Nieuwsbrief Kansrijke Start – Kansrijke Start Dichtbij!

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de fysieke conferentie ‘Kansrijke Start Dichtbij’ die op maandag 13 juni zal plaatsvinden in Utrecht! U kunt zich nog steeds aanmelden voor de conferentie. Het belooft een mooie middag te worden waarbij we jullie na 2,5 jaar eindelijk fysiek weer zullen ontmoeten. Onze dagvoorzitter Piet Hein Peeters zal in gesprek gaan met interessante sprekers rondom Kansrijke Start en de eerste 1.000 dagen. Ook zal hij in gesprek gaan met onze staatsecretaris Maarten van Ooijen. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief aanmelden voor de  conferentie! 

Ook leest u in deze nieuwsbrief over het werkbezoek van de Landelijke coalitie van 23 mei jl. Het diner dat in november vanwege de corona maatregelen werd uitgesteld kon nu eindelijk doorgaan!

Daarnaast houden wij u via deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom Kansrijke Start. De afgelopen maand zijn er weer mooie en interessante artikelen gedeeld. Op 12 april 2022 vond er een doelgroepsessie  in het kader van preconceptionele gezondheid plaats. De inzichten lees je hieronder! Op 19 mei is de campagne PUUR rookvrij van start gegaan waarbij de campagne zich richt op ouders met jonge kinderen. Je leest het in onze nieuwsbrief!

Werkbezoek Landelijke coalitie

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dat Amsterdam Zuid-Oost zich hier met veel passie voor inzet bleek gister uit de mooie gesprekken met de coalitie, zorgprofessionals en de ouders van Zuid-Oost. Het werkbezoek werd gehouden in het buurthuis No Limit in Amsterdam Zuid-Oost. Het was een avond vol met inspirerende verhalen van onder andere ’t Kabouterhuis waarbij kinderdagverblijven en het gedrag van kinderen centraal stond, waarbij staatssecretaris Maarten van Ooijen sprak waarom de eerste 1.000 dagen zo belangrijk zijn en vonden er optredens plaats van kinderen en  studenten van het Lucia Marthas die zelf het lied ‘Blessed be the childeren’ hebben gecomponeerd en zongen. Voor de beelden klik hier!

Beeld: ©René verleg

Oproep aan gemeenten: vul de zorgpadentool

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind hebben veel effect op de gezondheid - nu en later. Daarom is het belangrijk dat professionals snel hulp inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder ondersteuning nodig heeft. Maar naar wie moet u verwijzen voor welke hulp? Die vraag wordt per gemeente beantwoord in de nieuwe zorgpadentool van Kansrijke Start.

Om zorgprofessionals te voorzien van de juiste informatie is de inzet van alle gemeenten nodig. Zij vullen de zorgpaden, en houden de informatie actueel. Daarom roepen we ook uw gemeente op om de zorgpadentool te vullen. Hoe u dat doet, leggen we u hier uit bij de veel gestelde vragen. Daar vindt u een instructievideo.  

Netwerkkaart

Een steunend netwerk is van groot belang. Met deze netwerkkaart kunt u het netwerk van (aanstaande) ouders in beeld krijgen. Het gaat zowel om mensen uit hun eigen netwerk als betrokken professionals. Met deze handleiding en dit stappenplan kunt u het netwerk samen tekenen. Deze publicatie is tot stand gekomen vanuit het landelijk programma Kansrijke Start en is uitgevoerd door AEF, Common Eye en Pharos.

Terugkijken Themabijeenkomsten Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start

In april en heeft het RIVM  drie online themabijeenkomsten georganiseerd in het kader van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start:

  1. Focus aanbrengen in je plan voor Monitoring en Evaluatie (M&E)

Tijdens dit Webinar komen de eerste stappen in M&E en een overzicht van verschillende methoden aan bod. Bedoeld voor projectleiders/ coalitiepartners Kansrijke Start die een start willen maken met M&E of behoefte hebben om hun kennis wat op te frissen. 

Klik hier voor de presentatie en een opname van de bijeenkomst.

  1. Hoe gebruikt u het Dashboard Lokale Indicatoren Kansrijke Start in de lokale setting?

Tijdens dit Webinar presenteren we een eerste versie van het Dashboard Lokale indicatoren en bespreken we manieren om de gegevens te gebruiken. Lokale coalities die ervaring hebben met het bespreken van indicatoren vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring en de inrichting ervan.

Klik hier voor de presentatie en een opname van de bijeenkomst.

  1. Inzicht in kwetsbaarheid

Tijdens dit Webinar krijgt u meer inzicht in factoren die een rol spelen bij kwetsbaarheid door presentaties over de kwetsbaarheidsdefinitie, de Kwetsbaarheidsatlas en lopend onderzoek naar het meetbaar maken van kwetsbaarheid. Inclusief praktijkvoorbeelden door twee lokale coalities. Klik hier voor de presentatie en een opname van de bijeenkomst.

