u hier  vinden. Omdat het maken van regionale samenwerkingsafspraken steeds belangrijker wordt, is er ook een checklist ‘regionaal samenwerkingsverband Kansrijke Start’ gemaakt. Hierin is onder andere de input verwerkt vanuit de Landelijke coalitie Kansrijke Start. De checklist voor regionaal samenwerken kunt u hier vinden.

Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap 2023-2025

Een onbedoelde zwangerschap is een zwangerschap die ontstaat zonder dat dit de wens of planning was. Twee derde van de vrouwen die onbedoeld zwanger raakt gebruikt een vorm van anticonceptie. Bijna de helft van alle abortussen vindt plaats bij vrouwen tussen de 25 en 35 jaar oud en meer dan de helft van de vrouwen die kiest voor een abortus heeft al één of meerdere kinderen. Een onbedoelde of ongewenste zwangerschap treft zeker niet uitsluitend personen in een kwetsbare situatie, het kan iedereen overkomen. Het noodgedwongen moeten komen tot een besluit over een onbedoelde zwangerschap kan voor de betrokkenen stressvol, verdrietig en belastend zijn. Vrouwen die onbedoeld zwanger raken, hebben meerdere keuzeopties: de zwangerschap afbreken of uitdragen en eventueel kiezen voor afstand ter adoptie of pleegzorg. Het is de vrouw die hierin de beslissing maakt, ongeacht de redenen.

Vrouwen die kiezen voor abortus maken deze keuze weloverwogen. Al dan niet met ondersteuning van de partner, familie of vrienden of met professionele hulp. Zij kunnen in Nederland rekenen op kwalitatief goede abortuszorg.

De aanpak ‘Onbedoelde en ongewenste zwangerschap’ is in oktober 2022 gepresenteerd door de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, en de Minister van VWS, Ernst Kuipers, en kent een looptijd van 2023 t/m 2025. De aanpak richt zich op een brede doelgroep, jong en wat ouder, meiden en jongens, vrouwen en mannen. In de plannen is extra aandacht voor personen in een kwetsbare situatie , omdat zij meer risico lopen op vervelende gevolgen van een onbedoelde zwangerschap. Problemen kunnen immers groeien als een vrouw, bovenop bestaande zorgen, te maken krijgt met een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap.


Een belangrijk doel van onze inzet is het voorkomen dat een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap ontstaat. En daarnaast zorgen we voor goede, laagdrempelige informatie, keuzehulp en psychosociale nazorg bij onbedoelde zwangerschap. We versterken de samenwerking met het actieprogramma Kansrijke Start, met huisartsen, abortusartsen, verloskundigen, gynaecologen en het sociaal domein. Meer lezen? Kijk hier: Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap 2023-2025 | Publicatie | Rijksoverheid.nl
 

Nieuwe toolkit helpt depressie voorkomen bij aanstaande en pas bevallen moeders

Ieder jaar krijgen ruim 23.000 pas bevallen moeders een postpartum depressie. Depressie is daarmee de meest voorkomende complicatie bij de moeder na een bevalling. Organisaties in de geboortezorg en hun samenwerkingspartners kunnen vanaf nu de nieuwe toolkit inzetten om depressie te helpen voorkomen.

De toolkit ‘Preventie van postpartum depressie’ is ontwikkeld binnen het project ‘Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders’. Dit is een van de projecten van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We weten inmiddels dat effectieve preventie bij de moeders mogelijk is, toch gebeurt dit vaak nog niet in de praktijk. Daarom bevat de toolkit verschillende instrumenten waarmee de (zorg)professional effectieve depressiepreventie op kan zetten en kan uitvoeren.

Over de toolkit

Professionals die de toolkit kunnen gebruiken zijn zowel jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), verloskundigen en kraamverzorgenden als huisartsen, praktijkondersteuners huisarts GGZ (POHs-GGZ) en psychologen. Er zijn diverse praktische tools: een instructie voor screening, een stappenplan waarmee een regionaal zorgpad ingevuld kan worden en de e-learning ‘Preventie postpartum depressie’. Ook is onder andere een folder, poster en wachtkamerfilmpje voor de moeders : ‘Waar is de roze wolk?’.

