Op naar een Kansrijk 2023!

Met de feestdagen voor de deur ontvangt u de nieuwsbrief van december iets eerder dan u van ons gewend bent. We blikken terug op een succesvol jaar waarin Kansrijke Start met hulp van u weer mooie stappen heeft kunnen maken. Ook zijn we er afgelopen jaar nog bewuster van geworden dat een kansrijke start niet voor ieder kind is weggelegd en waarom het zo belangrijk is waar we met elkaar mee bezig zijn. De mooie webinars, succesvolle bijeenkomsten en conferenties, nieuwe inzichten en de prakrijkverhalen geven dit weer! We sluiten het jaar af met een terugblik naar het succesvolle webinar ‘Gezond zwanger worden’ waar wordt gesproken over wat gezond zwanger is en het belang van gezond zwanger worden. Ook kijken we vooruit met de nieuwe e-learning Prenataal huisbezoek JGZ die vanaf nu is opgenomen in de JGZ academie. Daarnaast leest u in de nieuwsbrief over het mentaal welzijn op de ZwangerWijzer.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u hier in. Op onze socials LinkedIn en Twitter delen we mooie inzichten, praktijkverhalen en meer! 

Het programmateam Kansrijke Start wenst u mooie feestdagen en een spetterend uiteinde. Op een gezond, succesvol en mooi 2023!

Nieuw in de JGZ Academie: e-learning Prenataal huisbezoek JGZ

Vanaf nu is de e-learning ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ beschikbaar in de JGZ Academie, een interactieve e-learning voor alle jeugdverpleegkundigen die het PHB JGZ uitvoeren. In de e-learning - mede ontwikkeld en getest in samenwerking met jeugdverpleegkundigen - is aandacht voor het doel en de vorm van het PHB JGZ en wordt de professional aan de hand van een casus door de uitvoer van het PHB JGZ geleid. Met de e-learning wordt een landelijke, uniforme, effectieve werkwijze beoogd. De e-learning PHB JGZ is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Blend leren. Naar de e-learning 'Prenataal huisbezoek door de JGZ' > (toegang via login JGZ Academie) Lees meer

Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg: 1000 dagen onderweg

15 tot 20% van alle zwangeren in Nederland verkeert in een kwetsbare situatie. Inmiddels is bekend dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor een gezonde toekomst. De provincie Limburg, de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en diverse zorgpartijen en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen om dit in onze regio op te pakken. Het actieprogramma Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg geeft hier invulling aan en zorgt ervoor dat opgroeien in een veilige en gezonde omgeving vanzelfsprekend wordt. Het programma bereikte eind november haar eigen mijlpaal: het is dan 1000 dagen onderweg. Tijdens de bijeenkomst ‘WIJ GROEIEN’ op 30 november voor professionals en betrokkenen keken Noord-en midden Limburg terug op de groei van het netwerk en werd er vooruit gekeken naar hoe ze  nog ‘verder kunnen groeien’.

De focus van het actieprogramma ligt zowel op het welzijn van het kind als ook op de ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Samenwerken is de rode draad in het hele programma en in ieder traject. Het programma wordt begeleid door een programmateam van Robuust, die regionale samenwerkingen begeleidt vanuit VWS.

Veel bereikt

In de afgelopen 1000 dagen is vooral ingezet om zo veel mogelijk partijen zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden. Sommige initiatieven die al langer bestonden zijn verder uitgerold door de nieuwe contacten die zijn ontstaan. Zoals het project Nu niet zwanger dat het moeilijke gesprek aangaat over onbedoelde zwangerschappen. Of het project Centering Zwangerschap, een groepsgerichte begeleiding tijdens de zwangerschap waar aanstaande ouders elkaar ontmoeten en spreken over gezamenlijke thema’s. Meer weten over de doorgroei of lokale samenwerkingen? Klik hier

Utrecht werkt samen met (aanstaande) ouders

Samenwerken met de mensen om wie het gaat, levert heel veel op. Dat is de ervaring van de lokale coalitie Kansrijke start Utrecht. In deze coalitie werken professionals, beleidsmakers én (aanstaande) ouders aan netwerken in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de groep, ‘Wij, Moeders voor elkaar’, waarin moeders elkaar ondersteunen en helpen. “Belangrijk is waardering te tonen aan ouders die zich inzetten voor de wijk.” Lees hier verder

Webinar ‘Gezond Zwanger worden’ van 8 dec jl. nu online terug te kijken

Een Kansrijke Start begint niet bij een positieve zwangerschapstest maar al daarvoor. Vroeg investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders is daarom van belang. Zowel bij mensen met een (mogelijke) kinderwens, hun directe omgeving als bij professionals is er nog veel te winnen aan bewustwording, kennis en gedrag over preconceptie gezondheid en de optimale voorbereiding op een zo gezond mogelijke zwangerschap.