Dashboard Lokale Monitoring online

Het dashboard met per gemeente de gegevens uit de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start staat online! U vindt deze op www.regiobeeld.nl/kansrijkestart. Met deze tool kunnen lokale coalities inzicht krijgen in hun eigen gegevens uit de lokale indicatorenset. Aan de hand hiervan kunnen beleidsmakers, bestuurders en zorgverleners bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Het dashboard bevat gegevens over het meest recente jaar, de trend van de afgelopen jaren en vergelijking met landelijke gemiddelden in grafieken. Alle gegevens zijn te downloaden voor eigen gebruik. Het dashboard is ontwikkeld samen met de leden van het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start-overleg. Het dashboard is een groeimodel: nog niet alle door de experts geselecteerde indicatoren zijn opgenomen, een aantal moet nog ontwikkeld worden.

Voor meer informatie: zie de website of neem contact op met Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl

Stoppen met roken-campagne gericht op ouders met jonge kinderen

Sinds 19 mei is de landelijke stoppen met roken campagne PUUR rookvrij gericht op ouders met jonge kinderen van start gegaan. U zult vast weten dat roken in de buurt van het kind schadelijk is voor de gezondheid. Maar wist u dat het ook schadelijk is als er alleen buiten wordt rookt? Voor lang niet iedereen is dat bekend. Daarom richt PUUR rookvrij zich dit keer specifiek op ouders met jonge kinderen. Want stoppen met roken is de enige manier om de gezondheid van henzelf én van het kind te beschermen. Deze campagne - gefinancierd door VWS - is onderdeel van de grotere campagne PUUR rookvrij die rokers op een positieve manier probeert aan te zetten tot het doen van een effectieve stoppoging. Meer informatie kunt u vinden op www.puurrookvrij.nl en www.puurvoorprofs.nl (voor zorgprofessionals).

Onderdeel van de campagne is een experiment dat is uitgevoerd om te laten zien hoe derdehands rook (kleine rookdeeltjes die zijn neergedaald) zich verspreid.  Derdehands rook blijft na het roken achter op de handen, kleding en meubels en vormt met name een risico voor (kleine) kinderen. Het experiment is terug te zien in een korte documentaire die hier te vinden is.

Wat kunt u doen?

Informeer en enthousiasmeer uw leden of samenwerkingspartners om samen PUUR rookvrij bekend te maken onder ouders, om hen zo aan te zetten tot het doen van een succesvolle stoppoging. Er is geen betere plek waar ouders geïnformeerd kunnen worden om PUUR rookvrij te worden dan in de organisaties en op locaties van uw leden en samenwerkingspartners. Daarom is een gratis materialenpakket PUUR rookvrije ouders beschikbaar. Bestellen kan hier.

Het pakket bestaat uit posters en flyers van PUUR rookvrij, folders Rookvrij Opgroeien en een informatiekaart en verwijskaartjes van de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deze materialen kunt u plaatsen in de wachtkamer en spreekkamer, of ter informatie meegeven aan ouders.

Doelgroepsessie Preconceptionele Gezondheid

Op 12 april 2022 vond een doelgroepsessie in het kader van preconceptionele gezondheid plaats. Tijdens deze sessie deelden verschillende professionals (gynaecoloog, verloskundige, huisarts, kinderarts, apotheker, beleidsmedewerker, kraamverzorgende en anderen) hun visie op het onderwerp. Vragen zij wel eens naar de kinderwens van hun cliënten? Hoe kan dit gestimuleerd worden? Daarnaast verwelkomden we ook een aantal mensen in de vruchtbare levensfase: de groep die we uiteindelijk willen bereiken. Aan hen vroegen we waar hun behoeften liggen: wat vinden zij ervan als een professional naar hun kinderwens vraagt? Waar moet rekening mee gehouden worden?

We hebben veel interessante inzichten opgehaald, waaronder:

  • Potentiële ouders bespreken hun kinderwens vaker in familie- of vriendenkringen dan met professionals;
  • De timing van het stellen van de centrale vraag ("wil je het komende jaar zwanger worden?") is belangrijk: er moet een "haakje" of moment zijn om hiernaar te vragen;
  • De meeste professionals hebben ervaren dat het vragen naar een kinderwens meestal niet als ongemakkelijk wordt ervaren, zolang je uitlegt waarom je ernaar vraagt en er voldoende handelingsopties zijn om op in te zetten;
  • Om de centrale vraag te kunnen stellen, is met name vertrouwen, tijd en de juiste setting nodig. 

Deze en andere inzichten uit de sessie worden meegenomen in de verdere uitwerking van de actielijn Preconceptionele Gezondheid van het actieprogramma Kansrijke Start.