Goede samenwerking is essentieel

Tijdens het project werkten teams in de geboortezorg in verschillende pilots nauw met elkaar samen binnen de ketenaanpak preventie postpartum depressie. Goede samenwerking is bij effectieve preventie een belangrijke voorwaarde. Samenwerking tussen verloskundigen, kraamverzorgenden, en de JGZ, waaronder jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Maar ook met de GGZ, ziekenhuizen, en de huisartsen of POHs-GGZ. De GGD treedt vaak op als regievoerder.

De ketenaanpak betekent: tijdig depressieve klachten signaleren bij aanstaande en pas bevallen moeders (door een korte screening van iedere moeder, maar ook door professionals deskundig te maken in het signaleren van klachten); de moeders ondersteunen; en zo nodig doorverwijzen naar de juiste preventieve zorg of behandeling. Hiervoor moeten de professionals de sociale kaart goed op orde hebben en onderling duidelijke afspraken maken over overdracht, terugkoppeling en nazorg voor de moeders.

Goed voorbeeld: screening en samenwerking van de grond gekomen

GGD Hart voor Brabant is een van de pilotorganisaties geweest die de ketenaanpak heeft opgezet. Een van hun belangrijkste prestaties is dat iedere moeder die op het consultatiebureau komt een screeningslijst invult (de EPDS). Aan de hand van de antwoorden gaat de jeugdverpleegkundige of -arts in gesprek met de moeder.

Ze vroeg goed door, wat voor mij echt nodig is, aangezien ik snel de neiging heb te zeggen dat het goed gaat. Met de tips die ze gaf kon ik echt wat mee.- Moeder over MamaKits Hart voor Brabant

Na de screening kan de moeder worden doorverwezen naar preventieve interventies zoals  Mamas@home (drie laagdrempelige online bijeenkomsten) of MamaKits (drie individuele gesprekken met aanstaande en pas bevallen moeders met milde psychische klachten). De GGD kan deze interventies zelf aanbieden. Daarnaast kan via de huisarts verwezen worden naar zwaardere psychologische zorg. JGZ medewerkers zijn geschoold met de e-learning ‘Preventie van postpartum’ depressie en de jeugdverpleegkundige wijst de moeder op de folder ‘Waar is de roze wolk’.

De toolkit is onderdeel van het nieuwe dossier ‘Mentale gezondheid en zwangerschap’ en is gratis te downloaden.

Meer informatie:

Merel Linthorst, mlinthorst@ggdghor.nl

Linda Bolier, lbolier@trimbos.nl

Geslaagde regionale bijeenkomst van 26 Utrechtse coalities

Trekkers van ruim de helft van de 26 Utrechtse coalities Kansrijke Start kwamen op 13 oktober bij elkaar in het Provinciehuis. Er was volop gelegenheid om uit te wisselen en verdieping te vinden over relevante vraagstukken rond thema’s als financiering/SPUK, armoede en stress, monitoring en evaluatie en interventies als ‘Nu Niet Zwanger’. Beginnende coalities konden leren van de ervaringen van coalities die al langer bezig zijn. En omgekeerd hielp de frisse blik van de startende coalities. Tijdens het netwerken ontstonden ook spontane samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld tussen de gemeenten Lopik en IJsselstein. Deze regionale uitwisseling blijkt zinvol, en vraagt om een vervolg. Regionaal samenwerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan een kansrijke start van gezinnen in een kwetsbare situatie. Meer weten? Bekijk de infosheet Kansrijke Start & Regionaal samenwerken

Bestaansonzekerheid in de eerste 1000 dagen in beeld gebracht

Bestaansonzekerheid is een groot én groeiend probleem in Nederlandse gezinnen. Niet voor niets was dit het thema van de Amsterdamse Week van de Gezonde Kansrijke Start afgelopen oktober. Want bestaansonzekerheid kan een gezonde en kansrijke start flink in de weg staan.

Maar hoe ontstaat bestaansonzekerheid, hoe beïnvloedt dit de 1ste 1000 dagen en wat zijn de gevolgen hiervan op de korte, maar ook op de lange termijn voor het (ongeboren) kind? GGD Amsterdam bracht dit in beeld in een overzichtelijke infographic. Kijk hier voor meer informatie over bestaansonzekerheid tijdens de 1ste 1000 dagen.