Gezond zwanger worden is een vorm van primaire preventie en daarmee onderdeel van gemeentelijk beleid. Gezond zwanger worden is onderdeel van preconceptionele gezondheid en is voor iedere gemeente relevant, maar wat omvat nou precies gezond zwanger worden? Is preconceptionele zorg hetzelfde als preconceptionele voorlichting? Hoe verhoudt gezond zwanger worden zich tot anticonceptiezorg of bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger en wie is verantwoordelijk? Bent u / is uw gemeente daarnaast wellicht nog zoekende naar hoe invulling te geven aan een Kansrijke start, de taken uit het Integraal Zorgakkoord, het thema ‘gezond leven en ouder worden’ of het levensloopperspectief? Kijk dan de webinar ‘Gezond zwanger worden’ terug om zo bij te dragen aan een zo kansrijk mogelijke start in de 1e 1000 dagen van een kind, een stevig fundament om een leven lang op voort te bouwen. Bekijk hier de webinar terug

Nu ook aandacht voor mentaal welzijn op ZwangerWijzer

Sinds 15 december jl. krijgt iedereen met een kinderwens op zwangerwijzer.nl ook vragen over hun mentale welbevinden omdat dit grote invloed kan hebben op aanstaande ouders, de zwangerschap en de baby.

ZwangerWijzer is een gevalideerde veelgebruikte vragenlijst voor risico-inventarisatie, voorlichting en advies. Verloskundige zorgverleners gebruiken dit zorginstrument ter ondersteuning van hun (preconceptionele) consulten voor mogelijk aanstaande ouder(s) met een kinderwens. De vragen en risicoboodschappen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zijn in toegankelijke taal geformuleerd.

Tot nu toe waren de vragen in ZwangerWijzer gericht op leefstijl zoals afkomst, ziektes, medicijnen, eerdere zwangerschap en werkomstandigheden. Nu is ook de module ‘Gevoelens en ervaringen’ ontwikkeld, in samenwerking met deskundigen op het gebied van sociale verloskunde, psychiatrie en toegankelijke taal.

Mogelijk aanstaande ouder(s) met een kinderwens krijgen in deze module vragen voorgelegd over de sociale steun die zij ervaren, eventuele relatieproblemen en huiselijk geweld, armoede, schulden en ernstige psychische problemen. Dit zijn allemaal factoren die veel stress kunnen geven en daardoor van grote invloed kunnen zijn op de zwangerschap en de baby. 

De nieuwe vragen, risicoboodschappen en bijbehorende informatie-op-maat, verhoogt de bewustwording van mogelijk aanstaande ouders over de invloed van mentale problemen en stress en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Ze krijgen inzicht in de mogelijke gevolgen daarvan voor zwangerschap en baby, zoals hoge bloeddruk, laag geboortegewicht en ziektes van de baby op latere leeftijd. Door verwijzingen naar de juiste zorgverleners, worden mensen met risico’s gemotiveerd bijtijds hulp te zoeken. De redactie van ZwangerWijzer hoopt via deze integrale aanpak nog meer bij te dragen aan het welzijn van (aanstaande) ouder(s) en daarmee de gezonde start van baby’s te bevorderen.

Deze nieuwe module kon worden ontwikkeld door projectsubsidie 2021-2022 van het Ministerie van VWS aan het College Perinatale Zorg (CPZ), in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC, Perined en CP

Uitnodiging leertraject ‘gezond zwanger worden’ voor Lokale coalities Kansrijke Start.