Stelling uit ‘Met het mes op tafel’: Een (onbedoelde) zwangerschap is de verantwoordelijkheid van de cliënt

In ‘Met het mes op tafel’ staat een actuele stelling centraal waarop twee betrokkenen uit het veld inhoudelijk reageren. Met de officiële erkenning van de interventie Nu Niet Zwanger wordt het belang onderstreept om ervoor te zorgen dat NNZ overal in Nederland beschikbaar komt. Het online magazine heeft hierop aansluitend gekozen voor de stelling: Een (onbedoelde) zwangerschap is de verantwoordelijkheid van de cliënt. NNZ aandachtsfunctionarissen Yvonne en Rechella uit de regio Zuid Holland Zuid laten hun mening graag horen op deze stelling. Yvonne sluit haar reactie af met de mooie woorden: “Met de hulp die het NNZ-programma biedt, kun je mooie gesprekken aangaan en zorgen dat er bewuste keuzes worden gemaakt, in plaats van dat we het onze cliënten laten overkomen.” Lees hier de reactie van Yvonne en Rechella

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

Maandag 23 mei 2022 pleitten Paul van der Velpen, Connie Rijlaarsdam, Mirjam Sombroek – van Doorm en Eric Steegers op de opiniepagina van NRC “om de pre- en anticonceptiezorg wettelijk en financieel te verankeren, met de gemeenten in de regie. Door bij kinderwens, en ook bij geen kinderwens, de voorlichting en zorg goed te regelen, krijgen meer kinderen een gezonde start en verkleinen we de kansenongelijkheid. We zijn dat aan onze toekomstige generaties verplicht.” Lees hier verder

Vanaf juli: Online Centering-groepen voor Oekraïense zwangeren

Zwangeren die vanwege de oorlog zijn gevlucht uit Oekraïne en nu in Nederland verblijven, kunnen vanaf juli gratis deelnemen aan online groepsgewijze ondersteuning in eigen taal. Deze wordt aangeboden door een verloskundige en een cultuur-mediator. Het doel is de deelnemers te verbinden met de Nederlandse geboortezorg, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken over hun zwangerschap, bevalling en de geboorte van hun kind in Nederland. Heeft u contact met een Oekraïense zwangere die hieraan wil meedoen? Meld haar dan gelijk aan. Vanaf juli starten er verschillende groepen, waarbij per groep maximaal 12 deelnemers kunnen aansluiten. Lees meer

Centering geeft juist vertrouwen

"Eerst had ik een totale angst om te bevallen en ouder te worden. Nu denk ik: ‘Kom maar op!’ Daar heeft Centering onwijs bij geholpen.” Op een woensdagochtend begin april vond bij Doula Verloskundigen in Utrecht de negende bijeenkomst plaats van een van hun CenteringZwangerschap-groepen. Lees hoe de deelnemers centering ervaren hebben. En bekijk hoe de bijeenkomst verliep; de fotoreportage van Semin Suvarierol Hoen spreekt boekdelen

Eerste centering-baby Quinn nu tien jaar!

Begin 2012 pionierden drie verloskundigenpraktijken in Amsterdam en Wageningen met groepszorg. Op 10 mei 2012 werd de allereerste centering-baby van Nederland geboren – afgelopen maand vierde Quinn uit Wageningen haar tiende verjaardag. Lees hoe haar moeder terugkijkt op centering. Inmiddels biedt ruim een kwart van de verloskundigenpraktijken in Nederland groepszorg aan met zeer positieve resultaten. Nu CenteringZorg precies 10 jaar in Nederland wordt uitgevoerd, verschenen er diverse publicaties die de balans opmaken, zoals in vakblad Nataal, op AD-nieuws en op de website CenteringZorg.nl. Interesse om zwangeren en ouders te empoweren met groepszorg in de eerste 1000 dagen? Lees en deel het factsheet Kansrijke Start met CenteringZorg

Online platform leernetwerk gelanceerd

Het is dé plek waar onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten over kwetsbaar ouderschap en onbedoelde zwangerschap. Deel uw ervaringen en kennis uit onderzoek en praktijk. Laat u inspireren, werk samen en leer van elkaar! Kijk hier verder 

Webinar op 23 juni: Samenwerken met de ouders om wie het gaat in Kansrijke Start – koplopers aan de slag.

Dit voorjaar is weer een nieuwe groep coalities gestart met het leertraject ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’ bij Kansrijke Start. Deze koplopers hebben de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt. Tussen de ‘op maat’ adviesgesprekken en inspiratiesessies door hebben deze coalities lokaal stappen gezet in het samenwerken met (aanstaande) ouders om wie het gaat. Tijdens het webinar delen de deelnemers inzichten, ervaringen en praktische handvatten. Aanmelden doet u hier.