Vervolg campagne Ode aan Ouders gestart

Vorig jaar oktober lanceerden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in samenwerking met de Bernard van Leer Foundation en Noaber Foundation de campagne Ode aan Ouders. Met als doel meer bewustwording te creëren voor het belang van de 1e1000 dagen en de waarde van ouders daarin. Inmiddels heeft de campagne meer dan 5 miljoen mensen bereikt. In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat de campagne vanaf 7 november vervolgd wordt met de oproep er wat meer voor ouders te zijn; iets kleins doen maakt al een groot verschil. Inmiddels is de campagne te zien zijn in de bioscoop, via influencers, branded content op Indebuurt, diverse online platforms en digitale schermen in de wachtkamers van huisartsen. Ook u kunt helpen de boodschap te verspreiden. Hier kunt u alle materialen downloaden. Voor vragen over de campagne kunt u terecht bij Eleanne Plaizier via plaizier@gezondheidsfondsen.nl

Kennisspecial Kindermishandeling met aandacht voor de eerste 1.000 dagen

ZonMW heeft samen met Augeo Foundation een nieuw online magazine over kindermishandeling gemaakt: ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’. Hierin worden 8 wetenschappelijke onderzoeken belicht, stuk voor stuk relevant voor iedereen die met kinderen werkt. Van geboortezorg tot onderwijs, van verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis tot traumabehandelaren, van wijkteammedewerkers tot professionals uit de forensische sector. 

Geen wetenschappelijke taal, maar toegankelijke artikelen. Er komen niet alleen onderzoekers aan het woord, maar ook mensen uit de praktijk die hebben meegewerkt aan het onderzoek of die de kennis eruit gebruiken. Op die manier wordt kennis ontwikkeld die aansluit bij de praktijk. Dat daarvoor samenwerking tussen praktijk en onderzoek nodig is. U leest in het magazine wat de waarde van kennis voor de praktijk kan zijn. Bovendien heeft het online magazine ook veel links naar concrete producten zodat u er als lezer ook daadwerkelijk mee aan de slag kan. Lees hier de onderzoeksspecial.

Amsterdam zet in op groepszorg in de eerste 1000 dagen

“Binnen het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start gaat het steeds over hoe belangrijk het is om het medische en sociale domein te verbinden en de samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg te verbeteren. Met groepszorg in de eerste 1000 dagen kun je dit daadwerkelijk in de praktijk brengen.”

Aan het woord is Daniëlle Kretz, programmamanager Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam. Amsterdamse verloskundigen en jeugdgezondheidszorg-professionals werden het afgelopen jaar samen getraind om CenteringZorg aan te bieden. “Wij intensiveren de samenwerking tussen deze beroepsgroepen door hen samen vorm te laten geven aan groepszorg. We willen hiermee juist ook de ouders in kwetsbare situaties bereiken. Hoe mooi is het als je eenzelfde groep vrouwen, die samen al een band opbouwden, continue zorg kunt bieden van CenteringZwangerschap naar CenteringOuderschap. De jeugdverpleegkundige kent de wijk en het sociaal domein, dus daarmee is die verbinding gelegd. Ook verlaag je de drempel naar voorzieningen door mensen van het buurtteam, de bieb of spelinloop te laten aanhaken bij bijeenkomsten.” Lees meer

Samenwerking informele ondersteuning – formele hulpverlening in de Schilderswijk

In de Schilderswijk in Den Haag zorgt Buurtcentrum de Mussen door het project de Schilderswijk Moeders al sinds 2013 voor informele ondersteuning in de wijk. Zij werken op vrijwillige basis als vertrouwenspersoon en ondersteunen de wijkbewoners. Er is veel energie gestoken in de samenwerking met de formele hulpverleners in de wijk. Deze samenwerking levert veel op, voor de gezinnen, maar ook voor de Schilderswijk Moeders en de formele partners. Lees hier verder

Perinatale Atlas en Kwetsbaarheidsatlas maken lokale perinatale gezondheidsverschillen en kwetsbaarheid zichtbaar