Graag nodigen we leden van Kansrijke Start coalities verspreid over het land uit om deel te nemen aan het leertraject ‘Gezond zwanger worden’. Een Kansrijke Start begint niet bij een positieve zwangerschapstest maar al daarvoor! Vroeg investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders is daarom van belang. Zowel bij mensen met een (mogelijke) kinderwens, hun directe omgeving als bij professionals is er nog veel te winnen aan bewustwording, kennis en gedrag over preconceptie gezondheid en de optimale voorbereiding op een zo gezond mogelijke zwangerschap. In dit leertraject helpen we lokale coalities verder op weg om uitvoering te geven aan gezond zwanger worden.

Het leertraject start in februari 2023 en loopt tot en met juni 2023. In deze periode organiseren we een drietal bijeenkomsten waarin we kennis brengen van experts, goede voorbeelden delen, zelf aan de slag gaan, ervaringen met elkaar uitwisselen en knelpunten ophalen.

Voordat we starten in februari gaan we in gesprek met geïnteresseerden om te bepalen waar de leervraag ligt zodat we het aanbod hierop kunnen afstemmen. Voor de zomer van 2023 zal een afrondende webinar plaatsvinden. 

Voor wie en door wie

Het leertraject gezond zwanger worden is bedoeld voor trekkers en leden van Kansrijke Start coalities die (aanstaande) ouders willen ondersteunen bij het gezond starten met hun zwangerschap. Het is belangrijk dat ook een afvaardiging vanuit de geboortezorg (VSV/IGO) deelneemt. Dit leertraject is een samenwerking tussen CPZ, VWS en Pharos vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en zal uitgevoerd worden door Pharos.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het leertraject. Het vraagt wel om een tijdsinvestering van de deelnemers om aan de verschillende sessies deel te nemen én tijd om in de lokale praktijk stappen te zetten. Voor meer informatie en aanmelden mail dan naar: D.vanelst@pharos.nl.

Sociale verloskunde 16 maart 2023

Taaie kwesties in de eerste 1.000 dagen

Sociale verloskunde heeft in het afgelopen decennium vaste grond gevonden. De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen, moeders en partners vanuit geboortezorg en sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Met het programma Kansrijke Start is er een landelijk vliegwiel ontstaan voor een rijkdom aan lokale initiatieven. Maar het kan beter. Deze, alweer achtste editie van het tweejaarlijks congres Sociale verloskunde gaat over die onderwerpen waardoor de doelgroep van de sociale verloskunde toch niet de ondersteuning krijgt die zij nodig heeft. De drempel naar zorg en aandacht is nog steeds te hoog. De diversiteit van de doelgroep wordt nog te weinig onder ogen gezien. Partners zijn te vaak een onderbelichte factor. En het ontbreken van bestaanszekerheid bij kwetsbare zwangere vrouwen, moeders en partners betekent dat het voor hulpverleners vaak dweilen met de kraan open is. Dit congres belicht deze taaie kwesties van de sociale verloskunde. Sprekers zetten de thema’s helder uiteen en gaan in op wat professionals vervolgens kunnen doen. Op deze dag worden bovendien aanleiding, resultaten en lessen van Moeders van Rotterdam gepresenteerd. Wie nog beter wil worden in de ondersteuning van deze zo diverse doelgroep heeft baat bij deze dag. Praat mee op 16 maart en meld u hier aan

NVDA 60 jaar jubileumcongres

In 2023 bestaat de NVDA 60 jaar. Al 60 jaar komt de NVDA op voor de belangen van doktersassistenten. Dat viert de NVDA met een jubileumcongres op zaterdag 22 april 2023. Tijdens dit congres kijkt de NVDA vooruit op (de veranderingen van) het fantastische beroep doktersassistent. En blikken ze uiteraard even terug op de 60-jarige beroepsvereniging.

Dit jaar zijn er meer inspirerende workshops dan ooit. Om uw kennis (weer) bij te houden, zodat u als zorgprofessional weet wat er gebeurt. Luister naar Janneke Wittekoek over stress en het vrouwenhart en naar Tessa Rosenboom over de eerste 1.000 dagen. Denk mee met Sander de Hosson over palliatieve zorg. Kom meer te weten over borstkanker en de zorg voor transgenders. Krijg antwoord op vragen als: kan ik eerder met pensioen, en wat betekent de vertrouwenspersoon voor mij?

En er is nog veel meer te beleven. Doet u mee? Meld u aan, alleen of kom samen met collega’s, en maak er een leuke en leerzame dag van. U bent van harte welkom! Meer informatie vindt u hier