Zogenaamde ‘heatmaps’ werden voorheen vooral gebruikt om de verspreiding van infectieziekten in kaart te brengen. Sinds circa vijftien jaar worden ze ook ingezet om de verspreiding van (perinatale) gezondheidsverschillen in kaart te brengen. De postcode waar je wieg staat bepaalt in belangrijke mate de kansen van een baby op een goede start in het leven. Heatmaps maken dit inzichtelijk voor beleidsmakers, professionals en burgers. Ze zetten daarmee aan tot multidisciplinaire actie in gebieden die als ‘hot spot’ naar voren komen. Zie bijvoorbeeld de Perinatale Atlas met perinatale kerngegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Het Erasmus MC heeft deze met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld. Perined en VNG zorgen nu voor de jaarlijkse actualisatie. Sinds kort is ook de Kwetsbaarheidsatlas beschikbaar. Met steun van de Bernard van Leer Stichting heeft het Erasmus deze ontwikkeld. De kwetsbaarheidsatlas brengt het risico op kwetsbaarheid onder (aanstaande) ouders in kaart. Lees het artikel over beide atlassen Creating a sense of urgency and provoking action – An example on the use of heat maps to address perinatal health inequalities van Van der Meer et al. Ook de Indicatorenset Lokale Monitor Kansrijke Start geeft inzicht waarmee gemeenten aan de slag kunnen.  Het RIVM heeft deze samen met het veld opgesteld. Deze indicatoren zijn te vinden bij Regiobeelden 

Beeld: ©Kansrijke Start

In gesprek met Mascha Kamphuis, lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

Dankjewel voor jouw bijdrage aan de Landelijke coalitie Mascha!

Toen jullie mij voor dit interview vroegen, dacht ik: dit is wat ik kan en wat ik leuk vind!” vertelt Mascha Kamphuis enthousiast via Zoom. Praten gaat relatief goed, gelukkig. Mascha was werkzaam als jeugdarts en actief lid van de Landelijke coalitie toen ze in 2021 plotseling een hersenbloeding kreeg als gevolg van een hersentumor. Na de diagnose werd snel gehandeld: de volgende ochtend werd ze al geopereerd. Sinds de operatie heeft ze niet-aangeboren hersenletsel en moet ze diverse functies weer opbouwen. Alles gaat nu langzamer en anders dan vroeger.

Wat mis je het meest van de situatie voor de hersenoperatie?

Bijna te veel om op te noemen! Een van de thema’s waar ik mee worstel is: zorgen voor een ander. Ik moet nu meer voor mezelf zorgen. Mijn werk bestond uit het zorgen voor en ondersteunen van de ander. Als jeugdarts, als medisch directeur, in wat ik schreef, wat ik presenteerde. Ik wilde weer terug in de praktijk als vertrouwensarts. Ik miste in mijn werk bij het LECK (Landelijk Expertise Centrum voor Kindermishandeling) de patiënt. Nu gaat dat alles niet meer.

Vind je het lastig dat je nu niet voor anderen kunt zorgen, zoals je dat deed?

De neiging om voor een ander te zorgen is enorm groot. Terwijl dat niet kan zoveel als ik dat deed, dus loop ik tegen grenzen aan. Zorgen voor kost veel energie, dus dat moet ik echt doseren en er bewust voor kiezen. Ik heb in het begin echt wel moeite gehad met mijn gevoel van waarde: Wat ben ik waard als ik niet kan zorgen of geen baan heb? Ik geloof inmiddels dat ik genoeg waard ben.

Je koos er ooit voor om dokter te worden omdat het zorgen voor de ander diep in je zit. Je bent gepromoveerd, werd arts maatschappij & gezondheid met als specialisatie jeugdgezondheid, was zes jaar (vice)voorzitter van de AJN (Jeugdartsen Nederland) en sinds eind 2018 directeur van het LECK. Had je dat destijds verwacht toen je begon als dokter?

Ik wilde met kinderen werken: dat was het enige dat ik wist. Ik kende alleen maar de kindergeneeskunde. Dat deed ik in Gouda, maar ik was niet helemaal tevreden. het voelde als brandjes blussen – ook heel belangrijk – maar ik miste een soort bodem. Via TNO ontmoette ik jeugdartsen: zij waren heel sociaal bezig en meer met die bodem: voorkomen dat het slechter wordt, preventie. Wat me ook aansprak is dat je met het hele gezin werkt en de omgeving ook betrekt. De maatschappij en het gezin. Tijdens mijn bestuursfuncties bij de beroepsvereniging AJN heb ik er mijn missie van gemaakt om overal tussen te komen en echt gezien en erkend te worden als jeugdarts.

Toen kwam het actieprogramma Kansrijke Start en de Landelijke coalitie op je pad en dat sloot natuurlijk perfect aan bij je missie. Hoe kijk je terug op Landelijke coalitie?

Ik heb alle kennis binnen het actieprogramma meegenomen bij presentaties aan bijvoorbeeld jeugdartsen, psychiaters en  kinderartsen. Om ze vol passie te vertellen over dat fundament van de eerste duizend dagen. Mijn missie toen was vooral bewustwording: want het begrip is, verrassend genoeg, nog steeds nieuw voor veel mensen. Ik vond het vooral in de coalitie heel inspirerend om verhalen van anderen te horen, zoals die uit de praktijk van de verloskundige en de gynaecoloog.

Is het voldoende om presentaties te geven en elkaars verhalen te horen?

Beleid maken gaat altijd traag. Echte bewustwording en vervolgens dat mensen er ook naar gaan handelen, kost heel veel tijd. Het gaat niet snel genoeg, maar ik ben heel erg van het glas halfvol. Er is een begin en ik voel dat het beweegt. Dat is al heel mooi. Een zaadje dat gepland is. Ik ben zeker drie jaar geleden met een werkgroep begonnen, met daarin jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en een kinderarts, die als doel heeft om die bewustwording in de praktijk van de jeugdgezondheid(szorg) te borgen en meer handen en voeten te geven. Het gaat zeker traag en soms vraag je je af: waar doen we het voor? Maar net als met wetenschappelijk onderzoek is het een klein radartje in het grote geheel en draagt het beslist bij.

Wat geef je ons mee als Landelijke coalitie? Waar moeten we op letten en wat kunnen wij nog leren?

Vooral niet opgeven: blijf agenderen! Hoe taai ook. Ook als je soms denkt: wat moet ik nog? Doorgaan! Praktijkvoorbeelden blijven delen. Hoe kun je het praktisch maken, zodat het in diezelfde praktijk ook resoneert.

En wat moeten we echt niet kwijtraken?

De verbinding met elkaar, van elkaar leren en uitwisselen. Deze kracht zit natuurlijk enorm in de coalities, ook de regionale en lokale. Soms is het taai, het kost altijd energie, maar het is cruciaal. Daar zit de meerwaarde in.

En wat ga jij nu doen?

Ik ben actief op sociale media, met artikelen en podcasts en ben ook bezig met een boek. Bij dit alles deel ik mijn ervaringen met hersenletsel. Zo kan ik delen met andere mensen, maar niet ten koste van mezelf. Dit is een mooie winst. Door iets te doen wat dichtbij mezelf ligt, kan ik toch stiekem iets voor de ander doen. Ronald Giphart gaat het boek over mij en mijn hersenletsel schrijven. Daarvoor interviewde hij onder andere mij, mijn vriend, de neurochirurg, mijn leidinggevende en veel vrienden. Het boek komt in de zomer van 2023 uit. Jullie gaan dus zeker nog van mij horen!

Wil je Mascha blijven volgen? Twitter @M1Kamphuis LinkedIn: Mascha Kamphuis

In gesprek met Loes Ypma , lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

In gesprek met Loes Ypma , lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

Tijdens de Ontmoeting van 25 mei 2022, maakten we voor het eerst kennis met Loes Ypma, nieuw als Landelijk coalitielid. Loes is sinds 2021 voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, die alle not-profit kinderopvang in Nederland vertegenwoordigd.

Wie vallen er allemaal onder jullie branchevereniging?

In Nederland vallen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO) samen onder de paraplu ‘kinderopvang’. Vervolgens heb je binnen de kinderopvang commerciële opvang: partijen die een winstdoelstelling hebben, en non-profit maatschappelijke kinderopvang. Bij onze leden gaat al het geld dat binnenkomt naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en niet naar aandeelhouders of private equity.

Je bent sinds begin 2021 voorzitter van de BMK. Wat is het dat jou drijft?

Ik kom uit een maatschappelijk betrokken gezin. Mijn moeder werkte voor Amnesty International en Vluchtelingenwerk, mijn vader in het openbaar bestuur. Ik ben opgevoed vanuit een sterk gelijkwaardigheidsprincipe en met het besef dat de wereld nog niet helemaal eerlijk is. Wat ik om mij heen zie is: de basis van waaruit je begint, verschilt enorm. Een kind met rijke ouders krijgt veel meer kansen dan kind in armoede. Dát drijft mij: dat die kansenongelijkheid bestaat en helaas blijft groeien. Het begint met de verloskundige, de kraamhulp, het consultatiebureau, en dan komt de kinderopvang en daarna het onderwijs. We moeten allemaal de zeilen bijzetten om de kinderen echt te zien en de ouders te ondersteunen in opvoeding.

De kinderopvang een taalrijke, stimulerende omgeving waar voldoende ruimte is om te spelen met andere kindjes. De meerwaarde die de kinderopvang heeft voor de ontwikkeling van een kind, dat is wat mij drijft.

Was kansrijke start altijd al een rode draad in je loopbaan?

We praten eigenlijk al 15 – 20 jaar over een goede start voor kinderen en het versterken van het fundament. Ik ben groot voorstander van kinderopvang als basisvoorziening, ongeacht of ouders werken of het inkomen van ouders. Als we de startblok-ongelijkheid willen opheffen, dan zou ieder kind tussen de 0-12 jaar de toegang tot kinderopvang moeten hebben.

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst van Kansrijke Start?

Als je het goed bekijkt gaat het eigenlijk  om de vraag: wat hebben kinderen nodig om klaar te zijn voor de wereld van morgen? En wat hebben ze nodig om bij te dragen aan de wereld voor morgen? Dan is het antwoord taalstimulering en sociale ontwikkeling die al in de voorschoolse periode begint. En leren omgaan met verschil in een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Daar zet ik me graag, met hart en ziel voor in, samen met zoveel anderen die staan voor een goede start voor íéder kind! Wij pleiten ervoor om de VVE al eerder in te zetten dan pas vanaf 2,5 jaar

Save the date Webinar: Gezond zwanger worden

Een Kansrijke Start begint al vóór de positieve zwangerschapstest. Vroeg investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders is daarom van belang. Voor de optimale voorbereiding op een zo gezond mogelijke zwangerschap is er zowel bij mensen met een (mogelijke) kinderwens, hun directe omgeving als bij professionals nog veel te winnen aan bewustwording, kennis en gedrag over preconceptie gezondheid.

Gezond zwanger worden is de ultieme vorm van primaire preventie en daarmee onderdeel van gemeentelijk beleid. Daarom is gezond zwanger worden voor iedere gemeente relevant. Maar wat omvat nou precies gezond zwanger worden? Is preconceptionele zorg hetzelfde als preconceptionele voorlichting? Hoe verhoudt gezond zwanger worden zich tot anticonceptiezorg of bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger? Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel? En bij welke lopende programma’s sluit dit aan?

Wellicht bent u / is uw gemeente nog zoekende naar hoe invulling te geven aan een Kansrijke Start, de taken uit het Integraal Zorgakkoord, het thema ‘gezond leven en ouder worden’ of het levensloopperspectief? Meld u dan aan voor de online webinar gezond zwanger worden op donderdag 8 december van 16.00 tot 17.30 en laat u inspireren.

Draag bij aan een zo kansrijk mogelijke start van de 1e 1000 dagen van een kind, een stevig fundament om een leven lang op voort te bouwen.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor (gemeentelijke) projectleiders Kansrijke Start, deelnemers aan lokale coalities Kansrijke Start en VSV’s, professionals bij gemeenten en de preventieve gezondheidszorg (en voor iedereen die meer wil weten over gezond zwanger worden).

Door wie:

Tijdens het webinar vertelt huisarts en expert preconceptionele gezondheid Lieke de Jong-Potjer over wat gezond zwanger worden is, vertellen Eric Steegers en Adja Waelput (Erasmus MC) over het belang van gezond zwanger worden en komt er een praktijkvoorbeeld van lokale coalitie Dordrecht aan bod (Myriam van Dijk, GGD Zuid-Holland zuid).

Programma:

  • Opening en introductie sprekers
  • Preconceptionele gezondheid; wat is het?
  • Waarom inzetten op gezond zwanger worden belangrijk is
  • Lokaal/regionaal voorbeeld; aanpak Dordrecht
  • Vragen en discussie
  • Afronding: oproep voor leertraject gezond zwanger worden

Praktische informatie

Het webinar is op donderdag 8 december 2022 van 16:00 tot 17:30 uur. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link. Na aanmelding ontvangt u direct en als reminder kort voor aanvang van het webinar een link per mail.

*Deze webinar is een samenwerking tussen CPZ, Pharos en VWS vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start./